Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

 

2021-2023

 • ​Gospodarstwa domowe w czasach koronawirusa. Praca zawodowa, edukacja i wsparcie w warunkach niepewności, Narodowe Centrum Nauki, charakter udziału: kierownik projektu

2018-2020

 • CISCOS - Connecting Inclusive Social Planning, Community Development and Service Provision for Persons with Disabilities, program dydaktyczny Erasmus+. Charakter udziału: kierownik zespołu polskiego, członek Rady Naukowej projektu​

2013-2016

 • Socio-Economic implications For Individual Responses to Air pollution policies in EU +27 SEFIRA, 7. Program Ramowy KE, realizowany przez zespoły z 8 krajów. Charakter udziału: kierownik zespołu polskiego, członek Rady Naukowej projektu


2012-2014​

 • Kalkulator Kosz​tów Zaniechania w lokalnej polityce społecznej – projekt finansowany z programu POKL; lider – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; zespół SGH pełni rolę 1. Partnera; koszt projektu 10 mln, kierownik zespołu SGH, członek Grupy Sterującej


2012-2013​

 • Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective GOETE 7. Program Ramowy KE, realizowany przez zespoły z 8 krajów. Charakter udziału: kierownik zespołu polskiego, członek Rady Naukowej projektu.


2006-2011​

 • PolSenior - Medyczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty starzenia się ludzi w Polsce – projekt zamawi​any przez Narodowe Centrum Badań nr PBZ-MEiN-9/2/2006; koszt 12,5 mln zł; kierownik projektu, przewodniczący Komitetu Naukowego


2007​

 • Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej program badawczy na zlecenie przygotowana na zlecenie Departamentu Rynku​ Pracy MPiPS w ramach projektu pn. „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych” zrealizowanego w ramach Działania 1.1., Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2007 r., koszt około 750 tys. zł; kierownik projektu

2006-2008​

 • Financial exclusion. Request for Audited financial statements and accounts, 6. Program Ramowy KE, 2006 – 2008, program realizowany na terenie 18 krajów UE, w tym w Polsce specjalne badanie dotyczące wykluczenia finansowego pt. Świadczenie usług finansowych i zapobieganie wykluczeniu finansowemu; badanie finansowane ze środków UE; Charakter udziału: główny wykonawca, członek Rady Naukowej projektu.


2004-2005​

 • Opieka długoterminowa i usługi opiekuńcze dla osób starszych, grant KBN nr 2 H02 E 01925; kierownik badania


2002-2005​

 • Supporting Family Carers of Older People In Europe. Empirical Evidence, Policy Trends and Future Perspectives, EUROFAMCARE, 5. Program Ramowy, kontrakt nr QLK6-CT-2002-02647; Charakter udziału: główny wykonawca.


1999-2002​​​

 • Warunki życia i potrzeby ludzi starszych w Polsce - stan aktualny, kierunki zmian oraz zadania polityki społecznej - grant KBN nr 1H02F00716, budżet badania wyniósł około 1,5 mln zł; Charakter główny wykonawca; kierownik: prof. dr hab. B. Synak (UG)


1999​

 • System Opieki Komunalnej, cz. II, grant KBN nr 1H02E02917, budżet badania około 700 tys. zł; główny wykonawca
 
 
 

 prof. dr hab. Piotr Błędowski