Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Zaproszenie na konferencję polityków społecznych 27-29.05.20

2019-12-11 kategoria: konferencja 

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obchodzi w 2020 r. 100-lecie swojego powstania. Krótki okres, jaki dzieli jubileusze 100-lecia polskiej polityki społecznej i 100-lecia powstania IGS-u jest dobrą okazją, by przedyskutować wyzwania, jakie stoją przed polityką społeczną i jednocześnie przyjrzeć się jej historycznym fundamentom zgodnie z myślą: „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”. 
 

Z tej okazji serdecznie zapraszamy na XXXVIII Konferencję Polityków Społecznych oraz 
Jubileusz Instytutu Gospodarstwa Społecznego pt. „Teoria i praktyka polityki społecznej”,
która odbędzie się w dniach 27- 29 maja 2020 roku
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, bud. G i C przy Al. Niepodległości 162 i 128

Opis poruszanej problematyki  

W ramach konferencji planujemy cztery sesje panelowe oraz równoległe sesje tematyczne. Pierwszy z paneli będzie odwoływał się do tradycji IGS-u jako jednostki inicjującej nowe badania oraz dostarczającej materiałów empirycznych dla praktyki społecznej i decydentów politycznych. Historycznym przykładem były przeprowadzone w latach 1963-1968 przez IGS pierwsze w Polsce reprezentatywne badania potrzeb osób starszych i potrzeb rodziny w związku z aktywizacją zawodową kobiet. Panel ten będzie miał na celu zarysowanie przyszłości polityki społecznej w Polsce, zarówno pod kątem nowych obszarów badawczych, jak też nowych wyzwań i problemów.

Druga z sesji będzie dotyczyć lokalnej polityki społecznej jako tego poziomu, na którym przede wszystkim podejmowana jest próba rozwiązania kwestii społecznych. Na znaczenie szczebla lokalnego w polityce społecznej zwracano uwagę w IGS już w latach 30. XX wieku. Panel będzie mieć na celu wskazanie możliwości implementacji najważniejszych ustaleń teoretycznych do praktyki życia społecznego.
 

Trzecia sesja plenarna poświęcona zostanie metodzie biograficznej i konkursom na pamiętniki organizowanym przez IGS oraz inne podmioty. Wielu badaczy wskazuje na rolę Ludwika Krzywickiego oraz Instytutu Gospodarstwa Społecznego w propagowaniu badań pamiętnikarskich oraz stosowanie szczególnego wariantu badań, zestawiającego dokumenty osobiste z ankietami oraz badaniami terenowymi.

Czwarta związana jest z problematyką ubezpieczeniową. Polityka społeczna w zależności od realizowanego modelu mniej lub bardziej intensywnie wykorzystuje mechanizmy ubezpieczeniowe. Celem sesji jest dyskusja roli wspólnot ubezpieczeniowych, tworzonych wokół katalogu ryzyk społecznych w ramach polityki społecznej, w kontekście zmieniających się form partycypacji w rynku pracy i funkcjonowania gospodarstw domowych, jak również przyszłych wyzwań demograficznych.

Sesje tematyczne, będą nawiązywały do kluczowych kwestii społecznych będących obszarem badań IGS. W przypadku każdej z sesji tematycznych będziemy oczekiwać prac bądź to prezentujących wyniki najnowszych badań empirycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody biograficznej, tekstów odnoszących się do lokalności i lokalnej polityki społecznej wobec danej kwestii oraz praktycznych aspektów wdrażania danych programów publicznych, bądź też prób antycypowania nadchodzących wyzwań. 

RAMOWY PROGRAM 

Dzień I: 27 maja 2020 r.

11.00-12.00   Rejestracja

12.00-12.30   Uroczyste otwarcie

12.30-14.00   Sesja plenarna - Tradycja i przyszłość badań społecznych 

14.00-15.00   Lunch

15.00-16.30   Równoległe sesje tematyczne

16.30-17.00   Przerwa kawowa

17.00-18.30   Równoległe sesje tematyczne

19.30- 21.30   Kolacja

Dzień II: 28 maja 2020 r.

 9.30-11.00   Sesja plenarna - Lokalny wymiar polityki społecznej

11.00-11.30   Przerwa kawowa

11.30-13.00   Równoległe sesje tematyczne

13.00-14.00   Lunch

14.00-15.30   Równoległe sesje tematyczne

15.30-16.00   Przerwa kawowa

16.00-17.30   Sesja plenarna - Ubezpieczenia społeczne

17.30-19.00   Spotkania oraz warsztaty dla doktorantów i młodych pracowników nauki

20.00-22.00   Kolacja
Dzień III: 29 maja 2020 r.

 9.30-11.00   Sesja plenarna - Metoda biograficzna w badaniach społecznych

11.00-11.30   Przerwa kawowa

11.30-13.00   Równoległe sesje tematyczne

13.00-13.30   Uroczyste zamknięcie konferencji

WAŻNE TERMINY
  • Rejestracja elektroniczna:                                    do 3 kwietnia 2020 r.
  • Planowany termin zgłaszania abstraktów:              do 23 lutego 2020 r.
  • Informacja o akceptacji abstraktu:                       1 marca 2020 r.
  • Wnoszenie opłaty konferencyjnej:                        2 marca - 3 kwietnia 2020 r. 


Archiwum