Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Rafał Towalski - badania
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 dr Rafał Towalski: udział w projektach badawczych krajowych

 

L.p.

Nazwa projektu

Czas realizacji

Jednostka realizując i kierownik projektu

Forma uczestnictwa

1

Społeczne efekty i skutki prywatyzacji. Diagnoza postaw i oczekiwań różnych grup społecznych

1996

Katedra Socjologii SGH,

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Leszek Gilejko,

Projekt finansowany ze środków KBN

Członek zespołu badawczego

2

Akcjonariat pracowniczy – rozwój i efektywność społeczno - ekonomiczna

1997

Katedra Socjologii SGH,

Kierownik projektu: : Prof. dr hab. Leszek Gilejko,

Projekt finansowany ze środków KBN

Członek zespołu badawczego

3

Kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków pracy – od konfliktu do kooperacji.

1998 - 1999

Katedra Socjologii SGH,

Kierownik projektu: : Prof. dr hab. Leszek Gilejko,

Projekt finansowany ze środków KBN

Członek zespołu badawczego

4

Rola związków zawodowych w restrukturyzacji sektorów strategicznych

2002

Katedra Socjologii SGH,

Kierownik projektu: : Prof. dr hab. Leszek Gilejko,

Projekt finansowany ze środków KBN

Członek zespołu badawczego

5

Strategie głównych aktorów drugiej fazy restrukturyzacji w wybranych sektorach przemysłowych

2005

Katedra Socjologii SGH,

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Leszek Gilejko,

Projekt finansowany ze środków KBN

Członek zespołu badawczego

6

Bariery i możliwości rozwoju związków zawodowych w handlu wielkopowierzchniowym

2006

Katedra Socjologii Ekonomicznej

Projekt finansowany ze środków Fundacji im. Friedrich Eberta.

Współautor projektu

7

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy

2007

Instytut Spraw Publicznych

Projekt realizowany w ramach EFS – SPO „RL”, Priorytet: aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej; Działanie: Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską

Kierownik

8

Rola europejskiego i krajowego dialogu społecznego w przekształceniach sektora zdrowotnego

2008

Konfederacja pracodawców Polskich

Ekspert

9

Poprawa funkcjonowania system dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji I uczestników dialogu społecznego.

2009

Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania: Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego