Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PUBLIKACJE (od 2000 r.)

 
​​2015
 • Chmielecka E., Buchowicz I., (2015). Social Competencies in the European and Polish Qualifications Framework: A Tool for Designing Intercultural Environments [w:] Internationalizing Higher Education. Critical Collaborations across the Curriculum, Rhiannon D. Williams and Amy Lee (Eds.), The Netherlands, p. 117-131​.


2014

 • Chmielecka E.: (2014) Lifelong learning as a social investment [w:] Polityka publiczna we współczesnym państwie, Osiński J ed., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, p. 345-369​.


2013

 • Academic Values and Procedures of Quality Assurance w „Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education” (H. Eggins, ed.), Sense Publishers, 2013, pp. 43-54;

 • „Krajowe Ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym” (współautorzy:  Kraśniewski A., Marciniak Z.,) w „Raport o stanie edukacji 2012”, IBE, Warszawa, 2013 (ss.165-197).


​​2011

 • Andrzej Chmielecki, Ewa Chmielecka: Axiology (e-book), Warszawa 2011, Polskie Pracownie Edytorskie, s.86;

 • Andrzej Chmielecki, Ewa Chmielecka: Epistemology (e-book), Warszawa 2011, Polskie Pracownie Edytorskie, s.91;

 • Andrzej Chmielecki, Ewa Chmielecka: Methodology (e-book), Warszawa 2011, Polskie Pracownie Edytorskie, s.62.


2010​​

 • Autonomia Programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego [E. Chmielecka: redakcja i współautorstwo], MNiSzW, 2010.​


2009​​

 • Studies on Higher Education. Implementation of Standards and Guidelines for Quality Assurance in > Higher  Education of Central and East-European Countries – Agenda Ahead, Jan  Kohoutek (Editor), UNESCO-CEPES, Bucharest 2009.


 2006
 • Multiple Employment  as an Additional Source of Revenue : Under What Condition Can it be of Advantage  in Higher Education in Europe, vol.31, 3/2006, pp.275-288.


​​2005​​
 • Etos akademicki a kultura instytucjonalna uczelni w Ideały nauki i konflikty wartości, [red. E.Chmielecka, J.Jedlicki, A.Rychard] Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005, s.195-206.


​2004

 • Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno? w Nauka i szkolnictwo wyższe nr 1/23/2004 s. 7-18;

 • Accreditation and Evaluation in Poland; Concepts, Developments and Trends (co-author: Marcin Dąbrowski) w Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area (eds. Don Westerheijden & Stefanie Schwarz), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands 2004;

 • Współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych. Opinie rektorów. Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2004, s. 117.


2002
 • Dwa przełomy. Zadania filozofii nauki w ujęciu wybranych stanowisk. Oficyna Wydawnicza SGH, 2002, seria Monografie i opracowania tom 497 stron 177. 

 
 
 

 DR HAB. EWA CHMIELECKA, PROF. NADZW. SGH