Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : pamietniki
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 Życie codzienne w czasach koronawirusa - konkurs na pamiętniki

 


Protokół ze zdalnego posiedzenia Jury Konkursu „Życie codzienne w czasach koronawirusa” w dn. 15.07.2021

    W dniu 15.07.2021 r. zebrało się na posiedzeniu w trybie zdalnym Jury konkursu pamiętnikarskiego. W obradach uczestniczyli wszyscy członkowie, tzn. prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH, dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. SGGW, prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN, dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK, dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP, Justyna Suchecka, dziennikarka. Obradom przewodniczył dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH.

    Po wybraniu sekretarza posiedzenia (Justyna Suchecka) przystąpiono do obrad. Na wstępie każdy z członków Jury pokrótce podzielił się refleksjami z lektury pamiętników i wskazał, które wątki uznaje za szczególnie ważne oraz jakie widzi różnice w porównaniu z pierwszą edycją konkursu. Następnie wyłoniono pulę pamiętników, które według poszczególnych członków Jury powinny zostać nagrodzone lub wyróżnione i rozpoczęto dyskusję nad podziałem nagród.

Przed wymienieniem nagrodzonych Jury podkreśla, że wybór spośród 249 nadesłanych prac był jeszcze trudniejszy, niż w przypadku pierwszej edycji. Wiele prac prezentowało bardzo wysoki poziom, w rozbudowany sposób prezentując życie codzienne autorek i autorów. Z tego też powodu Jury postanowiło rozbudować listę nagrodzonych o dodatkowe wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy wybór dokonany przez Jury. Mamy jednocześnie świadomość, że lista zasługujących na uznanie pamiętników jest o wiele dłuższa.   
 
Jury nagrodziło lub wyróżniło następujące pamiętniki (lista nagrodzonych i wyróżnionych wraz z imieniem i nazwiskiem lub godłem w przypadku osób pragnących zachować anonimowość oraz numerem pamiętnika w bazie), wraz z nagrodami finansowanymi przez partnerów konkursu:
•    I nagroda - nr 80, Godło: Zepsuta marionetka - 5000 zł
•    II nagroda – 248, Pani Marzena Rink- 4000 zł
•    III nagroda – 49, Pani Karolina Habało - 3000 zł
•    wyróżnienie – 107, Pan Stanisław Majewski - 1000 zł
•    wyróżnienie – 228, Pani Magdalena Woźniak - 1000 zł
•    wyróżnienie – 170, Pani Julia Senator - 1000 zł
•    wyróżnienie – 168, Pani Anna Schab - 1000 zł
•    wyróżnienie – 181, Pani Joanna Sobesto - 1000 zł
•    wyróżnienie – 43, Pani Marta Gołębiewska– 1000 zł
•    wyróżnienie – 144, Pani Marianna Pawłowska – 1000 zł
•    wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Gazety Sołeckiej w wysokości 1000 zł dla najciekawszego pamiętnika pisanego przez mieszkańca/kę wsi – 79, Godło: Dziewczyna o zielonym sercu
•    wyróżnienie Związku Nauczycielstwa Polskiego w wysokości 1000 zł dla najciekawszego pamiętnika napisanego przez nauczyciela/kę – 237, Godło: Magdalena Zet
•    Trzy wyróżnienia rzeczowe Związku Nauczycielstwa Polskiego dla pamiętników nauczycielskich – weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Logos w Warszawie lub Augustowie – 35, Pani Ewa Frączek; 222, Pani Katarzyna Wojtkowiak; 235, Godło: ZimorodekII EDYCJA KONKURSU NA PAMIĘTNIKI "ŻYCIE CODZIENNE W CZASACH KORONAWIRUSA"

W trakcie pierwszej edycji konkursu, trwającej od marca do lipca 2020 r. przeżywaliśmy pojawienie się w Polsce koronawirusa i zamknięcie całego kraju. Teraz wiemy, że jesteśmy w trakcie drugiej fali, a ograniczenia w życiu codziennym będą trwały przynajmniej kilka miesięcy. Dlatego ponownie prosimy o nadsyłanie dzienników i pamiętników pisanych między listopadem 2020 a marcem 2021, choć mogących obejmować także wcześniejszy okres od wakacji. Poniżej zamieszczamy odezwę i podajemy szczegóły, jak można wziąć udział w konkursie.
 
Jak Twoje życie zmienia się na skutek pandemii koronawirusa? Jak wpływa ona na Twoją pracę, sytuację finansową, warunki mieszkaniowe i całą rodzinę? Jak radzisz sobie z codziennymi sprawami i ograniczaniem kontaktów społecznych? Opowiedz nam o tym. Weź udział w drugiej edycji konkursu Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH oraz interdyscyplinarnego zespołu UMK w Toruniu i opisz swoje doświadczenia. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki, rób zdjęcia i opisuj, jak podczas pandemii wygląda Twoje życie codzienne. Wybierz dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub analogiczną objętość wpisów na blogu.

Nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od tego, co się zmieniło w Twoim życiu, kiedy rozpoczęła się druga fala koronawirusa w Polsce. W szczególności, jak wpłynęło to na Twoją sytuację materialną, życie codzienne i plany. Zależy nam na szczerości. Gwarantujemy anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów odtworzymy obraz czasów niepewności wywołanych koronawirusem.

Wyślij pracę oraz dołącz skan podpisanego oświadczenia (poniżej) i wypełniony kwestionariusz (poniżej). Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową lub telefonicznie pod numerem 512 748 274. Komplet dokumentów prześlij do 16 kwietnia 2021 r.
 • Mailem: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana)
 • Pocztą tradycyjną:Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa
Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:
 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • Trzy wyróżnienia – po 1000 zł
 • wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów i Gazety Sołeckiej, dla najciekawszego pamiętnika pisanego przez mieszkańca/kę wsi - 1000 zł
 • wyróżnienie Związku Nauczycielstwa Polskiego w wysokości 1000 zł, dla najciekawszego pamiętnika napisanego przez nauczyciela/kę
 • Trzy wyróżnienia rzeczowe Związku Nauczycielstwa Polskiego dla pamiętników nauczycielskich – weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Logos w Warszawie lub Augustowie
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Jury powołane przez organizatorów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane. Poniżej znajdą Państwo dodatkowe odpowiedzi, na najczęściej pojawiające się w czasie pierwszej edycji konkursu pytania.


Odezwa II fala.docxOdezwa II fala.docx Odezwa II fala.pdfOdezwa II fala.pdf Odezwa II fala.rtfOdezwa II fala.rtf

kwestionariusz II fala.docxkwestionariusz II fala.docx kwestionariusz II fala.pdfkwestionariusz II fala.pdf kwestionariusz II fala.rtfkwestionariusz II fala.rtf

Regulamin II fala.docxRegulamin II fala.docx Regulamin II fala.pdfRegulamin II fala.pdf Regulamin II fala.rtfRegulamin II fala.rtf

Oswiadczenie II fala.docxOswiadczenie II fala.docx Oswiadczenie II fala.pdfOswiadczenie II fala.pdf Oswiadczenie II fala.rtfOswiadczenie II fala.rtf

Oswiadczenie opiekun lub praca zbiorowa II fala.docxOswiadczenie opiekun lub praca zbiorowa II fala.docx

Oswiadczenie opiekun lub praca zbiorowa II fala.pdfOswiadczenie opiekun lub praca zbiorowa II fala.pdf

Oswiadczenie opiekun lub praca zbiorowa II fala.rtfOswiadczenie opiekun lub praca zbiorowa II fala.rtf


Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

Kto może wziąć udział w konkursie?
Osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, jako członek rodziny, ale pracę konkursową zgłasza osoba pełnoletnia.

Jakie prace można zgłaszać do konkursu?
Pamiętniki, dzienniki i zapiski w innej formie (np. blog) pisane w języku polskim w okresie listopad 2020 – marzec 2021, które nie były zgłaszane do żadnego innego konkursu.

Jak zgłosić swój udział w konkursie?
Tekst wraz z oświadczeniem i kwestionariuszem należy przesłać na adres mailowy pamietniki@sgh.waw.pl (forma preferowana) lub na adres Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na pamiętniki”.  

Czy udział w konkursie może być anonimowy?
Na potrzeby zgłoszenia uczestnictwa konieczne jest podanie imienia i nazwiska autora pamiętnika oraz danych kontaktowych np. maila czy telefonu na wypadek konieczności kontaktu z laureatami. Dane te podawane są jedynie zespołowi archiwizującemu prace konkursowe. Są one również konieczne do sporządzenia umów z ewentualnymi laureatami konkursu. Wszystkie pamiętniki są następnie opatrzone numerami i anonimizowane i w takiej formie przekazywane Jury. W przypadku publikacji istnieje możliwość opatrzenia pracy godłem lub opublikowania pod pseudonimem. Kwestie te są ustalane indywidualnie z autorami pamiętników. 

Jakie prace będą wysoko ocenione przez Jury?
Jury wysoko oceni prace zawierające informacje o zmianach, których doświadczył autor/ka pamiętnika i jego/jej rodzina. Zależy nam bardziej na osobistych doświadczeniach i spostrzeżeniach niż na podejściu kronikarskim opisującym zmiany w kraju/na świecie. Jak w tytule konkursu, szukamy przede wszystkim informacji o życiu codziennym autora/autorki.

Jakie tematy poruszają inni autorzy i jak wyglądają nadesłane prace?
W pierwszej edycji pisano o wszystkim, a nadsyłane materiały miały najróżniejszą długość i formę. Dostaliśmy teksty pisane ręcznie w zeszycie, pliki tekstowe, materiały uzupełnione zdjęciami i rysunkami, itp. Taki jest też cel konkursu, by pisać o własnych doświadczeniach i po swojemu. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi te opisujące codzienną rutynę i przyzwyczajenia, relacje z bliskimi oraz sąsiadami, wzajemną pomoc, sytuację zdrowotną czy zawodową, zdalne nauczanie, rządowe obostrzenia i pomoc państwa, sposoby korzystania z mediów, plany życiowe, itp. Wszystko to w kontekście koronawirusa i tego co się zmieniło, a co pozostało niezmienne i dlaczego. 

Czy można przeczytać coś więcej o pamiętnikach i wynikach pierwszego konkursu?

W pierwszej połowie 2021 roku powinniśmy opublikować tom z nagrodzonymi i wyróżnionymi pamiętnikami. Krótki artykuł o konkursie ukazał się w Gazecie SGH, a rozmowy na temat obu edycji konkursu można wysłuchać w audycji Radia dla Ciebie

Jaki będzie skład Jury?

W pierwszej i drugiej edycji konkursu skład Jury będzie taki sam i liczy siedem osób: prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH; dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ; prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN; dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK; dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH; dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP; Justyna Suchecka, dziennikarkaMATERIAŁY Z I EDYCJI KONKURSU

 

Komunikat ze zdalnego posiedzenia Jury Konkursu „Życie codzienne w czasach koronawirusa” 

W dniu 22.10.2020 r. zebrało się na posiedzeniu w trybie zdalnym Jury konkursu pamiętnikarskiego. W obradach uczestniczyli wszyscy członkowie, tzn. prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH, dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN, dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK, dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP, Justyna Suchecka, dziennikarka.

Po wybraniu sekretarza posiedzenia (Justyna Suchecka) przystąpiono do obrad. Na wstępie zdecydowano o rekomendacji do nagrody specjalnej, ufundowanej przez „Gazetę Sołecką” za pamiętnik napisany przez osobę mieszkającą na terenach wiejskich. W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru pozostałych nagrodzonych i wyróżnionych pamiętników.

Przed wymienieniem nagrodzonych Jury podkreśla, że wybór spośród 488 nadesłanych prac był wyjątkowo trudny. Bardzo wiele prac prezentowało wysoki poziom, szczegółowo opisując życie codzienne autorów i ich rodzin w czasie pandemii, a pamiętniki odznaczały się dużymi wartościami poznawczymi. Dokonany wybór jest kompromisem między chęcią nagrodzenia jak największej liczby prac a finansowymi możliwościami oraz efektem dyskusji członków Jury, które jednocześnie zdecydowało o poszerzenie puli wyróżnionych o najstarszą – dziewięćdziesięcioletnią uczestniczkę konkursu. 

Jury nagrodziło lub wyróżniło następujące pamiętniki: (lista nagrodzonych i wyróżnionych wraz z imieniem i nazwiskiem, lub godłem w przypadku osób pragnących zachować anonimowość oraz numerem pamiętnika w bazie):

 

I Nagroda – Marta Gołębiewska, 5000 zł netto (pamiętnik 104)

II Nagroda – godło „Beata Górska”, 4000 zł netto (pamiętnik 237)

III Nagroda – Weronika Nocny, 3000 zł netto (pamiętnik 270)

  Wyróżnienia po 1000 zł netto:

  Renata Głasek-Kęska (pamiętnik 99)

  godło „Igra Kopiczko” (pamiętnik 178)

  Monika Patan (pamiętnik 283)

  Wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów i Gazety Sołeckiej: Marianna Pawłowska (pamiętnik 288)

  Wyróżnienie specjalne: Halina Pawłowska (pamiętnik 431)

   

   

  Skład Jury konkursowego:

  prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH

  dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

  prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN

  dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

  dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH

  dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP

  Justyna Suchecka, dziennikarka

   

  Czy Twoje życie zmienia się na skutek pandemii koronawirusa? Jak wpływa ona na Twoją pracę, sytuację finansową, warunki mieszkaniowe i całą rodzinę? Jak radzisz sobie z codziennymi sprawami i ograniczaniem kontaktów społecznych? Opowiedz nam o tym.

  Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH i Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej UMK w Toruniu i opisz swoje doświadczenia. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

  Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki i zapiski, dokumentując to, jak podczas pandemii wygląda Twoje życie codzienne. W szczególności interesują nas wątki związane z sytuacją finansową Twojej rodziny i najbliższego otoczenia. Przedsiębiorco, co z Twoją firmą? Pracowniku, jak wyglądają warunki w Twoim miejscu pracy? Jak łączysz teraz obowiązki w pracy i domu i spędzasz czas wolny? Czy masz jakieś wsparcie? Jak oceniasz pomoc otrzymywaną od najbliższych oraz instytucji publicznych? A może wcale jej nie masz i czegoś Ci brakuje? Jak czujesz się w obrębie czterech ścian i żyjąc online? Jak oceniasz Twoje codzienne samopoczucie i co na nie wpływa? Jak wyobrażasz sobie swoje życie po pandemii?

  Wybierz dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub analogiczną objętość wpisów na blogu. Pracę prześlij do 19 lipca 2020 r. w formie elektronicznej lub jako link do bloga. Dołącz krótki skan podpisanego oświadczenia (poniżej), możesz też dołączyć kwestionariusz (poniżej). Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową lub telefonicznie pod numerem 512 748 274.

  Nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od tego, co się zmieniło w Twoim życiu, kiedy epidemia dotarła do Polski. W szczególności, jak wpłynęło to na Twoją sytuację materialną, życie codzienne i plany. Zależy nam na szczerości. Gwarantujemy pełną anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów odtworzymy obraz czasów niepewności wywołanych koronawirusem.

   

  Prosimy o przesłanie pracy (wraz z oświadczeniami) do dnia 19.07.2020 r.

  •    Mailem: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana)

  •    Pocztą tradycyjną:

  Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa

   

  Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

  •    I nagroda – 5000 zł

  •    II nagroda – 4000 zł

  •    III nagroda – 3000 zł

  •    wyróżnienia – po 1000 zł

   

  O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Jury powołane przez organizatorów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.

   
   
   

   Kontakt i zespół

   

  Skład Zespołu

  Mail: pamietniki (w domenie sgh.waw.pl)

  Tel.  512 748 274