Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : Kalkulator_Kosztów_Zaniechania
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA (KKZ)

 

logo KKZ.png  Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztó​w braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających​​


Głównym celem projektu było stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego do końca 2014 roku poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej. Celem przedsięwzięcia było stworzenie dostępnego dla wszystkich samorządów województwa mazowieckiego użytkowego modelu KKZ - narzędzia wspomagającego prowadzenie aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej.​

Problem, na który odpowiada Projekt​

Projekt odnosi się do problemu braku narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Prawie 100 samorządów gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim nie realizuje aktywnej polityki społecznej, pomimo przeznaczonych na to działanie funduszy Unii Europejskiej. Wyniki badań dotyczących oceny sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, realizowane w 60 gminach i 12 powiatach województwa mazowieckiego w I etapie projektu, wskazują na wiele dysfunkcji w obecnym systemie pomocy społecznej. Dysfunkcje bardzo istotnie utrudniają prowadzenie długofalowej, spójnej i efektywnej polityki społecznej przez samorządy gminne i powiatowe. Obecny system postrzegany jest jako interwencyjny. Przypisywane są mu takie cechy jak: zachowawczość, pasywność, bierność, reaktywność i akcyjność. Brakuje koordynacji pionowej i poziomej w zakresie działań pomocowych. Tworzenie planów działań pomocowych w gminach i powiatach odbywa się w sposób rutynowy, typowy dla corocznie powtarzanych działań. Brakuje narzędzi do szacowania kosztów przedsięwzięć w polityce społecznej. Utrudnia to planowanie działań pomocowych oraz analizę ich konsekwencji.

Zaangażowanie Zespołu SGH

Zespół SGH był odpowiedzialny za stronę naukowo-badawczą Kalkulatora Społecznego (który jest jednym z produktów stworzonych w ramach projektu). Podstawowym zadaniem Zespołu było opracowanie kosztów zaniechania od strony teoretycznej. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce (i jedno z niewielu na świecie).

Do najważniejszych efektów pracy członków Zespołu należy zaliczyć przede wszystkim stworzenie definicji i ram koncepcyjnych kosztów zaniechania, opracowanie unikalnego algorytmu identyfikowania działań i konsekwencji wynikających z zaniechania tychże działań, przygotowanie podbudowy matatematycznej kosztów zaniechania oraz wskazania potencjalnych źródeł danych (i zapotrzebowanie na nowe informacje), które mogą być wykorzystywane w Kalkulatorze Społecznym. Prace Zespołu oparte zostały zarówno na opracowaniach naukowych, jak i na konsultacjach z ekspertami oraz wynikami badań terenowych.

Na bazie przeprowadzonych analiz powstał szereg publikacji naukowych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji oraz opis produktów powstałych w ramach projektu można znaleźć na Stronie KKZ.

Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2012/07/D/HS4/01778) i współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 logo UE EFS.png      logo kapitał ludzki.png
 

 Struktura organizacyjna Projektu KKZ

 

​​​Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (lider)

Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (partner naukowy)

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości (partner)

 
 
 

 Projekt KKZ

 
 

 Kontakt

 

​Kier​ownik Zespołu SGH:

​prof. dr hab. Piotr Błędowski

Mail: pbledo (w domenie sgh.waw.pl)

Tel.  (22) 564 91 12

        (22) 564 91 17

Fax: (22) 564 86 91