Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

 
2019 - 2022

1. Projekt CEDEFOP ReferNet Polska. Członek zespołu prowadzącego analizy monitorujące zmiany w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), Instytut Badań Edukacyjnych.

2017-2020

2. DASCHE: Development, assessment and validation of social competences in higher education (Erasmus+ akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego). Partnerami SGH w tym projekcie są: Uniwersytet w Bremie (Niemcy), Academic Information Centre (Łotwa), Centre for Higher Education Studies (Czechy), Uniwersytet w Durham (Wielka Brytania), Uniwersytet w Twente (Holandia). Członek zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem dr hab. Ewy Chmieleckiej, prof. em. SGH.
 
3. TRACK-VET: Developing, assessing and vlidating transversal key competences in the formal initial and continuing VET (Erasmus+ akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe). Partnerami SGH w tym projekcie są: The Austrian Institute for Research on Vocational Training öibf (Austria), Research Foundation FAFO (Norwegia), French Centre for Research on Education, Training and Employment Céreq (Francja), National Institute for Certified Educational Measurements NÚCEM (Słowacja), Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Członek zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem mgr Horacego Dębowskiego (SGH). 

2012-2015

4. Projekt EWD: Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych (POKL). Celem projektu, realizowanego w Instytucie Badań Edukacyjnych, był rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej, rozumiany jako rozwój metodologii szacowania wskaźników EWD oraz sposobów wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych, w tym metody EWD, do oceny efektywności nauczania. Członek zespołu badawczego pracującego pod kierunkiem dr hab. Romana Dolaty, prof. UW oraz dr Ewy Stożek. Instytut Badań Edukacyjnych.

2016-2017

5. Projekt ZSK: Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji (nr POWR.02.13.00-00-0001/16-01). Członek zespołu badawczego prowadzącego badania monitorujące funkcjonowanie instytucji rynku pracy. Instytut Badań Edukacyjnych.

 
 
 

 Katarzyna Matuszczak​