Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Katarzyna Negacz
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 Katarzyna Negacz

 
Kasia1.jpgDoktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Od ponad ośmiu lat jest związana z tematyką zrównoważonego rozwoju. Brała udział w pracach licznych kół naukowych, w 2009 roku pełniła funkcję prezydenta oikos International w Szwajcarii. W latach 2013-2014 przewodniczyła Samorządowi Doktorantów SGH. W 2014 odbyła staż naukowy na Universitat de Barcelona, a w 2015 brała udział w wymianie zagranicznej na National Chengchi University w Tajpej.

Aktywnie działa w Radzie Samorządu Doktorantów. Współpracuje z Centrum Studiów Polska-Azja.
 

 Udział w badaniach naukowych

 
 • „Ekoinnowacje w mieście” na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 4.3., funkcja w projekcie: wykonawca, członek jednego z zespołów projektowych, czas trwania projektu: 1.07.2013-31.12.2015, odbycie stażu w University of Barcelona, Hiszpania oraz przygotowanie prowadzenia zajęć w języku angielskim z przedmiotu „New Models of Urban Entrepreneurship”.
 • "Ekonomiczna analiza prawa środowiska jako metoda badawcza" zadanie badawcze w ramach Badań Młodych Naukowców ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; funkcja: kierownik; nr KES/BMN15/10/15, czas realizacji: 7-12.2015.
 

 Udział w konferencjach i seminariach (wybrane)

 
 • 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality, 1-4 październik 2015, Reykiavik, referat: Shifting consumption patterns towards ecotourism: from shark soup to shark diving
 • Visegrad 4 + Japan Graduate Student Conference on Cross-Cultural Coexistence in an Era of Globalization, 10 luty 2015, Tokio, referat: Sustainable Development and the Visegrad Group – learning from the past, looking to the future.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, 23-24 października 2014, Warszawa, referat: Hiszpańska polityka publiczna wobec autonomii kraju Basków.
 • V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, 16-17 września 2014, Warszawa, referat: Wpływ regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska na gospodarkę Tajwanu i Chin.
 • Debiut Naukowy - Zrównoważony rozwój, 11 kwietnia 2014, Warszawa, referat: Ekomuzeum jako przedsiębiorstwo społeczne realizujące założenia zrównoważonego rozwoju (współautorka: Anna Para).
 • oikos Spring Meeting - Sustainable Cities: Challenges and Strategies, 3-6 kwietnia 2014    Kopenhaga, presentation: Cooperation between students and doctoral candidates.
 • International scientific conference MERKÚR 2013, 5-6 grudnia 2013, Bratislava, presentation: Innovativeness of Polish tourism companies (co-author: Anna Para).
 • oikos FutureLab 2013: Transforming Education, 11-12 listopad 2013, St Gallen, Switzerland, presentation: Building bridges.
 • V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, 24-25 październik 2013, Warszawa, referat: Wpływ rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na ochronę środowiska na przykładzie Republiki Chińskiej.
 • oikos PhD Seminar: Energy and Environmental Economics, 12-13 września 2013, Warszawa, presentation:  Company as a liable entity under the UN Framework Convention on Climate Change.
 • Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development: Multilevel Governance and Strategic Approaches towards Sustainable (Product) Innovation,   20-22 czerwiec 2013, Opole, presentation: Ecomuseum as a sustainable product and an accelerator of the regional development. Case of the Subcarpathian Province (co-author:Anna Para).
 
 

 Wykaz publikacji

 
polityka_publiczna_okladka.JPGPolityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, (red.) J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, numer ISBN: 978-83-7378-940-1.

Polityka publiczna jest złożonym konglomeratem elementów prawa i innych środków regulacyjnych, działań (kombinacja narzędzi) oraz metod finansowania dotyczącym danego tematu (obszaru), opracowanym i ogłoszonym przez organy administracji publicznej (centralnej, samorządowej), a w nich przez konkretnych ludzi. Staje się ona następnie (lub stać się powinna) „przewodnikiem-pryncypium” (the principled guide) zgodnych z prawem działań wykonawczych administracji publicznej w stosunku do danej grupy problemów. Na politykę publiczną w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć wpływ obywatele, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i grupy interesu. Proces związany z kształtowaniem polityki publicznej zawsze wiąże wysiłki konkurujących i współpracujących podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, które starają się, aby decydenci podjęli decyzję korzystną z ich punktu widzenia. Jednakże kryterium rozstrzygającym o istocie polityki publicznej jest uznanie dobra wspólnego (publicznego) i przyczynianie się przez podejmowane
działania do jego realizacji.


young_researchers_okladka.JPGK. Negacz (red.), Young researchers on energy and environmental economics, Warsaw School of Economics Press, Warszawa 2014, numer ISBN: 1. 978-83-7378-895-4.
(...) The study raises a number of important matters which are at the crossroads of economic and environmental disciplines: an important and multifaceted issues of national security and energy policy, economic development and reducing pollution.
The book should be considered as interesting and touching upon serious challenges. It clearly shows the complexity, multithreading and interdisciplinary fields it concerns.

Z recenzji prof. T. Dołęgowskiego


więcej publikacji
 
 

 Kontakt

 
e-mail: katarzyna.negacz@doktorant.sgh.waw.pl
 

 Zainteresowania naukowe

 

Zainteresowania naukowe obejmują:

 1. zrównoważony rozwój,
 2. rozwój społeczno-gospodarczy krajów Azji Wschodniej, w szczególności Tajwanu,
 3. prawo środowiska,
 4. ekonomiczną analizę prawa,
 5. politykę rybołówstwa.
 

 Oferta dydaktyczna

 

[234951] New Models of Urban Entrepreneurship (zespołowo, w ramach projektu "Ekoinnowacje w mieście")

Mikroekonomia I (ćwiczenia)

Cross-cultural management (zespołowo)