Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Rafał Towalski – publikacje
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 dr rafał towalski. publikacje

 
9788373786554.jpg
R. Towalski: Dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej w procesie integracji europejskiej (na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej), Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 2011, ss.202
.

W stosunkowo długim tytule pracy chciałem zawrzeć całą specyfikę zjawiska, które postanowiłem opisać. Dialog społeczny, procesy integracji i ich implikacje dla poszczególnych sfer życia czy też różnorodności właściwe poszczególnym krajom Europy Środkowej są obszarami wielowymiarowymi i trudnymi do jednoznacznej interpretacji. Kluczem do wyjaśnienia moich intencji jest postawienie trzech pytań: co? (w tym przypadku dialog społeczny), gdzie? (w krajach Grupy Wyszehradzkiej) i kiedy? (od początku transformacji, kiedy stało się jasne, że kraje dawnego bloku wschodniego wcześniej czy później zgłoszą swoje aspiracje członkowskie do Unii Europejskiej, przez moment podpisania traktatu akcesyjnego, aż po dzień dzisiejszy, kiedy poza nielicznymi wyjątkami kraje te stoją przed kolejnym wyzwaniem integracyjnym, jakim jest przyjęcie wspólnej waluty).

Z Wprowadzenia
Rafał Towalski
 
 

 dr Rafał Towalski: Monografie

 

 1. S. Portet, R. Towalski: Modelowy system kształcenia w zakresie dialogu społecznego. Insytytu Spraw Publicznych, Warszawa 2009, ss.123.
 2. R. Towalski: Dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej w procesie integracji europejskiej (na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej). Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 2011, ss.202 (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171202489).
 

 Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych

 
 1. L. Gilejko, R. Towalski: Sektor publiczny – dylematy struktury i nowe konflikty. Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno Społecznego, Zeszyt Naukowy nr 15, SGH, Warszawa 2008, s.667-684.
 2. R.Towalski: Social Dialogue as a supporting mechanism for restructuring process, w: Warsaw Forum of Economic Sociology vol.2(4) 2011 s.51-63.
 
 

 Publikacje w monografiach

 
 1. R. Towalski: Perspektywa umowy społecznej w Polsce, w: Nauki ekonomiczno społeczne i rozwój, (red. nauk.) K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2008, s.605-612
 2. V. Trappmann, R. Towalski: Túlélni akkor, amikor mindenki el akar téged felejteni - Lengyel munkások a rendszerváltozás után (Polish workers: how to live when everybody wants to forget about you) , w: “Eszmélet. A quarterly journal for social critique and culture” 77(1),  Budapeszt 2008, s.76-94
 3. R. Towalski: Przedsiębiorstwo i stosunki pracy, w: Socjologia gospodarki, wydanie II, J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Difin, Warszawa 2008, s.205-254.
 4. S. Portet, R. Towalski: Prawo do eksperta w krajach europejskich, w: Rola ekspertów w działalności rad pracowników (red. nauk.) J. Wratny, S.Portet, R.Towalski, IPiSS, Warszawa 2011, s.76-90.
 5. R. Towalski: Employee representation in Central European countries, w: Socially Unbalanced Europe. Socio – political proposals in time of crisis (red. nauk.) K. Busch, M. Floer, H. Khol, H. Schlatermund, The Meriln Press Ltd., UK 2011, s.66-78.
 6. R. Towalski: Transformacja a dialog społeczny, w: Dialog społeczny i stosunki pracy: doświadczenia polskie (البولندية التجربة :العمل وعلاقات لاجتماعيا الحوار) (red. nauk.) J.Gardawski, K. Pachniak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.
 7. R. Towalski: Zaufanie jako fundament efektywnego dialogu społecznego, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. (red nauk.) K.Górak Sosnowska, A. Kozłowska, SGH, Warszawa 2013, s.163-183.
 8. R. Towalski: Breve histoire du corporatisme dans les pays du Groupe de Viszegrad, w: Les relations professionnelles en Europe et en Amerique latine (red. nauk.) A. Dufresne, N. Maggi – Germain, PUR, Nantes 2014, s.123-137.