Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii

 

Ogłoszenie wyników konkursu

Po uważnym  zapoznaniu się ze wszystkimi pamiętnikami, których napłynęło łącznie około 400, zespół badawczy, po przeczytaniu każdego pamiętnika przez minimum dwie osoby, wytypował do prac Jury prawie 100 pamiętników. Spośród wybranych pamiętników członkowie Jury w składzie prof. dr hab. Adam Kurzynowski (SGH, przewodniczący), Martyna Bunda (Tygodnik Polityka), dr hab. Jolanta Gładys-Jakubik (SGH), dr hab. Jolanta Grotowska-Leder (UŁ), prof. dr hab. Krzysztof Piątek (UMK), dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk (UW), dr hab. Andrzej Zybała (SGH) skierowali do dalszej oceny 20 z nich.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi tekstami, Jury na swoim posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2018 roku, po długiej dyskusji i szczegółowym omówieniu treści, formy i walorów poszczególnych pamiętników, jednogłośnie podjęło następującą decyzję:

Nagrody Główne

1. PM, Rz (4000 zł netto)

2. Zastrzeżone: SM, (3500 zł netto)

2. BA, P (3500 zł netto)

3. WS, Ł (2500 zł netto)

 

Wyróżnienia: (1000 zł netto)

1. MA, B

2. Godło: Rzep ostu  

3. Godło: JKL

4. Zastrzeżone: TD, …

5. Zastrzeżone: KO, N

6. BJ, W

7. LA, C

8. BA,  W

9. Godło: Joanna, W.


Ponadto informujemy, że najlepsze pamiętniki - także te, które nie zostały wymienione powyżej - zostaną za zgodą Autorów opublikowane w formie książkowej. W tej sprawie będziemy się z Państwem kontaktować.

Dziękując Wszystkim Państwu za udział w konkursie chcemy podkreślić, że każdy pamiętnik został przez nas starannie przeczytany i wszystkie z nich zostaną wykorzystane do dalszych prac badawczych. Będziemy też odwoływać się do nich w naszych opracowaniach naukowych.

Dziękujemy za nadesłane prace, otwartość i włożony w nie trud. Jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu pamiętników, co jednocześnie przyczyniło się do tego, że wybór najlepszych z najlepszych  okazał się niezmiernie trudny.

Wszystkim Państwu życzymy sukcesów i satysfakcji. Wnioski z Państwa pamiętników przekażemy administracji rynku pracy z propozycjami zmian. Będziemy wdzięczni za pozostanie z nami w kontakcie.

W imieniu zespołu badawczego

prof. dr hab. Piotr Błędowski

 
Konkurs na pamiętniki bezrobotnych
 
Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

 
Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego. Prześlij go pocztą lub jako link do bloga oraz dołącz kwestionariusz. Podpisane oświadczenie prześlij pocztą tradycyjną. Kwestionariusz oraz oświadczenie znajdziesz poniżej, albo otrzymasz od nas pocztą, jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową, telefonicznie (22 5649112) lub listownie. 
 
Nie wiesz od czego zacząć? Opisz dokładnie swoją sytuację i położenie rodziny – twoje starania, reakcje otoczenia, perspektywy w czasie doświadczania bezrobocia. Zależy nam na szczerości. Gwarantujemy pełną anonimowość, także w przypadku publikacji pamiętnika. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania, by sytuację bezrobocia zmienić lub do niej się przystosować. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów spróbujemy zbudować portret osób bez pracy. Wiedza o tym jest potrzebna instytucjom, na których pomoc liczą osoby bez pracy by mogły lepiej dostosować formy i rozmiary wsparcia dla ciebie oraz osób w podobnej sytuacji.
 
Prosimy o przesłanie pracy do dnia 31.01.2018 r.
na adres: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa,
lub na e-mail pamietniki@sgh.waw.pl
 
Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:
  • I nagroda – 5000 zł
  • II nagroda – 4000 zł
  • III nagroda – 3000 zł
  • oraz wyróżnienia po 1500 zł.  
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje powołane przez organizatorów Jury. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.

ODEZWA KONKURSOWA - Odezwa.pdfOdezwa.pdf Odezwa.docxOdezwa.docx Odezwa.rtfOdezwa.rtf

KWESTIONARIUSZ - kwestionariusz.pdfkwestionariusz.pdf kwestionariusz.docxkwestionariusz.docx kwestionariusz.rtfkwestionariusz.rtf

OŚWIADCZENIE -Oswiadczenie.pdfOswiadczenie.pdfOswiadczenie.docxOswiadczenie.docx Oswiadczenie.rtfOswiadczenie.rtf 

Prof. Piotr Błędowski z zespołem badaczy z IGS SGH i we współpracy z Zakładem Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK kierowaną przez prof. Arkadiusza Karwackiego wygrali w ramach konkursu OPUS NCN grant pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”​.

Głównym elementem wygranego projektu jest ogólnopolski konkurs na pamiętniki osób bezrobotnych. Na ich podstawie uczeni przeprowadzą badania mające na celu analizę trajektorii bezrobocia w Polsce w latach 2016–2017. Sytuacja bezrobotnych będzie analizowana w​ czterech kontekstach:
  (1) rodzinnym,
  (2) społecznym,
  (3) instytucjonalnym oraz
  (4) politycznym.

Wybór tych kontekstów pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu bezrobocia dzięki wykorzystaniu zarówno instrumentarium nauki o polityce publicznej, a zwłaszcza nauki o polityce społecznej, jak i socjologii. Ważną częścią projektu jest próba odpowiedzi na pytanie o nowe rozumienie bezrobocia i identyfikację jego nowych cech społecznych, które dawnej nie odgrywały istotnej roli w charakterystyce bezrobocia.

Grant badawczy nawiązuje do tradycji IGS-u i staje się symbolicznym powrotem do jego korzeni. Dla przypomnienia IGS utworzono w 1920 r., a jego pierwszym kierownikiem do 1941 r. był wybitny socjolog Ludwik Krzywicki.Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój teorii i praktyki polityki społecznej. Jedną z metod badań rzeczywistości społecznej była analiza pamiętników. IGS wydał w 1933 r. „Pamiętniki bezrobotnych”, „Pamiętniki chłopów” (1935-1936) oraz „Pamiętniki emigrantów” (1939 r.). Pracownicy Instytutu wykorzystywali pamiętnikarstwo jako materiał socjologiczny - podstawę do realizacji wielu cennych analiz. 

Rozmowa z prof. Piotrem Błędowskim​

Strona projektowa UMK

 
 
 

 Więcej o projekcie

 
 

 Kontakt

 
​Kier​ownik Zespołu SGH:​

​prof. dr hab. Piotr Błędowski

Mail: pbledo (w domenie sgh.waw.pl)

Tel.  (22) 564 91 12

        (22) 564 91 17

Fax: (22) 564 86 91