Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Projekt IGS wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+

2020-12-07 ZPEiN kategoria: informacja 

​Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wyróżniła międzynarodowy projekt badawczy DASCHE „Development, assessment and validation of social competences in higher education” dotyczący kompetencji społecznych studentów, przyznając jego rezultatom status „dobrej praktyki”. Wypracowane w projekcie raporty zostały upowszechnione na platformie informacyjnej Programu jako potencjalne źródło inspiracji dla innych projektów programu Erasmus+.

Projekt DASCHE, realizowany w latach 2017-2020, osadzony był w Zakładzie Polityki Edukacyjnej i Naukowej Instytutu Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Ze strony SGH, która była liderem projektu, uczestniczyli w nim: dr hab. Ewa Chmielecka, prof. em. SGH (kierownik projektu), dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH, dr Jacek Lewicki i mgr Katarzyna Matuszczak, zaś opiekę nad stroną administracyjną i finansową sprawowała mgr Olga Pankiv z DOP.

Celem projektu DASCHE było rozpoznanie dobrych praktyk w kształtowaniu kompetencji społecznych studentów oraz sformułowanie rekomendacji dla władz europejskich, krajowych i instytucjonalnych, a także dla kadr akademickiej i studentów, dotyczących potrzeby oraz sposobów formowania kompetencji społecznych w szkolnictwie wyższym.

Badania prowadzone były metodą analiz przypadku w 26 uczelniach europejskich. Partnerami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie były uczelnie i centra badawcze z Niemiec (Uniwersytet w Bremie), Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Durham), Holandii (Uniwersytet Twente), Czech (Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym) i Łotwy (Akademickie Centrum Informacyjne).

Projekt DASCHE od początku był silnie związany z drugim projektem Erasmusa+, również osadzonym w IGS i kierowanym przez SGH, a mianowicie z projektem TRACK-VET „Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET”, poświęconym badaniom nad kompetencjami transwersalnymi w szkolnictwie zawodowym i współpracował z jego uczestnikami, przede wszystkim z mgr. Horacym Dębowskim z KES.

Rezultaty projektu DASCHE dostępne są na stronie.

Archiwum