Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Dariusz Stańko

 
2020
 1. Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study (2013), International Review of Social Security Vol. 73(1) (forthcoming).​
2019
 1. ​Design and supervision of pension projections in 26 jurisdictions (2019), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 34, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
 2. Macro-dimensional supervision of large pension funds (2019), współautor: K.G. Park, Journal of Financial Regulation and Supervision (금융감독연구 제), Vol. 6(1): 43-74.
 3. Supervision of lost pension accounts and unclaimed benefits (2019), współautorzy: K.G.Park, D. McShane, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 27(3): 266-279, link do artykułu.
2018
 1. 2018 Update on IOPS work on fees and charges (2018), co-author: K.G. Park, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 32, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
 2. Are pension funds a stabilising factor in financial markets? Evidence from four countries (2018), co-authors: T. Han, K.G. Park, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 31, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
2017
 1. Defined contribution pensions: challenges for members and policy makers (2017), Problemy Polityki Społecznej [Problems of Social Policy], Vol. 39(4): 13-26, link do artykułu.
 2. ​Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules (2017), współautorzy: K. Bielawska, A. Chłoń-Domińczak, 1st edition, Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, ISBN: 978-83-933991-2-3, link do książki.
 3. Macro- and micro-dimensions of supervision of large pension funds (2017), współautor: K.G. Park, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 30, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu​.
 4. Supervision of pension management investment, including non-traditional investment (2017), współautor: B.Z. Ásgrímsson, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 29, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.

2016
 1. Supervision of lost accounts and unclaimed pension benefits (2016), współautorzy: K.G. Park, D. McShane, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 26, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.​

2015

 1. ​The concept of Target Retirement Income: supervisory challenges (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 25, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
 2. Background Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (2015), współautorzy: S.L.L. Ellis, E. Kivisaari, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
 3. Synthesis Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (2015), współautorzy: S.L.L. Ellis, E. Kivisaari, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.​
 4. Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules (2015), współautorzy: K. Bielawska, A. Chłoń-Domińczak, Raport z grantu badawczego UMO-2012/05/B/HS4/04206 Narodowego Centrum Nauki, ss.1-106, June, Warsaw, DOI: 10.13140/RG.2.1.3704.1688, link do raportu.
 5. Koncepcja systemu emerytalnego z wyznaczonym celem emerytalnym (2015), [Concept of target retirement income pension system], rozdział w książce Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja [Enhanced social insurance – the idea and continuation, Szkoła Główna Handlowa, ss. 71-85.

​2014

 1. Supervising distribution of annuities and other forms of pension pay-out (2014), współautor: N. Paklina, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 21, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.​
2013
 1. Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych (2013),  Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 1/2013, ss. 105-126, link do artykułu
 2. Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna (2013),  rozdział w książce "Osoby starsze na rynku usług finansowych", Biuletyn ROP. Źródła, 2013, Nr 4, ss. 8-17, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, link do opracowania
 3. Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę, V Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje Finansowe, Zeszyty Naukowe (w druku). 
 4. System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych (2013), współautorzy: A. Chłoń-Domińczak, M. Kawiński, Wydawnictwo SGH, Warszawa, link do opisu książki
 5. Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe? (2013), współautorzy: M. Kawiński, J. Rutecka, Investment and Pensions Europe (IPE), January 2013, link do artykułu.
2012
 1. Recenzja książki Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, pod redakcją naukową Czesława Domańskiego, PWE 2011 (2012), Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 2/2012, ss. 127-129, link do recenzji.
 2. Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries (2012), współautorzy: M. Kawiński, J. Rutecka, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 11(4): 581-605, October, link do abstraktu. Link doartykułu.
2011
 1. Opinion about the EIOPA's proposal to extend the scope of the IROP (Draft response to Call for Advice on the review of Directive 2003/41/EC, EIOPA-CP-11/001, 8 July 2011) (2011), współautor: M. Kawiński, opinia z dnia 8 lipca 2011 r. dla Occupational Stakeholders Group przy European Insurance and Occupational Pension Authority, link do dokumentu.   
 2. Mandatory funded systems in Central and Eastern Europe. What is left after the crisis? (2011), współautor: A, Chłoń-Domińczak, conference report, GUSTO Pensions Workshop, University of Warwick, 6-7 January, Warwick, link do tekstu.   
2010
 1. Wpływ systemu emerytalnego na gospodarkę (2010), Studia Ekonomiczne Nr 3/2010, Polska Akademia Nauk, link do artykułu
 2. Mikroubezpieczenie jako metoda ochrony przed ryzykiem ubóstwa. Czynniki kształtujące popyt i rozwój produktowy (2010), Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 3/2010, ss. 105-119, link do artykułu
 3. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia (2010), współautor: M. Kawiński, rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 233–245; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. 
 4. Rynek wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego (2010), rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 179–196; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r. 
 5. Ubezpieczenia w kapitałowych systemach emerytalnych (2010), rozdział w książce „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” (red. nauk. T. Szumlicz), ss. 173–179; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2010 r.    
 6. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian (2010), raport pod kierownictwem Marka Góry, współautorzy Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Wojciech Otto, Michał Szymański, ekspertyza dla Kancelarii Premiera RP, Warszawa, sierpień 2010. 
 7. Cases of information campaigns implemented by the industry (2010), rozdział w książce "Developing the Potential of the Individually Funded Pension Systems", ss. 195-204, International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile, link do książki
 8. Protection mechanisms in the pension systems of the CEE countries (2010), współautorzy: Marcin Kawiński, Joanna Owczarek, artykuł na konferencję ISSA International Policy and Research Conference on Social Security, "Emerging trends in times of instability: New challenges and opportunities for social security", Luxemburg 29 September-1 October 2010. 
 9. Czy zmiany na rynku OFE idą w dobrym kierunku? (2010), Raport FOR, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, czerwiec 2010, link do dokumentu
 10. Analiza wybranych propozycji reform kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce (2010), ekspertyza dla Forum Obywatelskiego Rozwoju, materiał niepublikowany, Warszawa, marzec 2010. 
 11. Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie i w Polsce. Analiza racjonalności decyzji członków OFE (2010), Rozprawy Ubezpieczeniowe, Nr 8 (1/2010), ss. 7-36. link do artykułu
 12. Emerytalny Hamlet, czyli dylematy wyboru docelowego kształtu systemu emerytalnego w Polsce (2010), Gazeta Ubezpieczeniowa, Nr. 35(594), 30 sierpnia 2010, link do artykułu lub format pdf.  
 13. Doświadczenia z wprowadzania wielofunduszowości w innych krajach (2010), ss. 24-44 w: Wiktorow A., Wyżnikiewicz B. (red. nauk.) Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, styczeń 2010 r., link do dokumentu.  
2009
 1. Pension funds returns. The case of Central and Eastern Europe (2009), ss. 26-45 w: Investments and Payouts in Funded Pension Systems, International Federation for Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile, link do książki.  
 2. Projekt zastosowania mikroubezpieczeń w społeczności lokalnej w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (2009), współautor: Marcin Kawiński, badania własne wykonane w ramach środków „Rezerwa Rektora 2009”, październik 2009 r.  
 3. Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na przykładzie polskiego rynku OFE (2009), badania własne nr 02/E/0017/09, Szkoła Główna Handlowa. 
 4. Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym (2009),współautor: Marcin Kawiński, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 2/2009, Polska Izba Ubezpieczeń: Warszawa, link do dokumentu​.  
2008
 1. Costs and charges of pension funds. International comparison and methods of approximation (2008), współautorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Piotr Denderski, Mariusz Kubzdyl, opracowanie dla Banku Światowego i OECD. 
 2. Rynek rent dożywotnich (2008), Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Zeszyt 15, ss. 819-862, Szkoła Główna Handlowa: Warszawa. 
 3. Public annuity fund and public pension funds in pension policy making in Poland (2008), Osaka Economic Papers, Vol. 57(4), ss. 100-123, (marzec), Osaka University: Osaka, link do dokumentu.    
 4. Ubezpieczenie w teorii użyteczności i w teorii wyceny aktywów (2008), rozdział w badaniach statutowych Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa: Warszawa, link do dokumentu.    
2007
 1. Polonia: La Reforma Previsional requiere una actualización (2007), Boletin FIAP No. 9, Septiembre, FIAP, link do dokumentu.
 2. Polish pension reform in need of an update (2007), Global Pensions, Vol. September, s. 48.    
 3. Labour flexibility and pension schemes in the European Union (2007), współautor: Marcin Kawiński, artykuł na 5th International Research Conference on Social Security “Social security and the labour market: A mismatch?”, 5-7 marca 2007, link do dokumentu.
 4. Publiczne fundusze emerytalne – podstawowe zagadnienia (2007), współpraca: Kamil Sobolewski, ekspertyza dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, styczeń 2007, link do dokumentu​.    
 5. Efektywność i koszty otwartych funduszy emerytalnych (2007), w: Rączaszek A. i Koczur W. (red. nauk.), „Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, ss. 429-439.   
2006
 1. Efektywność inwestycyjna OFE w latach 1999-2005 (2006), w: Jajuga K. i Ronka-Chmielowiec W. (red. nauk.), „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1133, ss. 500-508.    
 2. OFE – nowoczesne narzędzia realizacji celów polityki społeczno-ekonomicznej państwa (2006), UR – Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, Nr 4(111), ss. 73-83, (kwiecień), Warszawa, link do skorygowanej wersji dokumentu​.    
2005
 1. Waste Management in Poland. Current state and outlook (2005), współautorzy Zbigniew Heidrich (50%), Grzegorz Stańko (25%), Warszawa, listopad, ekspertyza dla Ambasady Irlandii, Enterprise Ireland, Commercial Section.   
 2. Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym (2005), ss. 185-194, rozdział w książce: „Społeczne aspekty ubezpieczenia” pod red. Tadeusza Szumlicza, Wydawnictwo SGH: Warszawa.
2004
 1. Studia w Japonii (2004),ss. 160-167, relacja w: Skrzypczak Joanna (2004), „Studia na świecie. Poradnik 2004/2005”, wyd. 1., Wydawnictwo TELBIT: Warszawa.    
 2. Podstawowe narzędzia w ocenie efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych (2004), Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pod redakcją T. Sangowskiego i T. Szumlicza, FD 3/2004, ss. 41-52, grudzień, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: Warszawa, link do dokumentu​.    
 3. Three Essays on Social Security, Public Pension Funds Performance Evaluation and Polish Mandatory Pension Funds System (2004). praca doktorska, Osaka University, link do dokumentu.    
 4. System emerytalny w Portugalii (2004), ss. 269-284, rozdział w książce: "Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej" pod redakcją T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger: Warszawa, link do dokumentu w rozszerzonej wersji.    
 5. Performance Measurement Regulation Issues in New Polish Pension System (2004), Osaka Economic Papers, Vol. 53(4), ss. 78-88, (marzec), Osaka University: Osaka.   
2003
 1. Social Security in Theory and Practice: An Essay (2003), Graduate School of Economics, mimeo (grudzień), ss. 40, Osaka University: Osaka.    
 2. Performance Evaluation of Public Pension Funds: The Reformed Pension System in Poland (2003), The Pensions Institute, Cass Business School, London, Discussion Paper PI-0308, ss. 36, (czerwiec),  link do dokumentu.    
 3. Polish Pension Funds - Does The System Work? Cost, Efficiency and Performance Measurement Issues (2003), The Pensions Institute, Cass Business School, London, Discussion Paper PI-0302, ss. 51, (styczeń), link do dokumentu.    
2000
 1. Uczelnie na Wyspach (2000), Forum Akademickie, nr 77(1), ss. 41-43, (styczeń), Warszawa, link do dokumentu.    
 2. Siewy i zbiory. Reforma systemu emerytalnego w Chile (1998), Fundusze Emerytalne, kwartalnik, nr 1(1), ss. 25-33, (wrzesień), Warszawa.   
1997
 1. Fundusze Emerytalne - Nadzór i Gwarancje (1997), Szkoła Główna Handlowa, working paper (październik), grant KBN: Warszawa, link do dokumentu.