Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : Pamietniki_Zespol
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 PAMIĘTNIKI BEZROBOTNYCH. DOŚWIADCZENIE BEZROBOCIA I TRAJEKTORIE WYKLUCZENIA Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ I SOCJOLOGII

 

​prof. dr hab. Piotr Błędow​ski (Kierownik Zespołu SGH)

Profesor n. ekon., polityk społeczny i gerontolog, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, autor około 200 publikacji z zakresu polityki społecznej i gerontologii. Kierownik badania i przewodniczący Rady Naukowej konsorcjum projektu PolSenior; główny badacz w zespole Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH w projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania


dr Paweł Kubicki (Koordy​nator ​projek​tu ze strony SGH) ​

Dr n. ekon., adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i ​specjalista ds. badań w Instytucie Badań Edukacyjnych; badacz jakościowy i ilościowy specjalizujący się w analizach polityki publicznej


Czesława Kliszko (Badacz)​ 

Profil badacza.


Łukasz Posłuszny (Badacz)​ 

Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymał tytuł magistra z Filozofii (2010), Filologii Polskiej (2011) oraz Socjologii (2012) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów poświęconych problematyce pamięci społecznej oraz dwóch książek - Przestrzenne formy upamiętniania Zagłady (2014) oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (2012). Jego zainteresowania koncentrują się w obszarze badań nad pamięcią , ze szczególnym naciskiem na socjologię przedmiotów i codzienności, a także studiów miejskich, nad pejzażem dźwiękowym oraz materialnością. Więcej informacji: https://amu.academia.edu/poslusznylukasz​​​


​​​


 
 
 
 

 Więcej o projekcie

 
 

 Kontakt

 
​Kier​ownik Zespołu SGH:​

​prof. dr hab. Piotr Błędowski

Mail: pbledo (w domenie sgh.waw.pl)

Tel.  (22) 564 91 12

        (22) 564 91 17

Fax: (22) 564 86 91