Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Instytut Gospodarstwa Społecznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Oferta dydaktyczna
 

 Dydaktyka

 Proponowana problematyka prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich)

prof. dr hab. Piotr Błędowski

 • Zarządzanie sferą społeczną w lokalnej polityce.
 • Polityka społeczna w krajach UE.
 • Polityka społeczna w skali kraju i w skali lokalnej wobec najważniejszych kwestii społecznych.
 • Społeczne konsekwencje demograficznego starzenia się ludności.
 • Zwalczanie „nowego ubóstwa” jako zadanie polityki społecznej.


dr hab. Maciej Cesarski, prof. nadzw. SGH

 • Mieszkalnictwo w Polsce, w UE i innych państwach - polityka, gospodarka, sytuacja oraz strategie mieszkaniowe. 
 • Polityka i procesy osadnicze, demograficzne, urbanizacyjne i społeczne w Polsce i na świecie.
 • Teoria i praktyka rozwoju infrastruktury. Inwestycje, nieruchomości i majątek trwały w zagospodarowaniu obszaru zamieszkiwania.
 • Dzieje myśli mieszkaniowej i urbanizacyjnej - losy badaczy i postaci. 
 • Zrównoważony rozwój przestrzeni zamieszkiwania. 
 • Polityka osadnicza.
 • Zróżnicowanie warunków życia oraz miary i problemy pomiaru.


dr hab. Violetta Korporowicz, prof. nadzw. SGH

 • Zarządzanie ochroną środowiska: aspekt finansowy, społeczny.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego, np. gospodarka odpadami.
 • Organizacje ekologiczne.
 • Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.
 • Organizacja ochrony zdrowia oraz przemiany organizacyjne w Polsce, UE i na świecie.
 • Finansowanie ochrony zdrowia; systemy ochrony zdrowia.


dr Beata Błaszczyk

 • Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Procesy marginalizacji i wykluczenia społecznego.
 • Społeczna aspekty bezrobocia.
 • Polityka przeciwdziałania bezrobociu.


dr Izabela Buchowicz

 • Warunki bytu ludności (wybranych grup społecznych).
 • Regionalna i lokalna polityka społeczna.
 • Przestrzenne zróżnicowanie warunków bytu w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Przestrzenne zróżnicowanie kwestii społecznych w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Edukacja a wyrównywanie szans młodzieży.


dr Ewa Cichowicz

 • Polityka społeczna.
 • Ubezpieczenia społeczne.
 • Zmiany dotyczące rodzin i rodzinnych gospodarstw domowych.
 • Polityka rodzinna.
 • Bankowość elektroniczna.
 • Produkty bankowe, usługi finansowe.
 • Wykluczenie finansowe, edukacja finansowa.


dr Paweł Kubicki

 • Polityka publiczna wobec niepełnosprawności.
 • Wykluczenie społeczne.
 • Osoby starsze.
 • Lokalna polityka społeczna​.
 
 
 

 Na skróty

 
 

 Struktura