Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Profil badawczy

 
W latach 2000-2003 studentka Uniwersytetu Gdańskiego kierunku informatyka i ekonometria, a w latach 2001-2004 studentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe (wszystkie trzy kierunki na poziomie magisterskim ukończone z oceną bdb). Od 2003 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w SGH (obecnie w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego). W 2004 r. ukończyła Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego. Od 2013 r. doktor nauk ekonomicznych.


Główne obszary zainteresowań / Main areas of interest:

 • wykluczenie finansowe / financial exclusion,
 • edukacja ekonomiczna / economic education,
 • ubezpieczenia społeczne / social insurance,
 • bankowość elektroniczna / e-banking,
 • ryzyko w działalności instytucji finansowych / risks in the financial institutions,
 • nowoczesne usługi finansowe / modern financial services,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (m.in. w instytucjach finansowych i uczelniach)
  / corporate social responsibility (i.e.
  in financial institutions and universities)
 • sytuacja demograficzna i polityka ludnościowa / demographic situation and population policy,
 • polityka rodzinna / family policy,
 • modele rodzinnych gospodarstw domowych / models of family households,
 • kapitał ludzki a rodzina / human capital and family,
 • gospodarka i społeczeństwo oparte na wiedzy / economy and society based on knowledge.

 

 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

 
 
 

 

 

​ENGLISH​

 
 

 dr Ewa Cichowicz

 
 

 Kontakt

 

​Mail:

ecicho1 (w domenie sgh.waw.pl)
Ewa.CICHOWICZ (w domenie sgh.waw.pl)

Fax: (22) 564 86 91​