Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Projekty_Felczak
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

 
 

2018-2019

  • „Labour force reintegration of the previous prisoners (Reintegracja zawodowa osób po odbyciu kary pozbawienia wolności)” współpraca w ramach badań prowadzonych w Katedrze Ekonomii I KAE, SGH, kierownik badania: dr Ewa Gałecka Burdziak, stanowisko: badacz.

2016-2019

  • Ocena ryzyka przestępstwa. Rekomendacje dla procesów ograniczania szkód społecznych, obszar badań: Mazowsze i Małopolska, stanowisko: kierownik badań. Badania prowadzone we współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja. Badania o charakterze interdyscyplinarnym, wykorzystujące metody nauk społecznych oraz psychologii.


2015 

  • Badania statutowe IPSiR UW: Wskaźniki wykonania w zarządzaniu metropoliami na przykładzie Berlina, Warszawy i Pragi, kierownik badań: prof. W. Misiak, stanowisko: badacz


2012-2014​

  • „Kalkulator kosztów zaniechania” - Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających, projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynator projektu: prof. P. Błędowski, stanowisko: badacz


2011​

  • Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH: Zarządzanie ścieżkami edukacji w Europie. Dostęp, uczestnictwo i znaczenie edukacji dla młodych ludzi w europejskich społeczeństwach opartych na wiedzy. 7 Program Ramowy Unii Europejskiej GOETE, stanowisko: badacz

​​
2010

  • Współpraca przy koordynacji projektu i publikacji „Co nurtuje uczonych. Dylematy i kondycja nauki polskiej” (red.) W. Misiak, Difin, Warszawa 2010

2007-2010
  • ​Uczestnictwo w badaniach "Metropolie Berlin, Warszawa, Praga w procesach globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów patologii społecznej" (publikacja w wyd. Difin), stanowisko: badacz

 
 
 

 DR JOANNA FELCZAK