Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROFIL BADAWCZY

 
 

Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach międzynarodowych programów naukowych, część studiów odbyła na Uniwersytecie w Leuven w Belgii, na Freie Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwentka Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Od 2017 r. pracownik naukowy i doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zespołu Pełnomocnika Rektora SGH ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

Od 2009 roku pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2010 roku lider obszaru badawczego w projekcie KRK realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych; współautorka koncepcji badawczych, narzędzi jakościowych i ilościowych w badaniach związanych m.in. z tematyką zarządzania kwalifikacjami branżowymi; W latach 2012-2017 pełniła funkcje Zastępcy Lidera projektów poświęconych rozwijaniu i wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Od 2017 roku członek i sekretarz Rady Naukowej IBE.

W latach 2013-2015 ekspertka w dwóch projektach realizowanych przez Fundację Rektorów Polskich dot. rozwijania kwalifikacji poziomu 5 PRK oraz koncepcji rozwijania kierunków kształcenia dla tych kwalifikacji we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, tzw. „short cycle” (współautorka dwóch publikacji prezentujących wyniki). Od roku 2015 udział w projektach realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych dotyczących rozwijania systemu edukacji w Macedonii. Od 2017 r na stanowisku senior expert w projekcie Central Asia Education Platform (CAEP). Na co dzień współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi (FRSE, OECD, CEDEFOP) w obszarze edukacji i rynku pracy.

W maju 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej - EQF Advisory Group (EQF AG).

 

W lipcu 2020 r. powołana przez prof. J. Woźnickiego do zespołu ekspertów Fundacji Rektorów Polskich w celu przygotowania propozycji nowych zapisów dotyczących kwalifikacji 5 PRK do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Główne obszary zainteresowań:

  • europejska i krajowa polityka edukacyjna, w szczególności zagadnienia związane z rozwojem i wdrażaniem europejskich i krajowych ram kwalifikacji, sektorowych ram kwalifikacji w ujęciu międzynarodowym i krajowym, ujęciem kwalifikacji 5. poziomu w europejskich systemach kwalifikacji oraz w polskim systemie szkolnictwa wyższego,
  • system zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach w oparciu o kompetencje,
  • problematyka związana z demokracją partycypacyjną, deliberacyjnym praktykowaniem demokracji, projektowaniem polityk publicznych (szczególnie polityki edukacyjnej) w duchu polityki deliberacyjnej.


 

 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

 
 
 
 

 KONTAKT

 

Mail: ktrawin (w domenie ​sgh.waw.pl)

Tel: (22) 564 86 91