Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Visegrad grant project

 
Research project:

Access to healthcare services in the context of financing mechanisms.

The case of ophthalmology

​więcej informacji​

 

 BADANIA NAUKOWE

 

Adekwatność i realność ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, kierownik projektu: dr Marcin Kawiński, źródło finansowania: środki MNiSW na projekty badawcze otwarte dla wszystkich naukowców (nr badania 2014/15/B/HS4/02060)

Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków – Doubezpieczenie społeczne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznegokierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KES/S/04/13)

Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego, kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, źródło finansowania:  środki MNiSW na projekty badawcze otwarte dla wszystkich naukowców (nr projektu 2013/11/B/HS4/02160​)

Konkurencja pomiędzy płatnikami trzeciej strony w systemie ochrony zdrowia w Polsce – doświadczenia oraz obecne możliwości implementacji (2013), kierownik projektu: dr Barbara Więckowska, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0003/13)

Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków (Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych) (2012), kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania 02/S/0003/k/12)

Koncepcja konkurencji między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego a solidaryzm społeczny (2012), kierownik projektu: dr Barbara Więckowska, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0008/12)

Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych (2012), kierownik projektu: dr Dariusz Stańko, źródło finansowania: środki MNiSW na projekty badawcze otwarte dla wszystkich naukowców (nr badania 2012/05/B/HS4/04206​)

Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków (Problemy prokonsumenckiej instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego) (2011), kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania 02/S/0007/10/11) 


Czynniki wyrównujące ryzyko oraz szkodowość wykorzystywane przy finansowaniu bazowych systemów zabezpieczenia zdrowotnego, kierownik projektu: dr Barbara Więckowska, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0009/11)

Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków (Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego) (2010), kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania 02/S/0007/09/10)

O optymalnym kryterium wieku dla świadczeń pieniężnych w zabezpieczeniu pielęgnacyjnym (2010), kierownik projektu: dr Barbara Więckowska, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0015/10)

Rola mikroubezpieczeń w rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego (2010), ​kierownik projektu: dr Marcin Kawiński, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0006/10)

Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków (Uwarunkowania zastosowań rozwiązań publiczno-prywatnych w zarządzaniu zmianą społeczną) (2009), kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania 02/S/0007/09)

Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na przykładzie polskiego rynku OFE (2009), kierownik projektu: dr Dariusz Stańko, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0017/09)

Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu ryzyk społecznych, kierownik badania: dr Marcin Kawiński

Wpływ zmiany systemowej na wysokość świadczeń emerytalnych, kierownik badania: dr Barbara Więckowska

Granty (badania zamówione):

Prognozowanie przeciętnego dalszego trwania życia - zastosowanie modelu Lee i Cartera do ustalania świadczeń emerytalnych, kierownik badania: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Stabilność systemów emerytalnych o zdefiniowanej składce wobec niepewności specyfikacyjnej modeli prognozowania trwania życia typu Lee i Cartera na przykładzie wybranych krajów postsocjalistycznych, wykonwacy projektu: mgr Jakub Bijak, dr Barbara Więckowska

Ekspertyzy:

Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, autor: dr Marcin Kawiński 

Zabezpieczenie opieki długoterminowej w wybranych krajach świata, autor: dr Barbara Więckowska

Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian, raport pod kierownictwem M. Góry, współautorzy: A,. Chłoń-Domińczak, M. Góra, W. Otto, D. Stańko, M. Szymański

Analiza wybranych propozycji reform kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce, raport dla FOR, autor: dr Dariusz Stańko
 
 
 
 

 Wydarzenia