Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje_Drozda
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 
2017
 • Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017.

 • Urbanistyka socmodernistyczna na przykładzie polskich blokowisk z lat 70. i 80. XX w., „Studia Miejskie”, z. 26/2017.

 • Pułapka gentryfikacji? Związki „uszlachetniania” przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4/2017.

 • W stronę urbanistyki (nie-okcydentalnej). Generatywny wymiar urbanizacji globalnego Południa, [w:] J. Osiński, M. Dobrzycka (red.), Postęp i regres. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

 • Między zrównoważeniem i wykluczeniem. Kolizje projektowania uniwersalnego z transportem zrównoważonym na przykładzie Warszawy, [w:] B. Komar (red.), Badania Interdyscyplinarne w architekturze 2. Miasto, t. 2Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

 

2016
 • Dyktatura kierowców. Nieracjonalność systemu transportowego Warszawy [w:] B. Świątkowska, K. Pobłocki (red.), Architektura niezrównoważona, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016.

 • Własność w modelu neoliberalnym na przykładzie polskiej przestrzeni zurbanizowanej po 1989 r., „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4/2016.

 • Transformacja w przestrzeni. Wpływ modelu deweloperskiego na urbanizację Polski po 1989 r., „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” nr 3/2016.

 • Koncepcja własności jako odpowiedzialności w planowaniu przestrzennym [w:] J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka (red.), Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.​


2015

 • Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015.

 • Miejska wspólnota nie dla każdego, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni”, nr 4/2015.


2013

 • Przepraszam...bez antysemityzmu. Komunoendek na YouTube, „Kultura Popularna”, nr 2/2013.

 
 
 

 Łukasz Drozda