Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 mgr Katarzyna Byszek

 
2018 

K. Byszek, I. Miciuła, G. Pietrek, Dobrobyt społeczno-gospodarczy. Pomiar, skutki regulacji, czynniki pozaekonomiczne, Warszawa 2018.

2017

K. Byszek, Assessing the impact of cross-border healthcare, EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2017; ISSN 1101-1262.

K. Byszek, Concerns over the TTIP regarding public health [w:] The impact of Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation, E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes, Polish Studies in Economics, Warszawa 2017.

K. Byszek, Transgraniczna opieka zdrowotna - ocena skutków regulacji ex ante [w:] Postęp i regres. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, J. Osiński, M. Dobrzycka, Warszawa 2017.

2016 

K. Byszek, Wpływ transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji na ochronę zdrowia, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Tom Nauki Społeczne, Numer 15 (4/2016).

K. Byszek, Ocena skutków regulacji w polityce zdrowotnej, Journal of Health Policy, Insurance & Management / Polityka Zdrowotna. 2016, Vol. 18 Issue 8.

2014 

K. Byszek, A New Approach to Regulatory Impact Assessment in Poland [w:] Young Public Policy Makers Case Studies: Living out of stereotypes. Praca zbiorowa, red. dr D. Klimovsky [online] http://www.nispa.org/files/publications /V4-Jamboree-publication-final.pdf.

2011 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – narzędzia wprowadzania mechanizmów rynkowych w polskiej opiece zdrowotnej; 
Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej jako narzędzie polityki zdrowotnej UE;
Redefinicja narzędzi polityk publicznych w założeniach reformy brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej [w:] Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych - prace analityczne słuchaczy KSAP XXII Promocji Ryszard Kaczorowski. Praca zbiorowa, red. dr M. Sakowicz, Warszawa 2011.