Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Instytut Gospodarstwa Społecznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Gospodarstwa Społecznego - Oferta dydaktyczna
 

 Dydaktyka

 Proponowana problematyka prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich)

prof. dr hab. Piotr Błędowski

 • Zarządzanie sferą społeczną w lokalnej polityce.
 • Polityka społeczna w krajach UE.
 • Polityka społeczna w skali kraju i w skali lokalnej wobec najważniejszych kwestii społecznych.
 • Społeczne konsekwencje demograficznego starzenia się ludności.
 • Zwalczanie „nowego ubóstwa” jako zadanie polityki społecznej.


prof dr hab. Maciej Cesarski

 • Mieszkalnictwo w Polsce, w UE i innych państwach - polityka, gospodarka, sytuacja oraz strategie mieszkaniowe. 
 • Polityka i procesy osadnicze, demograficzne, urbanizacyjne i społeczne w Polsce i na świecie.
 • Teoria i praktyka rozwoju infrastruktury. Inwestycje, nieruchomości i majątek trwały w zagospodarowaniu obszaru zamieszkiwania.
 • Dzieje myśli mieszkaniowej i urbanizacyjnej - losy badaczy i postaci. 
 • Zrównoważony rozwój przestrzeni zamieszkiwania. 
 • Polityka osadnicza.
 • Zróżnicowanie warunków życia oraz miary i problemy pomiaru.


dr hab. Violetta Korporowicz, prof. nadzw. SGH

 • Zarządzanie ochroną środowiska: aspekt finansowy, społeczny.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego, np. gospodarka odpadami.
 • Organizacje ekologiczne.
 • Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.
 • Organizacja ochrony zdrowia oraz przemiany organizacyjne w Polsce, UE i na świecie.
 • Finansowanie ochrony zdrowia; systemy ochrony zdrowia.


dr Joanna Felczak

 • Grupy wykluczone.
 • System pomocy osobom wykluczonym.
 • Readaptacja społeczna.
 • Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych i dyskryminacja na rynku pracy.
 • Przestępczość, zapobieganie przestępczości i ekonomia karania.
 • Konsekwencje pandemii.


dr Izabela Buchowicz

 • Warunki bytu ludności (wybranych grup społecznych).
 • Regionalna i lokalna polityka społeczna.
 • Przestrzenne zróżnicowanie warunków bytu w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Przestrzenne zróżnicowanie kwestii społecznych w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Edukacja a wyrównywanie szans młodzieży.


dr Zofia Szweda-Lewandowska

 • Proces starzenia się ludności.
 • Instytucjonalne formy pomocy osobom starszym.
 • Aktywizacja zawodowa na przedpolu starości.
 • Dyskryminacja osób starszych.
 • Polityka ludnościowa.
 • Polityka rodzinna.


dr hab. Paweł Kubicki, prof. nadzw. SGH

 • Polityka publiczna wobec niepełnosprawności.
 • Wykluczenie społeczne.
 • Osoby starsze.
 • Lokalna polityka społeczna​.
 
 
 

 Na skróty

 
 

 Struktura