Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : KKZ_zespol
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 Zespół realizujący projekt z ramienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

​prof. dr hab. Piotr Błędow​ski (Kierownik Zespołu SGH)

Profesor n. ekon., polityk społeczny i gerontolog, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, autor około 200 publikacji z zakresu polityki społecznej i gerontologii. Kierownik badania i przewodniczący Rady Naukowej konsorcjum projektu PolSenior; główny badacz w zespole Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH w projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania


dr Paweł Kubicki (Koordy​nator ​projek​tu ze strony SGH) ​

Dr n. ekon., adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i ​specjalista ds. badań w Instytucie Badań Edukacyjnych; badacz jakościowy i ilościowy specjalizujący się w analizach polityki publicznej


dr Joanna Felczak​ (Badacz)​

Dr n. ekon., pracownik naukowy w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zakładu Polityki Publicznej Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka. Główne zainteresowania: probacja, polityka społeczna, ekonomizacja wykonania kar, pomoc społeczna wobec osób opuszczających więzienia.


dr Benedykt Opałka  (Badacz) ​

Dr n. ekon., adiunkt w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami strategicznego planowania rozwoju lokalnego, zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym oraz projektami inwestycyjnymi w sektorze publicznym. Autor ponad 30 publikacji dotyczących finansów samorządu terytorialnego oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. 


​dr Ewa Gałecka-Burdziak (Badacz)​

Dr n. ekon., adiunkt w Katedrze Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się ekonomią pracy, zwłaszcza mechanizmami łączenia osób poszukujących zatrudnienia i wolnych miejsc pracy oraz determinantami zniechęcenia bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia. Autorka około 20 publikacji w języku polskim oraz angielskim.


​dr Anna Ruzik-Sierdzińsk​a​ (Badacz) 

Dr n. ekon., adiunkt w Katedrze Ekonomii I w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej główne zainteresowania naukowe to ekonomia rynku pracy oraz systemy zabezpieczenia społecznego.


dr Anita Abramowska-Km​on​ (Badacz) 

Dr n. ekon., adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne konsekwencje, stan zdrowia i sytuację rodzinną osób starszych oraz zadowolenie z życia osób w wieku 50 lat i więcej.


dr Jacek Szczepkowski ​(Badacz) 

Terapeuta i trener TSR, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, Kierownik Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, członek European Brief Therapy Assocciation, autor artykułów i opracowań dotyczących metodyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.


mgr Justyna Gać (Badacz)

Mgr socjologii, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas kilkuletniej pracy, m.in. w CASE-Doradcy Sp. z o.o., prowadziła projekty badawcze i ewaluacyjne. Obecnie pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


​​​
mgr Magdalena Maciej​asz (Badacz) 

Mgr zarządzania, doktorantka w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu opieki długoterminowej nad osobami starszymi oraz usług wspierających opiekunów nieformalnych​.


mgr Karolina Majdzińsk​a (Badacz)  

Absolwentka kierunków: prawo (UJ), administracja (PW) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UJ i uniwersytetów w Heidelbergu oraz w Moguncji, doktorantka w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Główne obszary zainteresowań: problematyka uchodźców i pomocy społecznej im przysługującej; ekonomia i przedsiębiorczość społeczna, w tym szczególnie działalność spółdzielni socjalnych.


mgr Marta Styrc (B​adacz)

Mgr ekonomii, badacz w Centre for Population Change na uniwersytecie w Southampton, wcześniej w Instytucie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się procesami formowania i rozpadu związków, ich współzależnością z płodnością oraz konsekwencjami dla dobrostanu jednostek.


mgr Sylwia Timoszu​k  (Badacz) 

Mgr ekonomii, absolwentka SGH w Warszawie, doktorantka w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się demograficznym starzeniem się ludności oraz gerontologią w powiązaniu z lokalną polityką społeczną. Przygotowuje dysertację doktorską na temat sytuacji finansowej wdów w starszym wieku oraz przyjmowanych przez nie strategii gospodarowania środkami budżetu domowego.

mgr Magdalena Szostakowska

Mgr socjologii, absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, trener umiejętności interpersonalnych. Od 10 lat badacz i kierownik w projektach ewaluacyjnych głownie dotyczących edukacji i rozwoju społeczności lokalnych. Wiceprezes Ośrodka Ewaluacji.

 
 
 

 projekt kkz

 
 

 kontakt

 
​​
​Kier​ownik Zespołu SGH:

​prof. dr hab. Piotr Błędowski

Mail: pbledo (w domenie sgh.waw.pl)

Tel.  (22) 564 91 12

        (22) 564 91 17

Fax: (22) 564 86 91