Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : rafal_towalski_konferencje
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 dr Rafał Towalski. Konferencje

 

R. Towalski: Rady Społeczno – Gospodarcze Europy Zachodniej jako przykład zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego i obywatelskiego w Europie Zachodniej : dotychczasowy dorobek i przyszłość, konferencja międzynarodowa nt „Dialog społeczny – sztuka osiągania kompromisu w zjednoczonej Europie”,  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 27 maja 2009r.

 

R. Towalski: Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego. konferencja krajowa zamykająca projekt nt „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Ożarów 9 grudnia 2009r.

 

R. Towalski; wystapienie na konferencji międzynarodowej Vision Europe – Solidarity – Social Justice – Vital Democracy, zorganizowanej przez Otto Brenner Stiftung, Bruksela  17 kwietnia 2009, http://www.dailymotion.com/video/x90nfn_dr-rafay-towalski-bruksela-17-04-20_news 

 

R. Towalski: New customer demands: undergraduate degree programs. Konferencja międzynarodowa nt. „New global performance. Challenges and Implications for Management Development” , CEEMAN, Caserta/ Neapol, 23-25 września 2010r.

 

R. Towalski: Financial participation and SME’s in Poland, konferencja międzynarodowa nt „Financial participation in small and medium sized companies”, International Association for Financial Participation, Leiden 9-10 września 2010r.

 

R. To

walski: The future of industrial relations in Poland, konferencja międzynarodowa nt “Promoting Polish German Cooperation in European Studies”,  European University Viadrina – Frankfurt Institute for Transformation Studies Viadrina 26 – 28 listopada 2010r.

 

R. To

walski: Implementation of the EU – directive 2002: role of works councils and the local union organizations – information and consultation in European Works Councils. konferencja międzynarodowa nt “Industrial relations and social dialogue in the new EU member states – the needed process of further European Integration, Friedrich Ebert Foundation,  Wilno 6 września 2010r.

 

R. To

walski: wystąpienie w panelu „Le role de la Pologne en et pour l’Europe”. konferencja międzynarodowa nt 13eme Dialogue Franco - Allemand, L’Academie europeenne Otzenahusen, 5-6 maja 2011r.

 

S.

Portet,  R. Towalski: Europejski dialog społeczny w czasie kryzysu w sektorze hutniczym. konferencja międzynarodowa nt „Przemysł stalowy – dziś i jutro. Kwalifikacje zawodowe w świetle przeobrażeń zachodzących w sektorze”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa  24 lutego 2011r.

 

R

.Towalski: Polish receipt for crisis, konferencja międzynarodowa nt. Economic development, employment and social dialogue in Central East and South East Europe – common perspective in the European Union, Belgrad kwiecień 20

12

 

R.Towalski: Public sector in times of crisis, konferencja międzynarodowa, The public sector in times of crisis and fiscal pact and the role of trade unions, Berlin, listopad 2

012

 

:  Providin welfare through social dialogue: a renewed role for social partners, Bruksela, grudzień 2013