Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Urszula Kurczewska

 
Socjolożka, zatrudniona w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej (KES SGH) na stanowsku profesora nadzwyczajnego.  Autorka i współautorka około 60 publikacji naukowych i ekspertyz na temat lobbingu i grup interesu w UE oraz różnych aspektów integracji europejskiej, a także społecznych przemian w Polsce i Europie.

Ekspertka sejmowej komisji ds. ustawy o działalności lobbingowej (2004-2005). Koordynator programu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2000-2006). Stypendystka wielu krajowych i międzynarodowych programów: Jean Monnet Programme Komisji Europejskiej, Programu Fulbrighta, NATO Research Fellowship Programme, Ministerstwa Kultury i Nauki Królestwa Hiszpanii, Danish Institutr for Study Abroad. Kierowniczka i uczestniczka licznych projektów badawczych m.in. EUROLOB II (Uniwersytet w Mannheim), Narodowego Centrum Nauki, MNiSW. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. UACES i PTS.  
 

 Udział w badaniach naukowych (wybrane)

 
Jean Monnet Module „Interest representation and policy-making in the European Union” – projekt realizowany przez dr hab. Urszulę Kurczewską, prof. SGH, w ramach programu „Erasmus+.

więcej na ten temat i innych projektów badawczych.
 

 Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 
Dr hab. Urszula Kurczewska (KES SGH) – Lobbing w polityce – jawny czy ukryty?, referat w trakcie seminarium "Finansowanie polityki – współczesne wyzwania i modele".  Seminarium zostało organizowane przez KES SGH oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Termin: 2.06.2016 r.
 
 
 
 
 

 Wykaz publikacji z ostatnich lat

 
 
Urszula Kurczewska, Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, OW SGH, Warszawa 2016.


 


B.Kohler-Koch, Ch.Quittkat, U.Kurczewska Interest Intermediation in thea.jpg European Union Revisited, MZES, Mannheim University, Mannheim 2013 
 
Opracowanie przedstawia wyniki badań  sondażowych stowarzyszeń biznesu we Francji, Niemczech, Polsce, Wielskiej Brytanii i na szczeblu Unii Europejskiej. Analiza porównawcza pokazuje, że istnieją wyraźne różnice w strategiach reprezentacji interesów między organizacjami z różnych państw, a także że organizacje te dostosowują swoje metody i narzędzia lobbingu do zmieniających się warunków politycznych i instytucjonalnych w UE.  
 
 
 
 

 
U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces b.jpgkonsolidacji systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 
Książka prezentuje wielowymiarowa analizę systemu reprezentacji interesów grupowych w Unii Europejskiej. Wraz z rozwojem UE wzrosło znaczenie grup interesu w procesie kształtowania unijnych polityk publicznych. Książka przedstawia proces ewolucji europejskiego lobbingu  i różnicowanie się interesów, ukazuje niezwykłe bogactwo typów interesariuszy, ich rozwój i uwarunkowania funkcjonowania. Analizuje metody i narzędzia lobbingu, omawia procedury dostępu do unijnych instytucji oraz metody oceny wpływu interesariuszy, przedstawia analizy przypadków kampanii lobbingowych, m.in.: w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego oraz w sprawie „rozporządzenia spirytusowego”. Zawiera także omówienie regulacji etycznych i prawnych działalności lobbingowej oraz kwestie jawności i przejrzystości w kontaktach unijnych instytucji z grupami interesu.   
 
 
 
 

 Kontakt

 
dyżur: wtorek 17:00-18:00  s.42  (bud. W)
e-mail: urszula.kurczewska@sgh.waw.pl 
 

 Zainteresowania naukowe

 
  • problemy społeczne,polityczne i ekonomiczne Unii Europejskiej,
  • lobbing gospodarczy i grupy interesu w Polsce, w Europie i USA,
  • gender – kobiety na rynku pracy, w polityce i nauce 
  • innowacje społeczne i ekologiczne
  • socjologia miasta
  • przemiany demograficzne w Polsce i Europie
 

 Oferta dydaktyczna

 
Studia licencjackie:

110570-0280 Socjologia

110450-0280 Integracja europejska

121310-0280 Socjologia ekonomiczna  

Studia magisterskie:

238250-0280 Lobbing gospodarczy w stosunkach międzynarodowych

233810-0280 Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych