Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 

 

Program VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej

pn. „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego”

 

organizowanej w ramach cyklicznej konferencji

Polityka publiczna a kapitał ludzki

In memoriam prof. Janiny Jóźwiak,

 

która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Centrala ZUS, ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa (Sala B05)

10:30 – 11.00

Rejestracja

11.00 – 11.30

Sesja powitalna

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

prof. dr hab. Piotr Błędowski (Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH)

prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Prezes ZUS)

11.30 – 13.00

Sesja 1. Debata: „Koordynacja rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej”

– Moderator:  dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH  (SGH)

Anna Sójka (Wicedyrektor w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS)

Dorota Fal (Doradca Zarządu PIU)

– Przedstawiciel NFZ

Przedstawiciel PFRON

Dyskusja

13:00 – 13:30

Przerwa kawowa

13:30 – 15:00

Sesja 2. Komunikaty młodych pracowników nauki

– Moderator:  dr Barbara Więckowska (SGH)

 „Skuteczność i efektywność na przykładzie działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”

Elżbieta Szupień (ZUS)

„Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”

 Izabella Nyka (ZUS)

Rehabilitacja lecznicza – doświadczenia i rozwiązania rynku ubezpieczeniowego”

Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń

Dyskusja

15:30 – 15:45

                             Podsumowanie i zamknięcie obrad

Dr Robert Marczak (ZUS)

Dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH (SGH)