Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Profil Badawczy

 

Z Instytutem Gospodarstwa Społecznego​ stale współpracuje poprzedni dyrektor i wieloletni pracownik Instytutu prof. zw. dr hab. Adam Kurzynowski. Obecnie prowadzi w ramach SGH seminarium doktoranckie i zajęcia na studiach podyplomowych.


Główne obszary zainteresowań:

 • teoria i praktyka polityki społecznej,
 • warunki bytu ludności,
 • aktywność zawodowa poszczególnych grup ludności, w tym osób niepełnosprawnych,
 • bezrobocie,
 • potrzeby społeczne,
 • lokalny i globalny rozwój zrównoważony,
 • polityka społeczna w UE.

Z tego zakresu prowadził kilka programów badawczych ze środków PHARE, EFS i KBN.


Pełnione funkcje:

 • Absolwent SGPiS/SGH.  Był  na kilku stażach zagranicznych, w tym Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Wisconsin w USA oraz wy­kładowcą socjologii na Uniwersytecie w Groningen w Holandii.
 • W latach 1975–2004 pełnił w SGPiS/SGH funkcje: prodziekana, dziekana Wydziału Eko­nomiczno-Społecznego, prorektora d/s badań naukowych, kierownika Katedry Socjo­logii Pra­cy Polityki Spo­łecznej i Zatrudnienia oraz dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego.
 • W latach 1993–1995 był członkiem Rady Polityki Społecznej przy Prezydencie RP.
 • Jest członkiem: Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Rady Naukowej GUS, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.


Zainteresowania: 

podróże krajoznawcze, turystyka rekreacyjna, sport.

 

 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

 
 
 
 

 prof. zw. dr hab. Adam Kurzynowsk​i

 
 

 KONTAKT

 

Instytut Gospodarstwa Społecznego 

ul. Wiśniowa 41

Tel.: (22) 564 91 12

Fax: (22) 564 86 91​

 

 

 
​  ​