Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Katarzyna_Trawinska-Konador
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 PROFIL BADAWCZY

 

Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach międzynarodowych programów naukowych, część studiów odbyła na Uniwersytecie w Leuven w Belgii, na Freie Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwentka Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Od 2017 r. pracownik naukowy i doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zespołu Pełnomocnika Rektora SGH ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

Od 2009 roku pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2010 roku lider obszaru badawczego w projekcie KRK realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych; współautorka koncepcji badawczych, narzędzi jakościowych i ilościowych w badaniach związanych m.in. z tematyką zarządzania kwalifikacjami branżowymi; W latach 2012-2017 pełniła funkcje Zastępcy Lidera projektów poświęconych rozwijaniu i wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Od 2017 roku członek i sekretarz Rady Naukowej IBE.

W latach 2013-2015 ekspertka w dwóch projektach realizowanych przez Fundację Rektorów Polskich dot. rozwijania kwalifikacji poziomu 5 PRK oraz koncepcji rozwijania kierunków kształcenia dla tych kwalifikacji we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, tzw. „short cycle” (współautorka dwóch publikacji prezentujących wyniki). Od roku 2015 udział w projektach realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych dotyczących rozwijania systemu edukacji w Macedonii. Od 2017 r na stanowisku senior expert w projekcie Central Asia Education Platform (CAEP). Na co dzień współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi (FRSE, OECD, CEDEFOP) w obszarze edukacji i rynku pracy.

W maju 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej - EQF Advisory Group (EQF AG).
Główne obszary zainteresowań:

- europejska polityka edukacyjna

- europejskie systemy kwalifikacji

- work based learning powiązany z RPL

- SRK (sektorowe ramy kwalifikacji) w ujęciu krajowym i międzynarodowym

- ujęcie kwalifikacji 5. poziomu w europejskich systemach kwalifikacji powiązane z  zagadnieniem tzw. kwalifikacji międzynarodowych

- systemy zarządzania w oparciu o kompetencje w przedsiębiorstwach 

 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

 
 
 
 

 KONTAKT

 

Mail: ktrawin (w domenie ​sgh.waw.pl)

Tel: (22) 564 86 91

Konsultacje: 

poniedziałki 15.20-16.20, p. 66C