Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 

2015

 • Rynek pracy i bezrobocie w powiecie pułtuskim [w:] Diagnozowanie lokalnych problemów społecznych na przykładzie powiatu pułtuskiego, red. A. Kurzynowski, K. Stępniak, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2015, s. 45-86.


 

2012

 • Potencjał Trzeciego sektora dla dobra lokalnej społeczności. Raport z badań realizowanych w ramach projektu "Razem dla Północnego Mazowsza”, Współautor  A. Góralczyk, Fundacja Gospodarcza im. K. Marcinkowskiego, Ciechanów 2012, s.81.


 

2011

 • Wymiary aktywności społecznej, współautor L. Gilejko [w:] Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym. Formy i uwarunkowania, red. B. Błaszczyk, L. Gilejko, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2011, s. 3-12.


 

2010

 • Wykluczenie społeczne ludzi starych. Czynniki sprzyjające i zapobiegające [w:]  Biuletyn IGS 1-4/2007, SGH Warszawa 2010, s.213-241.
 • Formy aktywności ludzi starych [w:] Biuletyn IGS, SGH Warszawa 2010, s.183-211.
 • Wykluczenie społeczne ludzi starych. Czynniki sprzyjające i zapobiegające [w:] Biuletyn IGS, SGH Warszawa 2010, s.213-241.
 • Polskie bezrobocie w środowiskach lokalnych [w:] Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, współautor: I. Buchowicz, AE Katowice, IPiSS  Warszawa 2010, s. 292-303.


2009

 • Ranga partnerstwa społecznego. Uwagi wstępne, współautor: L. Gilejko, Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i  regionalnym. Rola organizacji pozarządowych, red. B. Błaszczyk, L. Gilejko Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR , 2009, s. 9-13.
 • Młodzież nieuprzywilejowana w Polsce. Raport z badań, współautorzy: B. Kołaczek, M. Molęda – Zdziech,  Biuletyn IGS, 1-4/2006, SGH Warszawa 2009, s. 31-78.


 

2008

 • Ekonomia społeczna wobec problemu długotrwałego bezrobocia w Polsce [w:] nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, SGH Warszawa 2008, s.507-517.
 • Instrumenty i usługi aktywizujące bezrobotnych w opinii najważniejszych aktorów rynku pracy w Polsce, współautorzy: M. Fedorczuk, Cz. Kliszko, w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS Warszawa 2008, s. 99-159.
 • Społeczne aspekty bezrobocia w okręgu restrukturyzowanym, w: Stare okręgi przemysłowe, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa SGH 2008, s. 353 -372.
 
 
 

 dr Beata Błaszczyk