Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. urszula kurczewska. Projekty badawcze

 
 

 Jean Monnet Module „Interest representation and policy-making in the European Union”

 
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus + logo

Jean Monnet Module „Interest representation and policy-making in the European Union” – projekt realizowany przez dr hab. Urszulę Kurczewską, prof. SGH, w ramach programu „Erasmus+.

Celem projektu jest stymulowanie nauczania, badań naukowych i debat publicznych na temat reprezentacji interesów grupowych w UE oraz wpływu grup interesu na proces stanowienia unijnego prawa. Projekt umożliwia włączenie problematyki reprezentacji interesów i lobbingu w UE do programu studiów w SGH, prowadzenie badań naukowych na temat wpływu grup interesu na proces podejmowania decyzji w UE i na unijne polityki sektorowe, a także inicjowanie debat publicznych dotyczących najbardziej aktualnych problemów Unii. Projekt jest realizowany w latach 2015-2018.

Kierownik projektu: dr hab. Urszula Kurczewska (e-mail: ukurcz@sgh.waw.pl).

Więcej na ten temat:

 

http://www.lobbingue.pl/

https://www.facebook.com/JMIREU/

 
 

 Badania naukowe w ostatnich latach

 
  • „Process of Europeanisation of Polish business organisations” projekt realizowany w ramach programu badawczego “Analysing European Lobbying (EUROLOB II)”, pod kierunkiem prof. Beate Kohler-Koch, University of Mannheim, MZES  2010-2016 – funkcja kierownika projektu realizowanego w Polsce
  • “Process of Europeanisation of Polish Chambers of Commerce” w: “Institutional stability and change of Chambers of Commerce in different European countries”, pod kierunkiem Prof. Detlef Sack, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie (2014-2015)  
  • „Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk publicznych Unii Europejskiej” grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS6/04491 (2012-2015) – grant przyznany w konkursie „OPUS” – kierownik projektu  
  • „Opinia publiczna wobec energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce” oraz „Społeczne aspekty rewitalizacji obiektów publicznych” w programie „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (2012-2016).  
  • „Społeczne i polityczne aspekty realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej” w projekcie NCN „Koncepcja zrównoważonego rozwoju a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych” pod kierunkiem prof. E.Latoszek (2013-2016)
  • „Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej – w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i spójności społecznej” w ramach badań statutowych: „Rola organizacji międzynarodowych w zakresie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju” pod kierunkiem prof. E.Latoszek (2013).  
  • Lobbing europejskich organizacji biznesu w zakresie programu walki z kryzysem, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, projekt realizowany w latach 2010-2014, kierownik projektu prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, grant MNiSW nr N N112 324538; rola w projekcie: współwykonawca.  
  • „Przystąpienie  Polski do Unii Europejskiej jako katalizator zmian na poziomie krajowym i lokalnym” –  w ramach projektu „Demokracja w Mławie i Szczecinku – 20 lat później” pod kierunkiem prof. I.Krzemińskiego. Projekt finansowany przez MNiSW (2008-2011)  
  • „Modele reprezentacji interesów grupowych w Unii Europejskiej” – projekt badawczy habilitacyjny nr NN116 089534 finansowany przez MNiSW (2008-2011)  – kierownik projektu