Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wybrane wystąpienia na konferencjach

 
 • Pawlak, Mikołaj, Adriana Mica, Anna Horolets,  Paweł Kubicki. 2018. Field-Level Production of Ignorance: Asylum Protection in Poland. 7th European Theory Development Workshop. 28-29.06.2018.​
 • Mica, Adriana, Anna Horolets, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki. 2018. “Here’s What’s Gonna Happen …”: Decision Makings in the EU Relocation System of Asylum Seekers. SASE Annual Meeting: Global Reordering: Prospects for Equality, Democracy and Justice. 23-25.06.2018.
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: między polityką a ekonomią (prezentacja) oraz udział w dyskusji panelowej i przedstawienie wniosków z badania "Pamiętniki bezrobotnych", Seminarium IBS i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pt. Oblicza bezrobocia – bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia, 18 czerwca br., Warszawa. 
 • Paweł Kubicki (SGH), Anna Horolets (UW), Adriana Mica (UW), Mikołaj Pawlak (UW),​ Porażka w polityce publicznej. Polityka wobec osób z niepełnosprawnościami oraz uchodźców w Polsce. XXXVI Ogólnopolska konferencja polityków społecznych, Poznań, 24-26 maja 2018 r. 
 • Horolets, Anna, Adriana Mica, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki. 2018. „Czas przyszły, tryb przypuszczający”: porównawcza analiza prasowych reprezentacji uchodźców w Europie Środkowej. “Mother of Exiles”: Amerykańskie wzorce polityki imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy. 24.03.2018.
 • Życzliwość w polityce publicznej, Konferencja pn. Stare wino w nowych bukłakach? Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych, 23.03.2018, IPSiR UW, Warszawa
 • Pawlak, Mikołaj, Adriana Mica, Anna Horolets, Paweł Kubicki. 2018. When Less Ignorance Does Not Necessarily Mean More Knowledge: The Field of Asylum Protection in Poland. 14th Workshop on New Institutionalism in Organization Theory. 16-17.03.2018.
 • Mica, Adriana, Anna Horolets, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki. 2018. The Power of Failure: Bias for Hope and Bias for Skepticism in Sociology of Uncertainty and Ignorance. Contested Futures and Temporalities of Capitalism. 15-16.03.2018.
 • Wystąpienie pt. "Deinstytucjonalizacja – sposób wdrożenia", Narodowy Program Deinstytucjonalizacji – potrzeba przyjęcia i realizacji, seminarium eksperckie 5 grudnia 2017 r., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

 • Mica, Adriana, Anna Horolets, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki. 2017. Ignorance as an aim of categorizations​. DAMR/IMES Fall 2017 Meeting. 27.10.2017, Amsterdam.

 • Udział w panelu dyskusyjnym pt. "Czy, jak i dlaczego zwiększać aktywność zawodową kobiet?"​ w ramach seminarium "Rodzina 500+” a sytuacja kobiet na rynku pracy", 24.10.2017, Warszawa, Organizator: Instytut Badań Strukturalnych.

 • Kubicki Paweł, Horolets Anna, Mica Adriana, Pawlak Mikołaj. 2017. Kontrowersje wobec relokacji uchodźców jako próby rozwiązania tzw. kryzysu migracyjnego: Przykład Polski, Rumunii i Węgier, IV Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska, Polityka Społeczna: Kontrowersje i paradoksy, Wrocław 25-27 września 2017

 • Moderator sesji (wraz z K. Roszewska): "(Nie)udana i (nie)efektywna polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami", IV Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska, Polityka Społeczna: Kontrowersje i paradoksy​, Wrocław 25-27 września 2017

 • Kubicki, Paweł, Mikołaj Pawlak, Adriana Mica, Anna Horolets. 2017. Wyjście z „cienia” kwestii uchodźstwa w Europie: Reakcje polskiej polityki publicznej. Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka. 14-15.09.2017.

 • Udział w dyskusji w ramach bloku tematycznego poświęconego osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, panel "My, niewidzialni. Autyzm po polsku", Kongres Kobiet, Poznań, 9-10 września 2017 r.
 • Udział w panelu dyskusyjnym pt. "Zarządzanie personelem i budowanie świadomości", Seminarium pt. "Adaptacja miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników", Warszawa 25 maja 2017, Instytut Spraw Publicznych​

 • Mica, Adriana, Mikołaj Pawlak, Anna Horolets, Paweł Kubicki. 2017. Preoccupation with failure or fracasomania? The case of the European refugee crisis management in Poland. 13th New Institutionalism Workshop​. Jerozolima, 19-20.03.2017.

 • Wystąpienie: "Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami", Konferencja SGH „Polityka publiczna a kapitał ludzki” in memoriam prof. Janiny Jóźwiak, Warszawa 3 marca 2017

 • Moderator sesji (wraz z K. Roszewska): "Polityka oparta na dowodach - o jakości i dostępności danych w polityce publicznej", III Konferencja ESPAnet Polska "Inwestycje społeczne a rozwój", Warszawa 22-24 września 2016
 • Wystąpienie: "Lokalne i regionalne wyzwania polityki senioralnej", Seminarium eksperckie
  Polityka Senioralna -  czas na odważne decyzje, Sejm RP, Warszawa 11 września 2016
 • Wystąpienie: „Zadania systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych”, Konferencja pt. "Nowoczesna opieka i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych - realne możliwości i perspektywy", Bielsko-Biała 09 września 2016
 • Wystąpienie pt. "Orzecznictwo i system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami" na Konwencie regionalnym osób z niepełnosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 29 czerwca 2016
 • Moderacja panelu dyskusyjnego "Orzecznictwo i system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami" na Konwencie regionalnym osób z niepełnosprawnościami, Politechnika Gańska, Gdańsk 23 maja 2016

 • Udział w panelu dyskusyjnym: Aktywni obywatele, V Kongres „Obywatel Senior”: 09.05.2016 Chorzów

 • Miasta i gminy przyjazne starzeniu​, konferencja "Senior - to nie ja? Czy jesteśmy przygotowani na starzenie się społeczeństwa?", Poznań 22 kwietnia 2016

 • Referat: Ścieżki edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie debaty “Przyszłość edukacji włączającej w Polsce​”, Warszawa 7 kwietnia 2016

 • Udział w panelu dyskusyjnym: 500 zł a polityka rodzinna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 21 stycznia 2016
 • Udział w panelu dyskusyjnym: Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, Szkołą Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 14.stycznia 2016
 • Moderator sesji: Osoby z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej, polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami - zmiany i innowacje na konferencji ESPAnet Polska "Innowacje w Polityce Społecznej", Łódź 15-17 października 2015

 • Moderator sesji: Dyfuzja innowacji?! – w poszukiwaniu praktycznych innowacji we współczesnej polskiej polityce społecznej na XXXIII Konferencji Polityków Społecznych "Współczesne koncepcje w polityce społecznej – wyzwania i realia", Toruń, 17-19 czerwca 2015

 • Referat: Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej oraz moderowanie panelu dyskusyjnego pt. Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami na Konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych "Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami w Polsce – stan obecny i perspektywy", Warszawa 23 marca 2015

 • Wybrane koszty braku wczesnego wsparcia, "Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Rodzice dzieci niepełnosprawnych a rynek pracy", Warszawa 2 kwietnia 2014

 • Miasta przyjazne seniorom. Samorząd terytorialny wobec starości, XII Zjazd Naukowy Polskiego towarzystwa Gerontologicznego, Poznań 5-6 grudnia 2013

 • Edukacja włączająca a nowe technologie – bariery i wyzwania badawcze, Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka, Warszawa 26 listopada 2013 r. w Warszawie

 • Monitoring wdrażania oraz edukacja uczniów z niepełnosprawnościami, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - nowe zadania dla jednostek samorządowych, Wojewódzki Urząd Śląski, 19 marca 2013

 • Elastyczny czas pracy z punktu widzenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 21 lutego 2013, Warszawa.

 • Miasta/gminy przyjazne seniorom, Małopolski Kongres Polityki Społecznej (Nie)czekając na starość – wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, 15-16 listopada 2012 r., Kraków

 • Osoby starsze w Warszawie – sytuacja społeczna i demograficzna, Design led Innovations for Active Ageing, 12-13 listopada, Warszawa

 • Finansowanie edukacji ucznia z niepełnosprawnością, Budowanie lokalnej strategii oświatowej na rzecz ucznia ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Ośrodek Rozwoju Edukacji, 4-5 października 2012, Warszawa.

 • Aktywne porozumienie obywatele-samorząd. Jakość oświaty a rola w procesie edukacji rodziców, organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych itp. (panel dyskusyjny), Samorządowy Kongres Oświaty, 26-27 września 2012, Warszawa.

 • Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ - prezentacja wyników badań, Konferencja upowszechniająca „Przedsiębiorczość osób w wieku 50+”, Fundacja Gospodarcza, 21 września 2012, Gdynia.

 • Czy macierzyństwo eliminuje uczoną? Kobiety w polskiej nauce (panel dyskusyjny), IV Kongres Kobiet - Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność, 14-15 września, Warszawa.

 • Gospodarka społeczna - "Age-friendly Cities WHO", Projektowanie uniwersalne. Dostępność i uczestnictwo dla wszystkich, MPiPS, 21 czerwca 2012, Warszawa.

 • Wyzwania wynikające z procesu starzenia się ludności Polski, Konferencja „60+: aktywni seniorzy czy skazani na bezrobocie”, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 19 czerwca 2012, Warszawa.

 • Finansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych - wydatki ponoszone przez system oświaty i rodziców, sejmowa komisja ds. osób niepełnosprawnych, 22 maja 2012.

 • Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 31 stycznia 2012.

 • Systemowe bariery edukacji włączającej. Doświadczenia projektu "Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością. Dylematy, doświadczenia, dobre praktyki" (Organizator Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), grudzień 2011, Wrocław.

 • Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, XXIX Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Problemy edukacji wobec rynku pracy i rozwoju społecznego", maj 2011, Ustroń.

 • Starość i życie codzienne osamotnionych seniorów, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 9-11 września 2010, Kraków.

 • Reverse Mortgages - a Chance or a Threat to Polish Elderly Population? (współautor dr. Barbara Więckowska) 2nd Annual CEE Actuarial Seminar 9-10.06.2010, Warsaw, Poland(organizator RGA International Reinsurance Company Limited)

 • Prezentacja badania diagnostycznego na potrzeby Programu Warszawa Przyjazna Seniorom - XIII Warszawskie Forum Polityki Społecznej, Warszawa, 1 października 2009 (organizator: UM st. Warszawy)

 • The impact of the individualization process on the social policy (współautor Marta Olcoń-Kubicka) - 9th Conference of the European Sociological Association, Lizbona, Portugalia, 2-5 września 2009.

 • Loneliness and social isolation of older Poles, 9th Conference of the European Sociological Association, Lizbona, Portugalia, 2-5 września 2009.

 • Lokalne strategie walki z wykluczeniem – doświadczenia polskie i międzynarodowe, XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych, Ustroń 19-21 maja 2009.

 • Osamotnienie osób starszych, WłączWiek Debata w Senacie RP, Warszawa 29 kwietnia 2009.

 • Do czego seniorom potrzebny jest Internet?, Seminarium „SENIOR W SIECI, czyli przełamywanie barier w e-integracji osób powyżej 50 roku życia, Warszawa 24 kwietnia 2009.

 • Społeczno-ekonomiczne skutki długotrwałego bezrobocia, V Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego, Warszawa 20-21 listopada 2008.

 • Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw,  Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych, Gorzów Wlkp. 16 października 2008.

 • Ekonomiczne aspekty funkcjonowania placówek długoterminowych, współaut. dr hab. Piotr Błędowski, XI Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej, Toruń 23-25 września 2008.

 • Użycie narkotyków przez warszawską młodzież, „Narkotyki w kulturze miejskiej”, „XV Konferencja Burmistrzów ECAD (European Cities Against Drugs), Warszawa 28-29 maja 2008.

 • Nowy model ojcostwa, „Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością”, Warszawa 28 maja 2008 (Organizator: Instytut Socjologii UW).

 • Arabowie i muzułmanie żyjący w związkach mieszanych z Polkami - szansy i bariery dla integracji społecznej, współaut. K. Mansour-Ismail, XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra 13-15 września 2007.

 • New Model of fatherhood in Poland, współaut. Marta Olcoń-Kubicka, The 8th Conference of the European Sociological Association, Glasgow 3-6 September 2007.

 • Samorząd terytorialny w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, współaut. P. Błedowski, Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania, Jabłonna 16-18 listopada 2006 (Organizator: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

 • Muzułmanie w Europie: między alienacją a asymilacją, współaut. K. Górak-Sosnowska Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys, Ciechocinek, 26-27 października 2006. (Organizator: Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH)

 • Wykluczenie społeczne osób starszych na podstawie Diagnozy Społecznej 2005 oraz badań IGS. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego połączony z Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gdańsk, 2-4 czerwca 2006.

 • Prevention and Coping with Cases of Social Exclusion as a Part of Local Government’s Policies (oral presentation, co-author P. Kubicki) ESPAnet Conference, ‘Making Social Policy in the Postindustrial Age’ Fribourg, September 22-24, 2005.

 • Social activity of the elderly in Poland, European Sociological Association Conference, Torun, Poland, September 9-12, 2005

 • Rodzina wobec wykluczenia społecznego - analiza "Pamiętników bezrobotnych", współaut. Ewa Cichowicz. XXIII Konferencja polityków społecznych w Ustroniu Wielkopolskim, 1-3 czerwca 2005.
 • Poszukiwanie homogenicznych grup wśród polskich seniorów, współaut. Jolanta Perek-Białas. X Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Białystok, 16-18 czerwca 2005.

 • Tożsamość europejska a tożsamość europejskich muzułmanów - szanse integracji, współaut. K. Górak-Sosnowska. Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, Zamość, 14-15 października 2004. (Organizator: Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH).

 • Seniorzy w społeczności lokalnej – analiza zróżnicowania aktywności społecznej osób starszych na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski. Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski, Warszawa 25 listopada 2004. (Organizator: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne).

   
   
   

   dr Paweł Kubicki