Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Projekty Majdzinska
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 Wybrane projekty badawcze

 

2015

  • Analiza wyników i opracowanie raportu z badania Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Monitoring wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym”. Badania zakończone.


 

2014

  • Badacz w projekcie naukowym: „Władze lokalne jako organizator i koordynator działań pomocowych skierowanych do osób starszych”. Badania zakończone.

  • Grant na badania - Badania Młodych Naukowców, temat badania: „Wsparcie spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim na tle Polski”. Kierownik badań. Badania zakończone.


 

2013

  • Grant na badania - Badania Młodych Naukowców, temat badania: „Reintegracja społeczna i zawodowa w województwie mazowieckim”. Kierownik badań. Badania zakończone.


2012

  • Grant na badania - Badania Młodych Naukowców, temat badania: „Pięć lat spółdzielni socjalnych w Polsce pod rządami ustawy z dn. 27.04.2006 r.”. Kierownik badań. Badania zakończone.

  • Badacz w projekcie realizowanym z 7. Programu Ramowego pt. „Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective” (GOETE) w ramach Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Badania zakończone (czas trwania: 2012-2013).

  • Badacz w projekcie pt.: „Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji” w ramach Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Badania zakończone.

  • Badacz w projekcie naukowym: „Kalkulator Kosztów Zaniechania w lokalnej polityce społecznej” w ramach Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Badania zakończone (czas trwania: 2012-​2014).

 
 
 

 Karolina Majdzińska