Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje prof. Bledowski
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 Wybrane publikacje

 

2020​

 • ​Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii, red. P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zaleska, SGH, Warszawa 2020
 • Starzenie się i starość w badaniach środowiska Instytutu Gospodarstwa Społecznego, „Polityka Społeczna” 2020, nr 10
 • Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna – wybrane aspekty socjologiczne i ekonomiczne, „Studia Socjologiczne” 2020 nr 1 (współautor: A. Karwacki)
 • Czas jest względny. Wybrane aspekty starości z perspektywy przebiegu życia, w: Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19, red. P. sztabiński, D. Przybysz, F. Sztabiński, IFiS PAN, Warszawa 2020, s. 67-78 


2019

 • P. Błędowski, Polityka zatrudnienia wobec starszych pracobiorców w Polsce, w: Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919-2019, red. Ł. Arendt, E. Flaszyńska, MRPiPS, IPiSS, Warszawa 2019.
 • Influence of Sociodemographic, Behavioral and Other Health-Related Factors on Healthy Ageing Based on Three Operative Definitions, “Journal of Nutrition Health & Aging”, 2019, s. 862-869 (współautorzy: A. Pac, B. Tobiasz-Adamczyk, A. Skalska, A. Szybalska, T. Zdrojewski, A. Więcek, J. Chudek, J-P. Michel, T. Grodzicki).
 • Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro, red. P. Błędowski, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń, Warszawa 2019.


2018

 • Ewolucja społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka” 2018, nr 3, s. 55-69.
 • P. Błędowski, Polska polityka społeczna drugiej dekady XXI wieku. Ciągłość czy zmiana?, w: Polska po 2015 roku. Gospodarka, społeczeństwo, red. M. Krawczyk, SGH, Warszawa 2018.2016​

 • Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania, w: System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji. Propozycja modelu, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, BRPO, Warszawa 2016, s. 13-46 (współautorzy: B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, M. Zrałek).
 • Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, IPiSS, Warszawa 2016, 139 s. (współautor: Zofia Szweda-Lewandowska).​2015

 • Education systems as transition spaces, “International Journal of Qualitative Studies in Education”, Vol. 28, Issue 3, 2015, Special Issue: 'Doing Transitions' in Education, p. 297-310 (współautorzy: J. Tikkanen, J. Felczak).
 • Proces starzenia się ludności a progresywne zarządzanie zdrowiem, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie. Metody, red. V. Korporowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 91-109.
 • Die Effektivität der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik für arbeitslose Jugendliche in Polen, w: Gegen Jugendarbeitslosigkeit. Innovative Ideen, Modelle, Strategien, P. Hartz, H.G. Petzold (Hrsg.), Aisthesis Verlag, Bielefeld 2015, s. 338-350.


2014​


2013​


​​2012


​​2011


​2010


​​2009

 • Niepełnosprawność, w: Diagnoza ​społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 138–150 (współautorzy; I. Buchowicz, P. Kubicki)


​​2008


​​2007


​​2006


​​2005


​​2004

 • Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, SGH, Warszawa 2004

 • Strategien, Massnahmen und Budgets zur Bekämpfung von Armut in Polen, w: Armut und Soziale Sicherung im Transformationsprozess der Mittel- und Osteuropäischen EU-Beitrittsländer. Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft, R.H. Hasse, C. Kunze (Hrsg.), Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2004, s. 113 – 129


​​2003

 • Samorząd terytorialny wobec problemów osób starszych, w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, Rządowa Rada Ludnościowa, RCSS, I Kongres demograficzny, Warszawa 2003, s. 320–328


​​2002

 • P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002


1998

 • Wybrane problemy polityki socjalnej w procesie transformacji, red. P. Błędowski, SGH, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie, Warszawa 1998


1996

 • P. Błędowski, Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN, Interart, Warszawa 1996

 • P. Błędowski, W. Paraszka, Polityka społeczna w gminie. Wybór przepisów z komentarzem, BMK, Warszawa 1996


1992

 • P. Błędowski, M. Domsch, A. Bock, A. Huber, B. Lichtenberger, Unternehmensführung in Polen. Ein Länderbericht, R​ainer Hampp Verlag, München 1992
 
 
 

 PROF. DR HAB. PIOTR BŁĘDOWSKI