Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : Publikacje_KKZ
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 Wybrane publikacje członków Zespołu SGH projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania

 

    ​ Spis treści:

  • Wprowadzenie – Barbara Kucharska
  • Kalkulator społeczny jako element projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” w lokalnej polityce społecznej – Piotr Blędowski, Paweł Kubicki
  • Charakterystyka Kalkulatora Społecznego – Marta Styrc, Karolina Majdzińska, Magdalena Maciejasz, Justyna Gać
  • Wybrane aspekty zaniechania działań pomocowych w przypadku bezrobocia, ubóstwa i bezdomności z perspektywy kalkulatora społecznego – Anna Ruzik-Sierdzińska, Piotr Błędowski, Ewa Gałecka-Burdziak
  • Niepełnosprawność i długotrwała choroba – definiowanie, koszty i zadania dla lokalnej polityki społecznej – Magdalena Maciejasz, Paweł Kubicki
  • Bezradność opiekuńczo-wychowawcza i sieroctwo – Anita Abramowska-Kmon, Sylwia Timoszuk
  • Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, więźniów  i osób uzależnionych – Joanna Felczak, Karolina Majdzińska, Jacek Szczepkowski
  • Lokalna polityka społeczna wobec nowych wyzwań. Od interwencji do aktywizacji – Piotr Błędowski, Paweł Kubicki
  • Finansowanie zadań pomocy społecznej w świetle sytuacji budżetowej  jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – Benedykt Opałka
  • Innowacje społeczne jako instrument dostosowania polityki społecznej do nowych wyzwań – Piotr Błędowski, Gabriela Sempruch  
English version:

​Social Calculator – a tool of the project ”Calculator of costs of inaction”, Piotr Błędowski (ed.), Polityka Społeczna, Thematic Issue No 4 ENG, Warsaw 2014, nr indeksu 369209, PL ISSN 0137–4729​
 
 
 

 projekt kkz

 
 

 kontakt

 
​​​Kier​ownik Zespołu SGH:

​prof. dr hab. Piotr Błędowski

Mail: pbledo (w domenie sgh.waw.pl)

Tel.  (22) 564 91 12

        (22) 564 91 17

Fax: (22) 564 86 91​