Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zespół projektu

 
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (Kierownik zespołu, koordynator ze strony SGH) ​
 
Badacz jakościowy i ilościowy specjalizujący się w analizach polityki publicznej, (współ)autor publikacji poświęconych problematyce wykluczenia społecznego, rynku pracy czy niepełnosprawności.
 
​prof. dr hab. Piotr Błędowski (SGH)
 
polityk społeczny i gerontolog, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autor około 200 publikacji z zakresu polityki społecznej i gerontologii.
 
dr Joanna Felczak (SGH)
 
ekonomistka i absolwentka resocjalizacji specjalizująca się w zagadnieniach związanych z wykluczeniem społecznym i przestępczością.
 
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (UMK, koordynator ze strony UMK)
 
socjolog, polityk społeczny, specjalizuję się w badaniach jakości życia różnych grup i kategorii społecznych także w powiązaniu z ich funkcjonowaniem w środowisku pracy (wyzwania związane z "jakością życia w pracy"). Bada uwarunkowania i doświadczanie problemów społecznych, wielowymiarowe skutki (przejawy) tych problemów oraz współczesną politykę społeczną.
 
dr Łukasz Posłuszny (UWr)
 
socjolog, filozof i polonista, zajmuje się badaniami biograficznymi i pamiętnikarskimi, socjologią życia codziennego, przedmiotów i przestrzeni, jak również pamięcią społeczną i instytucjami totalnymi.

dr Katarzyna Suwada (UMK)

socjolożka, zajmuje się kwestiami związanymi z socjologią rodziny, nierównościami genderowymi i społecznymi, krytycznymi studiami nad mężczyznami i męskościami, a także polityką rodzinną i godzeniem życia rodzinnego i zawodowego.

dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK (UMK)

Socjolog, filozof, prowadzi badania w obszarze studiów nad nauką i techniką oraz socjologii medycyny, zdrowia i choroby. Obecnie interesuje się rolą danych i praktyk kwantyfikacyjnych w zakresie zdrowia, kultury i problemów ekologicznych oraz społecznym obrazem chorób zakaźnych (i te zainteresowania i prace badawcze znacznie wyprzedzają doświadczenia współczesnej pandemii).

dr Anna Wójtewicz (UMK)

​​​socjolożka - bada społeczne wymiary cielesności, płci, zdrowia oraz szeroko rozumiane realia społeczeństwa konsumpcyjnego.