Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH

 
2019

 1. B. Więckowska, Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych (2019), [w:] Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa, s. 361-442.
 2. M. Anczewska, D. Biechowska, P. Gałecki, M. Janas-Kozik, B. Koń, B. Skrzypkowska-Brancewicz, A. Śremska, F. Urbański, B. Więckowska, M. Zięba, K. Kucharska, Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1321–1336, (1,311 IF); PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE), DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111852
 3. M. Anczewska,  D. Biechowska,  P. Gałecki, M. Janas-Kozik, B. Koń, B. Skrzypkowska-Brancewicz, A. Śremska, F. Urbański, B. Więckowska, M. Zięba, K. Kucharska (2019), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1321–1336, PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE), DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/92219 (1,311 IF).
 4. B. Skrzypkowska-Brancewicz, M. Janas-Kozik, M. Anczewska, K. Kucharska, D. Biechowska, M. Zięba, B. Koń, B. Więckowska (2019), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 144: 1–19 (1,311 IF), DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110030
 5. C. Sowada, M Tambor, P Szetela, E Kocot,B Więckowska, K Dubas-Jakóbczyk (2019)  Financing [in:] Poland. Health system review, Ch.  Sowada (ed.), A. Sagan (ed.), I. Kowalska -Bobko (ed.), Health Systems in Transition, vol.21, no 1. 2019, European Observatory on Healthcare Systems, s.55-88.
 6. M. Kawiński, T. Szumlicz, B. Więckowska (2019), Doubezpieczenie w systemie zabezpieczenia społecznego, Polityka społeczna, Nr 8 (545) 2019, s. 8-17.
2018
1.    Więckowska B. (2018), Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument płatnika w racjonalizowaniu systemu ochrony zdrowia, PWN, Warszawa.
2.    Więckowska B., Urbański F. (2018), Quantitative analyses in the evaluation of the competences of healthcare providers in Poland – experiences from healthcare needs maps, Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 29 (3/2018): 86-104.2018_2_rozprawy ubezpieczeniowe.pdf2018_2_rozprawy ubezpieczeniowe.pdf
3.    Szypowska A., Franek E., Grzeszczak W., Filipow W., Zięba M., Kabicz P., Więckowska B., Sykut-Cegielska J., Tayber J. (2018), Medical care of patients with disorders of aromatic amino acid metabolism: a report based on the Polish National Health Fund data records, Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism, 24 (3): 118-125.2018_3_medical_care.pdf2018_3_medical_care.pdf
4.    Myśliwiec A., Jarosz-Chobot P., Myśliwiec M., Strojek K., Piątkiewicz P., Walczak M., Grzeszczak W., Koń B., Kozioł M., Więckowska B., Pediatric diabetes care: inpatient care in the Maps of Health Needs of Poland in 2014, Clinical Diabetology 2018, Vol. 7, No. 6, s. 259-271.2018_4_pediatric diabetes care.pdf2018_4_pediatric diabetes care.pdf
5.    Anczewska M., Biechowska D., Gałecki P., Janas-Kozik M., Koń B., Skrzypkowska-Brancewicz B., Śremska A., Urbański F., Więckowska B., Zięba M., Kucharska K. (2018), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatria Polska, online first, nr 109.2018_5_PsychiatrPolOnlineFirstNr109.pdf2018_5_PsychiatrPolOnlineFirstNr109.pdf
6.    Myśliwiec A., Jarosz-Chobot P., Myśliwiec M., Strojek K., Piątkiewicz P., Walczak M., Grzeszczak W., Koń B., Kozioł M., Więckowska B., Accessibility to personal insulin pumps among children with diabetes mellitus in Poland in 2014, Clinical Diabetology, vol.7 no.4, s. 175-181.2018_6_diabetologia.pdf2018_6_diabetologia.pdf
7.    Dubas-Jakóbczyk K., Sowada Ch., Domagała A., Więckowska B. (2018), Building hospital capacity planning mechanisms in Poland: The impact of 2016/2017 regulatory changes, Int J Health Plann Mgmt. 33(2), s.1–13.
9.    Scarlett J., Köhler K., Reinap M., Ciobanu A., Tirdea M., Koikov V., Yegeubayeva S., Szigeti S. , Mihalicza P., Lazeri L., Borbás I., Babarczy B., Karwowska P., Tolarczyk A., Więckowska B., Kuchenmüller T. (2018), Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) Europe: success stories in knowledge translation, Public Health Panorama, Vol.4, Issue 2, June, s. 161-180.2018_9_numer.pdf2018_9_numer.pdf
10. Nowak M., Grabska-Liberek I., Michalska-Małecka K., Grzybowski A., Koziol M., Niemczyk W., Wieckowska B., Szaflik J.P. (2018), Incidence and characteristics of cataract surgery in Poland, during 2010 -2015, Int J Environ Res Public Health. 2018 Mar 2;15(3).2018_10_zacma.pdf2018_10_zacma.pdf
11. Lorek A., Śliwczyński A., Więckowska B., Stawowski B., Dagiel J., Gawrychowski J., Analysis of Diagnostic Methods for Focal Lesions in Breast Glands with Use of Open Surgical Biopsies and Core-Needle Biopsies in Poland, Med Sci Monit. 2018; 24: 4974–4981.2018_11_medscimonit-24-4974.pdf2018_11_medscimonit-24-4974.pdf
 
2017
1.    T. Szumlicz, M. Kawiński, B. Więckowska, Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa, rozdziały:
Cz. II. 2. Ryzyko choroby – zakres kompensaty straty, s.114-125.
Cz. II. 3. Ryzyko niezdolności do pracy – zakres kompensaty straty, s. 126-130.
Cz. II. 4. Ryzyko śmierci żywiciela – zakres kompensaty straty, s.131-136.
Cz. III. 4. Skłonność gospodarstw domowych do doubezpieczenia społecznego – wyniki badań, s.169-207.
3.    Budziszewska B.K., Więckowska B., Lech-Marańda E.,  Mikołajczyk T., Dagiel J., Jędrzejczak W.W. (2017), Zachorowalność i chorobowość na nowotwory  układu krwiotwórczego w Polsce (2009–2015) określone na podstawie analizy danych  Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystanych  w projekcie „Mapy potrzeb zdrowotnych  — baza analiz systemowych i wdrożeniowych”, Hematologia, tom 8, nr 2, 89–104.
4.    Więckowska B., Czerwiński A. (2017), Proximity vs quality. Access to health services on the example of EBRT hospital deliveries in Poland, European Journal of Public Health, Vol.27, Issue suppl_3
      2017_4.pdf2017_4.pdf
5.    Więckowska B. (2017), Healthcare needs maps – evidence informed healthcare policy, Journal of Health Policy and Outcomes Research, Issue 1/2017, s.15-20
      2017_6.pdf2017_6.pdf
8.     Debata redakcyjna, Rola analizy społeczno-ekonomicznej w procesie decyzyjnym państwa i w życiu publicznym, Studia z Polityki Publicznej, SGH, Nr 4(16)/2017.2017_8_Debata redakcyjna.pdf2017_8_Debata redakcyjna.pdf
 
2016
 
2.    Więckowska B. (2016), Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe w Polsce, [w:] Ubezpieczenia, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 504-531.
 
​2015
 
1.    Więckowska B.(2015), Polityka ubezpieczeniowa w systemie ochrony zdrowia [w:] Doubezpieczenie społeczne: idea i kontynuacja, M. Kawiński (red.), Szkoła Główna Handlowa, s. 161-182.
2.    Medical treatment in Poland – analysis and models Volume I: Oncology, B. Więckowska (red.), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.2015_2_onkologiaeng.pdf2015_2_onkologiaeng.pdf Rozdziały:
Więckowska B., Gralińska M. (2015), Decision-making models in oncological care – international experience, s.71-86.
Więckowska B., Dagiel J., Koń B., Urbański F. (2015), Sources and Quality of Cancer Epidemiological Data in Poland - Data Analysis Methodology, s.87-108.
Włodarska-Polińska I.,  Koń B., Więckowska B. (2015), Treatment pathway model in lung cancer, s. 109-138.
Freier B.,  Urbański F., Więckowska B. (2015), Treatment pathway model in breast cancer, s. 139-166.
Freier B.,  Dagiel J., Więckowska B. (2015), Treatment pathway model in colorectal cancers, s. 207-234.
Więckowska B., Koń B., Dagiel J., Urbański F. (2015), Cancer care in Poland – the results of the predictive model for 2015-2025,  s. 281-313.
 
3.    Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Tom I: Onkologia, B. Więckowska (red.), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa. 2015_3_onkologiapl20150210.pdf2015_3_onkologiapl20150210.pdf Rozdziały:
Więckowska B., Gralińska M. (2015), Modele decyzyjne w opiece onkologicznej – doświadczenia międzynarodowe, s. 73-90.
Więckowska B., Dagiel J., Koń B., Urbański F. (2015), Źródła i jakość danych dotyczących epidemiologii nowotworowej w Polsce – metodyka analizy danych, s. 91-112.
Włodarska-Polińska I.,  Koń B., Więckowska B. (2015), Model struktury leczenia w nowotworach płuc, s. 113-142.
Freier B.,  Urbański F., Więckowska B. (2015), Model struktury leczenia w nowotworach piersi, s. 143-172.
Freier B.,  Dagiel J., Więckowska B. (2015), Model struktury leczenia w nowotworach jelita grubego, odbytu i odbytnicy, s. 213-242.
Więckowska B., Koń B., Dagiel J., Urbański F. (2015), Choroby onkologiczne w Polsce – wyniki modelu prognostycznego na lata 2015-2025, s. 287-317.
4.    Medical treatment in Poland – analysis and models Volume II: Cardiology, B. Więckowska (red.), Ministerstwo Zdrowia. 2015_4_mz-kardiologia_wer.angielska_tom_ii_10.02.2016_internet.pdf2015_4_mz-kardiologia_wer.angielska_tom_ii_10.02.2016_internet.pdf Rozdziały:
Jagas J., Koń B., Więckowska B. (2015), Treatment pathway model in acute coronary syndromes, s. 65-88.
Kowalik E., Urbański F., Więckowska B. (2015), Treatment pathway model in atrial fibrillation and atrial flutter, s. 119-140.
Kowalik E., Dagiel J., Więckowska B. (2015), Treatment pathway model in heart failure, s. 141-162.
Więckowska B., Dagiel J., Urbański F., Napiórkowski Ł. (2015) Cardiovascular diseases in Poland – the results of the predictive model for 2015–2025, s. 163-186.
 
5.    Proces leczenia w Polsce – analizy i modele, Tom II: Kardiologia, B. Więckowska (red.), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa. 2015_5_kardiologiapl20150210.pdf2015_5_kardiologiapl20150210.pdf Rozdziały:
Jagas J., Koń B., Więckowska B., (2015) Model struktury leczenia w ostrych zespołach wieńcowych, s. 69-92.
Kowalik E., Urbański F., Więckowska B., (2015) Model struktury leczenia w migotaniu i trzepotaniu przedsionków, s.123-146.
Kowalik E., Dagiel J., Więckowska B. (2015) Model struktury leczenia w niewydolności serca, s.147-170.
Więckowska B., Dagiel J., Urbański F., Napiórkowski Ł. (2015), Choroby kardiologiczne w Polsce – wyniki modelu prognostycznego na lata 2015-2025, s.171-195.
6.    The use of quantitative methods to assess quality of care and demand for service provision in oncology and cardiology in Poland, B. Więckowska (red.),  Ministerstwo Zdrowia, Warszawa. 2015_6_jakosc_i_potrzebyeng.pdf2015_6_jakosc_i_potrzebyeng.pdf Rozdziały:
Więckowska B. Czerwiński A. (2015), Quantity measures in the assessment of healthcare services in Poland – the examples of oncology and cardiology, s.103-130.
Więckowska B., Dagiel J., Tolarczyk A., Koń B., Urbański F. (2015), The demand for health services in oncology and cardiology – the results of prediction model, s. 131-162.
Więckowska B., Ciulkin K., Nowosielski P. (2015), Analysis of staffing needs for the treatment of cancer and cardiac diseases, s. 163-190.
7.    Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb, B. Więckowska (red.), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
Więckowska B. Czerwiński A. (2015), Mierniki ilościowe w ocenie świadczeń zdrowotnych w Polsce – przykłady w onkologii i kardiologii, s. 115-146.
Więckowska B., Dagiel J., Tolarczyk A., Koń B., Urbański F., (2015), Popyt na świadczenia zdrowotne z zakresu onkologii i kardiologii – wyniki modelu prognostycznego, s. 147-178.
Więckowska B., Ciulkin K., Nowosielski P. (2015), Analiza zasobu kadrowego dla leczenia chorób onkologicznych i kardiologicznych, s. 179-206.
8.    Rutecka J., Więckowska B. (2015), Rynkowa polityka społeczna, [w:] Innowacyjna polityka społeczna, M. Grewiński (red.), A. Karwacki (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, s. 132-146. 2015_8_Rynkowa_polityka_spoleczna.pdf2015_8_Rynkowa_polityka_spoleczna.pdf
 
2014
 
1.    Więckowska B., Dagiel J., Tolarczyk A. (2014), Ocena proponowanych zmian w finansowaniu opieki onkologicznej jako reorientacja paradygmatu w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12(3), s.271-283.
 
2013
 
 
 
2012
 1. Więckowska B. (2012) Skutki finansowe dla budżetu państwa [w:] P. Błędowski, A. Abramowska-Kmon, Ł. Jurek, B. Więckowska, Z. Szweda-Lewandowska, Wybrane aspekty finansowe wprowadzenia w życie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 9-22.
2011
 1. Więckowska B., Szwałkiewicz E. (2011), Usługi społeczne w opiece długoterminowej [w:] Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, M. Grewiński (red.), B. Więckowska (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa. 
 2. Więckowska B., (2011), Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego – dalsze kierunki przemian, [w:] Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, M. Grewiński (red.), B. Więckowska (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa. 
 3. Więckowska B. (2011), Wpływ kohortowych tablic trwania życia na wysokość świadczeń emerytalnych [w:] System emerytalny – problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS, Warszawa, s.54-68. 
2010
 1. Więckowska B., Osak M. (2010), Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w., red. W. Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
 2. Więckowska B. (2010), Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, Ernst&Young.
 3. Mierzejewska M., Więckowska B. (2010), Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem śmierci żywiciela [w:] Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, T. Szumlicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s.131-144. 
 4. Więckowska B. (2010), Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego [w:] Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, T. Szumlicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s.209-220. 
 5. Więckowska B. (2010), Ubezpieczenia pracownicze [w:] Ubezpieczenia non-life, E. Wierzbicka, CeDeWu, Warszawa, s. 423 – 441. 
 6. Koettl J., Więckowska B. (2010), Long-term care in Poland, World Bank. 
 7. Więckowska B. (2010), Oszacowanie kosztów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przy realizacji zadań przejętych od administracji państwowej,     Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (ekspertyza). 
 8. Więckowska B. (2010), Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach, Polska Izba Ubezpieczeń. 
 9. Więckowska B. (2010), WHO CARES?The Institutional Framework for Long term Social Care Benefits. National report: POLAND [w:]  Who Cares? The Institutional Framework for Long term Social Care Benefits, I. Faion (red.), Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society Institute and the Council of Europe. 
 10. N. Barr, Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa (tytuł oryginału: The welfarestate as a piggy bank: information, risk, uncertainty and the role of state) – B. Więckowska tłumaczenie książki. 
2009
 1. Więckowska B., Bijak J. (2009), Wpływ zmiany systemowej na wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce, Problemy polityki społecznej, nr 12, grudzień 2009. 
2008
 1. Więckowska B., Bijak J., red. T. Szumlicz (2008), Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metodą Lee i Cartera, wydanie specjalne Wiadomości ubezpieczeniowych, PIU, Warszawa, styczeń 2008. 
 2. Więckowska B. (2008), Uwagi do projektu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, Realia, nr 4. 
2007
 1. Bijak J., Więckowska B. (2007). Prognoza przeciętnego dalszego trwania życia na podstawie modelu Lee-Cartera – wybrane zagadnienia. Referat na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Statystyka aktuarialna – teoria i praktyka”, Wrocław, 21–23 maja 2007 r. 
 2. Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007. 
 3. Więckowska B., Dodatkowe ubezpieczenia indywidualne – między założeniami a praktyką, Medi.Forum opieki długoterminowej, nr 4/2007. 
 4. Więckowska B., Społeczna pomoc, Gazeta Bankowa, nr 40 (988)/2007. 
 5. Więckowska B., Metodologia kalkulacji składki ubezpieczeniowej netto w dobrowolnych ubezpieczeniach niedołęstwa starczego (ubezpieczeniach pielęgnacyjnych), Rozprawy ubezpieczeniowe, nr 1 (2)/2007. 
2006
 1. Więckowska B., Dobrowolne ubezpieczenia pielęgnacyjne (niedołęstwa starczego) – niedaleka przyszłość czy polska science fiction?, Prawo Asekuracyjne, grudzień 2006.
 2. Osak M., Więckowska B., Rynek ubezpieczeń chorobowych w Polsce, cykl artykułów, Wiadomości Ubezpieczeniowe, styczeń, kwiecień, lipiec 2006. 
 3. Więckowska B. (2006), Prywatne ubezpieczenia chorobowe w Polsce (cz. 1), „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3-4. 26.
2005 
 1. Szumlicz T., Więckowska B., Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego – zakres i możliwości zastosowania [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, T. Szumlicz (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005. 
 2. Osak M., Więckowska B., Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, T. Szumlicz (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005. 
 3. Osak M., Więckowska B., Stan rynku ubezpieczeń chorobowych w Polsce na przykładzie ofert zakładów ubezpieczeń, [w:] Ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 163-176.
 4. Więckowska B., Dobrowolne ubezpieczenie niedołęstwa starczego – konstrukcja produktu, Wiadomości ubezpieczeniowe, Warszawa, lipiec 2005.
 5. Więckowska B., Dobrowolne ubezpieczenie niedołęstwa starczego – ubezpieczenie pielęgnacyjne, Monitor Ubezpieczeniowy, Warszawa, lipiec 2005. 
 6. Więckowska B., Wykorzystanie łańcucha Markova w ubezpieczeniach osobowych, [w:] Studia i prace, Zeszyt Naukowy 7, J. Kaliński (red.), Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005. 
2004
 1. Zarządzanie ryzykiem niedołęstwa starczego – determinanty tworzenia rozwiązań w systemie zabezpieczenia społecznego, Wiadomości ubezpieczeniowe, nr 11-12, 2004, s. 21 – 26.
 2. Szumlicz T., Więckowska B., Uwarunkowania zastosowania rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce zdrowotnej, Polityka Zdrowotna, Tom II, grudzień 2004, s. 13-19.
 3. Więckowska B., Demograficzne oraz socjologiczne determinanty popytu na formalną opiekę długoterminową dla niedołężnych osób starszych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, W. Ronka-Chmielowiec(red.), K. Jajuga(red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, Tom II, s. 355-366. 
 4. Więckowska B., Metodologia obliczania składek netto w długoterminowych ubezpieczeniach osobowych, .
 5. Więckowska B., Polish market for voluntary health insurance, [w:] Insurance in the Polish segment of the European market, Economic Chamber of Insurance and Risk Management, Leon Koźmiński Higher School of Enterprise and Management, Warszawa 2004. 
 6. Kawiński M., Więckowska B., Finansowy wymiar zadań systemu zabezpieczenia społecznego w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego [w:] T. Kowalewski (red.), P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s.404-422. 
 7. Więckowska B., Więckowski M., Finite Risk jako metoda alternatywnego Transferu Ryzyka, Gazeta Ubezpieczeniowa, Warszawa, maj 2004. 
 8. Więckowska B., System emerytalny w Danii, [w:] T. Szumlicz (red.), M. Żukowski (red.) Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2004, s.71-92. 
 9. Więckowska B., Zielone światło dla komercyjnych ubezpieczeń chorobowych, Monitor Ubezpieczeniowy, Warszawa, kwiecień 2004. 
 10. Więckowska B., Inwalidztwo w ujęciu medycznym i ubezpieczeniowym, Monitor Ubezpieczeniowy, Warszawa, luty 2004.
2003
 1. Więckowska B., Trzeba stawiać na jakość, Gazeta Ubezpieczeniowa, Warszawa, listopad 2003. 
 2. Więckowska B., Polski rynek ubezpieczeń chorobowych – perspektywy rozwoju, Monitor Ubezpieczeniowy, Warszawa, październik 2003. 
 3. Więckowska B., Więckowski M., Przegląd metod Alternatywnego Transferu Ryzyka, Poradnik Dyrektora Finansowego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (cykl artykułów).
 4. Tymorek K., Błażejowska E., Więckowska B., Kilka legalnych sposobów na zwiększenie wynagrodzenia pracownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów składkowych, Biblioteka specjalisty do spraw płac, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa wydania: 2003 i 2004. 
 5. Tymorek K., Błażejowska E.,  Więckowska B., Jak wykorzystać środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czyli kilka sposobów na zwiększenie wynagrodzenia pracownika, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2003. 
 6. Więckowska B., Możliwości rozwoju komercyjnych ubezpieczeń chorobowych w Polsce wobec ochrony gwarantowanej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, [w:] Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 514-519. 
2002
 1. Holly R., Szumlicz T., Fulneczek R., Kocjan K., Więckowska B., Daszkowski P., Hanecka E., Jakubowska M.,Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych, Część 1, Część 2, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2002. 
 2. Więckowska B., Dodatkowa opieka zdrowotna – rozliczanie kosztów, Ubezpieczenia Społeczne w Praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, lipiec/sierpień 2002. 
 3. Więckowska B., Więckowski M., Sekurytyzacja ryzyk katastroficznych [w:] Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 96-98. 
 4. Więckowska B., Więckowski M., Zaawansowane instrumenty pochodne [w:] R.Holly(red.) Instrumenty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2002.
2001
 1. Więckowska B., Rynek we współczesnej służbie zdrowia [w:] R.Holly(red.) Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej – początek drogi, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001, s.177-188 
1999
 1. Kiszycka B., Charkiewicz M., Fundamental relations within Polish Health Care System. Verification based on econometric modelling, w: The role of insurance in Health Care System, Warsaw College of Economics and Computer Sciences, Insurance Institute in Poland, Warsaw 1999. 
 2. Kiszycka B., Charkiewicz M., Podstawowe zależności w sferze ochrony zdrowia w Polsce. Weryfikacja na podstawie modelu ekonometrycznego, w: Rola ubezpieczenia w ochronie zdrowia, Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna i Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999.