Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje_Matuszczak
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 
2020

Chmielecka E, Matuszczak K., 2020, Kształtowaniewanie kompetencji społecznych studentów w świetle polityk publicznych edukacji wyższej w Niemczech, Holandii, Polsce, Łotwie, Czechach i Wielkiej Brytanii, "Polityka Społeczna" 2020; 559 (10): 13-21, DOI: 10.5604/01.3001.0014.4749.

Brdulak J., Chmielecka E., Beseda J., Kinta G.,  Kuehn K.,  Labunskis E.,  Lewicki J., Matuszczak K.,  Rattray J., Raaper R., Westerheijden D.,  Model solutions regarding developing,assessing and validating social competences in higher education includingrecommendations for levels of: HE institutions, national and EU policy making​, ​Intellectual Output 8  of the Erasmus+ project DASCHE, Warsaw School of Economics, ISBN: 978-83-8030-349-2.

Matuszczak K., Wasilewska O., 2020, Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce 2019 - w pigułce,  Instytut Badań Edukacyjnych, Cedefop ReferNet Poland.

2019

Matuszczak K., Pliakis I., Wasilewska O., Vocational education and training in Europe:Poland​ [From Cedefop; ReferNet. Vocational education and training in Europe database], Cedefop and Educational Research Institute (ReferNet Poland).

2017

Chmielecka E., Kraśniewski A., Matuszczak K., Studenci a programy 5. Poziomu, [w:] Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Podsumowanie,  Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-631-5.

2015

Chmielecka E., Matuszczak K. (red.),  Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia. Tom 2, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-485-4 .

Matuszczak K., Fila J., Rybińska A., Wasilewska O., Zielonka P., Raport z ewaluacji bieżącej projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy szkół i przedszkoli. Raport tematyczny z badania IBE na zlecenie MEN, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2014

Matuszczak K., Wasilewska O. , Wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy szkoły, s. 221-260;  [w:]  red. Dolata R., Sitek M., Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, ISBN- 978-83-65115-55-3.

Matuszczak K., Zielonka P., Babiak I., Raport z ewaluacji projektu EWD. Raport tematyczny z badania IBE, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2013

Kędracka E., Matuszczak K., Stożek E., Rappe A., Badanie na temat wykorzystania edukacyjnej wartości dodanej (EWD) przez szkoły ponadgimnazjalne. Raport tematyczny z badania IBE, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Matuszczak K., Stożek E., W poszukiwaniu przykładów dobrej praktyki. Wyniki badań jakościowych w gimnazjach, s. 239-244; [w]: Niemierko B., Szmigel M.K. (red.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych. Materiały XIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 26-28.09.2013, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

2008

Matuszczak K., Skrobol M., Analiza      problemów      związanych      z      realizacją projektów  infrastrukturalnych   realizowanych   w   ramach   ZPORR   i  Funduszu  Spójności   wynikających   ze   zmieniającej   się sytuacji   na   rynku budowlanym, Raport z badania ewaluacyjnego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Matuszczak K., Skrobol M., Starzewska-Sikorska A., Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska, Raport z badania ewaluacyjnego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2007

Falkowski K., Gorgoń J., Krupanek J., Łukasik W., Mackiewicz M, Matuszczak K., Ratajczak J., Starzewska-Sokorska A., Zondag M.J., Ewaluacja ex-ante oraz prognoza  oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 -2013. Raport z badania ewaluacyjnego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 
 
 
 

 Katarzyna Matuszczak​