Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 

·         Buchowicz, A. Łobodzińska, M. Węgrzyn, Zróżnicowanie osiagnięć edukacyjnych uzyskanych przez uczniów i szkoły województwa małopolskiego, UMWM, Kraków 2018, s. 5-56.

·         E. Barberis, I. Buchowicz, N. De Luigi, Producing Accessibility through Discretionary Practices of Educational Professionals, [w:] Governance of Educational Trajectories in Europe, Pathways, Policy and Practice (red. A. Walther, M. Parreira do Amaral, M. Coconato, R. Dale), BLOOMSBURY, London, New York 2016, s. 117-137, HB:978-1-4725-8952-1.

·         I. Buchowicz, Lifelong Learning jako niewykorzystana szansa rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich, [w:] Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, (red. J. Auleytner), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, PTPS, Elipsa, Warszawa 2016 r., s.121-131, ISBN: 978-83-65277-06-0 .

·         E. Barberis, I. Buchowicz, Creating Accessibility to Education: The Role of School Staff’s Discretionary Practices, European Education vol. 47,1, Taylor & Francis Philadelphia 2015, s. 61-76, ISSN: 1056-4934, DOI: 10.1080/10564934.2014.1001264.

·         I. Buchowicz, E. Chmielecka, Social Competencies in the European and Polish Qualifications Framework: A Tool for Designing Intercultural Environments, [w:] Internationalizing Higher Education. Critical Collaborations across the Curriculum (red. Rhiannon D. Williams and Amy Lee), The Netherlands 2015, p. 117-131, ISBN: 978-94-6209-978-4 .

·         I. Buchowicz, Wspólny cel polityki edukacyjnej i polityki rodzinnej w Polsce, [w:] Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich, (red. naukowa A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014 r., s.113-127, ISSN 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2014.364.07 .

·         I. Buchowicz, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i innych krajach europejskich,  [w:] Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach (red. J. Kuźma, J. Pułka), Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2014 r., s. 285-299, ISBN 978-83-7571-291-9 .

·         I. Buchowicz, Poziom 5. w szkolnictwie wyższym – wybrane przykłady. Szkocja, [w:] Poziom 5 – brakujące ogniwo, [w:] (red. E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador), Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2014 r., s. 63-71.

·         I. Buchowicz, Uzasadnienie potrzeby poziomu 5. w Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Szczególne potrzeby społeczne, [w:] Poziom 5 – brakujące ogniwo, (red. E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador), Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2014 r., s. 47-51.  

·         I. Buchowicz, Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji, [w:] Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, (red. A. Rączaszek, W. Koczur), Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 167, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014 r., s. 106-116.

·         I. Buchowicz, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach w Warszawie, Gdańsku i Lublinie, [w:] Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Studia Ekonomiczne  131. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 191-198.

·         I. Buchowicz, E. Chmielecka, Edukacja dla zmiany. Wyzwanie i szansa, [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, (red. naukowa J. Osiński), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 289-311.

·         I. Buchowicz, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie edukacji, [w:] Usługi społeczne wobec rodziny, (red. A. Kubow, J. Szczepaniak), UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 268-277

·         I. Buchowicz, Edukacja wobec zmian demograficznych w Polsce, [w:] Współczesne problemy demograficzne Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, (red. J. Osiński), SGH, Warszawa 2011 r., s. 179-201.

·         I. Buchowicz, Reforma systemu oświaty 1999 roku w opinii autorów pamiętników, Biuletyn IGS 1-4/2008, SGH-IGS, Warszawa 2010, s. 55-95.

·         I. Buchowicz, Infrastruktura oświatowa a wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk lokalnych, [w:] Studia i prace Kwartalnik nr 2/2010 Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, SGH, Warszawa 2010, s. 147-163.


 
 
 

 Dr Izabela Buchowicz