Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Ubezpieczenia Społecznego : Katedra Ubezpieczenia Społecznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Ubezpieczenia Społecznego
 

 Katedra Ubezpieczenia Społecznego

 
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wyznaczyła nowych członków do Grupy Interesariuszy Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (IRSG) oraz Grupa Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych (OPSG). Obie grupy składają się z szerokiej gamy interesariuszy, reprezentujących przemysł, konsumentów, beneficjentów, naukowców, małe i średnie firmy, pracowników, a także stowarzyszenia zawodowe.
Przede wszystkimi chcemy podzielić się bardzo dobrą informacja, że spośród z 158 zgłoszeń pochodzących z 26 krajów europejskich dwoje pracowników Katedry Ubezpieczenia Społecznego zostało wyróżnionych niniejszymi powołaniami na 4-letnie kadencje: dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH jest od teraz członkiem grupy IRSG, a dr Janina Petelczyc reprezentuje naszą jednostkę w grupie OPSG. Powołania te traktujemy z najwyższym zaszczytem.
EIOPA jest niezależnym organem doradczym dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a także jednym z trzech europejskich organów nadzoru wykonujących określone zadania prawne, techniczne oraz naukowe, udziela porad opartych na dowodach naukowych i technicznych, tym samym pomagają kształtować świadome polityki i przepisy na szczeblu unijnym i krajowym. Główne cele EIOPA to m.in. ochrona konsumentów, budowanie zaufania do systemu finansowego, zapewnienie skutecznego nadzoru, z uwzględnieniem interesów wszystkich państw członkowskich i odmiennego charakteru instytucji finansowych oraz bardziej zharmonizowane i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji finansowych i rynków w całej UE.

Zapraszamy do odwiedzenia strony EIOPA.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear Ladies and Gentlemen,

we kindly inform that The Board of Supervisors of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has appointed new members to the Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) and Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG). The two groups consist of a broad range of stakeholders, representing the industry, consumers, beneficiaries, academics, small and medium-sized companies, employees as well as professional associations.
First of all, we would like to share very good information that out of 158 applications from 26 European countries, two employees of the Social Security Department have been honored with these appointments for 4-year terms: Marcin Kawiński, SGH Associate Professor is now a member of the IRSG group, and Janina Petelczyc, Ph.D. represents our unit in the OPSG group. We treat these appointments with the highest honor.
EIOPA is an independent advisory body to the European Commission, the European Parliament and the Council of the European Union. It is one of three European Supervisory Authorities carrying out specific legal, technical or scientific tasks and giving evidence-based advice, which the same help shape informed policies and laws at EU and national levels. EIOPA's main goals include protecting consumers, building trust in the financial system, ensuring effective supervision, taking into account the interests of all Member States and the different nature of financial institutions, and a more harmonized and consistent application of rules for financial institutions and markets across the EU.

We encourage you to visit the EIOPA website​.OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ZAJĘĆ

Drodzy i Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy do zapisywania się na zajęcia, które odbędą się w jesienno-zimowym semestrze w roku akademickim 2020/2021.

110551-0288 Economic and Social Policy
110551-5833 Economic and Social Policy
110551-5836 Economic and Social Policy
131961-5833 Economic and social policy of Brazil
222130-5833 Ekonomia sektora publicznego
121090-0653 Ekonomia zdrowia
110451-5836 European Integration
131931-5836 European Integration within Social Security
235991-0653 Finance & Healthcare
132150-5836 Finanse behawioralne
235990-0653 Finanse ochrony zdrowia
239840-0288 Finanse osobiste
137020-0531 Fundusze inwestycyjne i emerytalne
121091-0653 Health Economics
121261-0288 Insurance
121261-0653 Insurance
110450-5836 Integracja europejska
239841-0288 Personal finance
131960-5833 Polityka ekonomiczna i społeczna Brazylii
110550-5833 Polityka gospodarcza i społeczna
110550-5836 Polityka gospodarcza i społeczna
220430-0531 Portfel inwestycyjny
233761-0288 Risk in Insurance Company
131821-0288 Robotic Process Automation in Finance and Insurance
233760-0288 Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń
220681-0653 Social Insurance
121260-0288 Ubezpieczenia
121260-0653 Ubezpieczenia
220680-0653 Ubezpieczenia społeczne
237430-0531 Zarządzanie ryzykiem

​​​​​​​
 

 Informacje

 

Pracownicy Katedry Ubezpieczenia Społecznego w EIOPA

Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wyznaczyła nowych członków do Grupy Interesariuszy Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (IRSG) oraz Grupa Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych (OPSG). Obie grupy składają się z szerokiej gamy interesariuszy, reprezentujących przemysł, konsumentów, beneficjentów, naukowców, małe i średnie firmy, pracowników, a także stowarzyszenia zawodowe.

więcej

Konferencja dot. cyberbezpieczeństwa w zakładach ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają na konferencję pt. „Największe wyzwania cyberbezpieczeństwa stojące przed zakładami ubezpieczeń”, która odbędzie się 13 czerwca 2019 r.

więcej

Program prewencyjny STUDENT

Cykl warsztatów poświęconych przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.

ajax-loader.gif
Exclamation Nie można znaleźć aplikacji sieci Web pod adresem http://oferta.sgh.waw.pl/pl/. Sprawdź, czy adres URL został wpisany poprawnie. Jeśli z tego adresu URL powinna być podawana istniejąca zawartość, być może administrator systemu będzie musiał dodać nowe mapowanie żądania adresu URL do zamierzonej aplikacji.
Exclamation System.IO.FileNotFoundException: Nie można znaleźć aplikacji sieci Web pod adresem http://oferta.sgh.waw.pl/pl/. Sprawdź, czy adres URL został wpisany poprawnie. Jeśli z tego adresu URL powinna być podawana istniejąca zawartość, być może administrator systemu będzie musiał dodać nowe mapowanie żądania adresu URL do zamierzonej aplikacji. w Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(SPFarm farm, Uri requestUri, Boolean contextSite, SPUserToken userToken) w Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(String requestUrl) w Comp.OfertaDydaktyczna.OfertaDydaktycznaVWP.OfertaDydaktycznaUC.<>c__DisplayClass33_0.b__0() w Microsoft.SharePoint.SPSecurity.<>c__DisplayClass4.b__2() w Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) w Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) w Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) w Comp.OfertaDydaktyczna.OfertaDydaktycznaVWP.OfertaDydaktycznaUC.RefreshRepeater(String phrase)
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik Katedry