Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Gospodarstwa Społecznego : zespol
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego
 

 Zespół projektu

 
II edycja


Zespół SGH

dr Joanna Felczak (kierowniczka II edycji konkursu)

ekonomistka i absolwentka resocjalizacji specjalizująca się w zagadnieniach związanych z wykluczeniem społecznym i przestępczością.

prof. dr hab. Piotr Błędowski

polityk społeczny i gerontolog, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autor około 200 publikacji z zakresu polityki społecznej i gerontologii.

dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH

Badacz jakościowy i ilościowy specjalizujący się w analizach polityki publicznej, (współ)autor publikacji poświęconych problematyce wykluczenia społecznego, rynku pracy czy niepełnosprawności. To on odbiera projektowy telefon.

dr hab. Marta Olcoń-Kubicka (IFiS PAN)

Badaczka jakościowa. W swojej pracy naukowej zajmuje się socjologią ekonomiczną, w szczególności kulturowymi znaczeniami pieniędzy. Specjalizuje się w etnograficznych badaniach praktyk pieniężnych w gospodarstwach domowych.

​dr Łukasz Posłuszny (UWr)

socjolog, filozof i polonista, zajmuje się badaniami biograficznymi i pamiętnikarskimi, socjologią życia codziennego, przedmiotów i przestrzeni, jak również pamięcią społeczną i instytucjami totalnymi.

 

Zespół UMK

Dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (kierownik zespołu UMK)

socjolog, polityk społeczny, specjalizuję się w badaniach jakości życia, także w powiązaniu z ich funkcjonowaniem w środowisku pracy. Bada uwarunkowania i doświadczanie problemów społecznych, wielowymiarowe skutki tych problemów oraz współczesną politykę społeczną.

Dr Barbara Brodzińska-Mirowska

badaczka komunikacji społecznej (w tym politycznej) i mediów. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z procesem profesjonalizacji komunikacji oraz mediatyzacją polityki i jej konsekwencjami.

Dr hab. Stanisław Burdziej

socjolog, interesuje się społeczną percepcją wymiaru sprawiedliwości, a także szerzej - postrzeganą prawomocnością władzy.

Dr Agnieszka Anna Huterska

ekonomistka, jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bankowości i wykluczenia finansowego.

Prof. dr hab. Marek Jeziński

jego zainteresowania to współczesna kultura masowa i kultura popularna, antropologia kultury współczesnej, komunikacja społeczna, media masowe, socjologia polityki, antropologia polityki.

Krzysztof Lepczyński

doktorant, jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim obszary socjologii ekonomicznej i socjologii pracy, a w szczególności społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego kapitalizmu.

Joanna Stankowska

socjolożka i absolwentka filologii polskiej, doktorantka na UMK w Toruniu; obecnie prowadzi badania w zakresie edukacji osób dorosłych i systemów kwalifikacji; interesuje się zagadnieniami związanymi dobrostanem pracowniczym.I edycja

dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (Kierownik zespołu, koordynator ze strony SGH) ​
 
Badacz jakościowy i ilościowy specjalizujący się w analizach polityki publicznej, (współ)autor publikacji poświęconych problematyce wykluczenia społecznego, rynku pracy czy niepełnosprawności.
 
​prof. dr hab. Piotr Błędowski (SGH)
 
polityk społeczny i gerontolog, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autor około 200 publikacji z zakresu polityki społecznej i gerontologii.
 
dr Joanna Felczak (SGH)
 
ekonomistka i absolwentka resocjalizacji specjalizująca się w zagadnieniach związanych z wykluczeniem społecznym i przestępczością.
 
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (UMK, koordynator ze strony UMK)
 
socjolog, polityk społeczny, specjalizuję się w badaniach jakości życia różnych grup i kategorii społecznych także w powiązaniu z ich funkcjonowaniem w środowisku pracy (wyzwania związane z "jakością życia w pracy"). Bada uwarunkowania i doświadczanie problemów społecznych, wielowymiarowe skutki (przejawy) tych problemów oraz współczesną politykę społeczną.
 
dr Łukasz Posłuszny (UWr)
 
socjolog, filozof i polonista, zajmuje się badaniami biograficznymi i pamiętnikarskimi, socjologią życia codziennego, przedmiotów i przestrzeni, jak również pamięcią społeczną i instytucjami totalnymi.

dr Katarzyna Suwada (UMK)

socjolożka, zajmuje się kwestiami związanymi z socjologią rodziny, nierównościami genderowymi i społecznymi, krytycznymi studiami nad mężczyznami i męskościami, a także polityką rodzinną i godzeniem życia rodzinnego i zawodowego.

dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK (UMK)

Socjolog, filozof, prowadzi badania w obszarze studiów nad nauką i techniką oraz socjologii medycyny, zdrowia i choroby. Obecnie interesuje się rolą danych i praktyk kwantyfikacyjnych w zakresie zdrowia, kultury i problemów ekologicznych oraz społecznym obrazem chorób zakaźnych (i te zainteresowania i prace badawcze znacznie wyprzedzają doświadczenia współczesnej pandemii).

dr Anna Wójtewicz (UMK)

​​​socjolożka - bada społeczne wymiary cielesności, płci, zdrowia oraz szeroko rozumiane realia społeczeństwa konsumpcyjnego.