Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Juliusz Gardawski – publikacje
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Władze
 

 Prof. dr hab. Juliusz Gardawski. Monografie

 
 1. J.Gardawski, Robotnicy 1991: świadomość ekonomiczna w czasach przełomu, Fundacja Im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1992.
 2. J. Gardawski,Przyzwolenie ograniczone: robotnicy wobec rynku i demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1996.
 3. J. Gardawski, Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 4. J. Gardawski, Związki zawodowe na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 5. J. Gardawski, Powracająca klasa. Sektor prywatny III Rzeczpospolitej,
  IFiS PAN, Warszawa 2001.
 6. J. Gardawski, Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych, wyd. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2003.
 7. J. Gardawski, Socjologia gospodarki, Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", Warszawa 2006.
 8. J. Gardawski, Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, MPiPS & SGH, Warszawa 2009.
 

 Publikacje w czasopismach

 
 
 

 Publikacje w monografiach

 


 1. S. Golinowska, J. Gardawski, Polish Society during the communist period. The legacy of state socialism, in: The Social Report Poland 2005, Friedrich Ebert Stiftung. Represenatation in Poland, Warsaw 2005.
 2. Social Confidence Deficit and Sustained Growth, in: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Grzegorz Kołodko (ed), Ashagate Publishing Company: Hampshire 2005
 3. Poland: risks of eurozone accession with particular reference to the labour market, in: What price the euro? The social impact of eurozone accession for the new member states, Béla Galgóczi (ed), ETUI-REHS, Brussels  2005.
 4. Ekonomiczny wymiar struktury społecznej, w. J. Gardawski, L. Gilejko, J Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2006.
 5. Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 6. Dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, w: M. Rymsza (red.), Organizacje pozarządowe Dialog obywatelski Polityka państwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 7. Degradacja i wykluczenie klasy pracowniczej, w: M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.
 8. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 (redakcja naukowa i autorstwo trzech części - 22 ark.).
 9. Prywatna przedsiębiorczość w III Rzeczpospolitej, w: W. Morawski (red.), Modernizacja Polski. Struktury Agencje Instytucje, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 10. Związki zawodowe w sporach o egalitaryzm, w: M. Jarosz (red.), Polacy równi i równiejsi, ISP PAN, Warszawa 2010, s. 201-223.
 11. J. Gardawski and G. Meardi, Keep trying? Polish failures and half-successes in social pacting, in: P. Pochet, M. Kuene, D. Natali (eds.), After the euro and enlargement: social pacts in the EU, ETUI OSE, Brussels 2010.
 12. ange of strategy in Solidarity – tekst w EIRO on line (w “Poland” 2008).
 13. Polish Workers in Times of Transition, in. M. Jarosz (ed.), Poland and its People in United Europe, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2011.
 14. Partnerstwo społeczne oraz dialog w Europie i w Polsce, w: K. Jasiecki (red.) Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011.
 15. J. Gardawski, A. Mrozowicki, J. Czarzasty, Trade unions in Poland, ETUI, Report 123, Brussels 2012.
 16. Kilka uwag o duchu protestantyzmu i protestantach warszawskich, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga dla uczczenia prof. Jolanty Kujawy-Polakowskiej, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, SGH, Warszawa 2012.
 17. Polski dialog społeczny w perspektywie teorii europejskich, w: red. M. Jarosz, Polskie bieguny. Spłeczeństwo w czasach kryzysu, Oficyna naukowa, Warszawa 2013.