Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Publikacje_Trawińska-Konador
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Skład osobowy
 

 Publikacje

 

2013

Trawińska-Konador, K.: "Perspektywa uczenia się przez całe życie" w: Ł. Sienkiewicz (red.) "Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013, str.19-30 (znaków ze spacjami 49 713).

Sienkiewicz, Ł., Trawińska-Konador K. Polska, Podwójcic K., Polityka zarządzania kompetencjami pracowników, IBE, Warszawa, 2013.

Chłoń-Domińczak, A., Sienkiewicz, Ł., Trawińska-Konador K., "Competency-based HRM and lifelong learning in Poland" w: "The Proceedings of the 10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning ICICKM-2013" (ISBN 978-1-909507-77-7 ), Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, str. 401-410.

2014

Chłoń-Domińczak, A., Sienkiewicz, Ł., Trawińska-Konador K., "Development of the Polish Qualifications Framework as Application of Knowledge Management in Public Policy" w: "ECKM 2014 15th European Conference on Knowledge Management" (ISSN 2048-8963), Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, str. 214-220.

Chmielecka, E., Trawińska-Konador K. (red.), w "Poziom 5 – brakujące ogniwo?" (ISBN: 978-83-7814-260-7 ), Fundacja Rektorów Polskich, 2014, ss.134.

Chmielecka, E., Trawińska-Konador K.: "Poziom 5 ram kwalifikacji w opiniach przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego" [w:] "Poziom 5 – brakujące ogniwo?", Fundacja Rektorów Polskich, 2014, s. 91-116.

2015

Trawińska-Konador K. "Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i kompetencje" [w:] Agnieszka Chłoń-Domińczak (red.), "Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań", Instytut Badań Edukacyjnych, 2015, str. 27-35 (znaków ze spacjami 23 033).

Chłoń-Domińczak, A., Sienkiewicz, Ł., Trawińska-Konador K., "Development of the Sectoral Qualification Framework as an example of a knowledge management approach" w: "Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2015)" (ISBN 978-1-910810-76-7 ), Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, str. 496-503.

Trawińska-Konador K., Żurawski A., "Analiza przypisania kwalifikacji Pearsona do 5 poziomu PRK – wnioski dotyczące skuteczności metodologii poziomowania przyjętej w ZSK" [w:] Chmielecka, E. (red.), "Poziom 5 – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia" (ISBN: 978-83-7814-485-4  ), Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, 2015, str. 30-40.

Trawińska-Konador K., Żurawski A., 2015. Szczegółowy opis procedury badawczej, której celem jest przetestowanie funkcjonowania projektowanego w Polsce zintegrowanego systemu kwalifikacji na przykładzie włączania do PRK kwalifikacji cząstkowych oferowanych w szkoleniach Pearsona, Instytut Badań edukacyjnych, Warszawa [w:] Chmielecka, E., Matuszczak  K., Poziom 5 – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, 2015.


2017

Kraśniewski A., Trawińska-Konador, K., Żurawski A., "Doświadczenia międzynarodowe" [w:] "Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie." (ISBN: 978-83-7814-631-5 ), Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, 2017, str. 51-75.

2018

Trawińska, K., Żurawski A., “Use of sectoral qualifications frameworks in a development of study programs”(artykuł przyjęty na konferencję międzynarodową 13th European Quality Assurance Forum, Broadening the scope of QA, Wiedeń, 15-17 listpada 2018.

Trawińska-Konador, K., Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa, Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education, nr 3/2018.

2019

Trawińska-Konador K., „Rozwiązania systemowe kształtujące rozwój systemu kwalifikacji”, rozdział w książce pt. „Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy” pod red. nauk. U. Sztanderskiej, E. Drogosz-Zabłockiej, t. 9 Serii Naukowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2019.

2020

Trawińska-Konador, K., „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie łączące edukację z rynkiem pracy”, Polityka Społeczna; 559 (10); Warszawa 2020, str. 8-12.