Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka publiczna a kapitał ludzki”

 

In memoriam prof. Janiny Jóźwiak

Zapraszamy do uczestnictwa w ósmej edycji cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2018/19 i następnych będzie prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH oraz Instytut Statystyki i Demografii SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. Jej tematem wiodącym będzie „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego". Opiekunem merytorycznym tej edycji konferencji, która jest organizowana we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jest dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH.

U podstaw decyzji o organizacji konferencji legło nasze przekonanie, że na uczelniach zanika instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby młodszych pracowników nauki przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje. Dlatego zorganizowaliśmy cykliczną, ogólnopolską konferencję o roboczym, nieodświętnym charakterze, poświęconą zagadnieniom, na których koncentrują się zainteresowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego i Instytutu Statystyki i Demografii, tzn. na polityce publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencji kierujemy do wybitnych uczonych, powierzając im referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki – doktorantów i doktorów, proponując im prezentacje własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej.

Konferencja in memoriam prof. Janiny Jóźwiak ma na celu przypomnienie sylwetki tej wybitnej Uczonej. Naszą inicjatywę podejmujemy w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia Instytutu Gospodarstwa Społecznego i 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.