Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Janina Petelczyc

 
2019

J. Petelczyc, The Role of ILO standards in shaping social protection in the Global South countries: example of Brazil, Polityka Społeczna, No 1 ENG (15) 2019.

J. Petelczyc, K. Matuszczyk, Zaangażowanie związków zawodowych w Polsce w prawa okołopracownicze – perspektywa związkowców, Polityka Spoleczna, Nr 3 (540) 2019.

J. Petelczyc, Emerytury po "dobrej zmianie" -czy koniunkturę z dziś przekujemy na dobrą starość jutro?, Instytut Studiów Zaawansowanych, Seria analizy: ekonomia, polityka społeczna.

J. Petelczyc, Korupcja w Brazylii w : Goclowska-Bolek J. (red.),: Odebrecht, Panama Papers i inne demony, O zjawisku korupcji w Ameryce Łacińskiej, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, 2019.

2018

J. Petelczyc, Disability, Unemployment, Immigration: Does Solidarity Matter in Times of Crisis? The Polish Case Rozdział w: Federico V., Lahusen C., Solidarity as a Public Virtue? Law and Public Policies in the European Union NOMOS (2018).

J. Petelczyc, Solidarity as a Legal and Constitutional Principle in European Countries – Poland, Rozdział w: Federico V., Lahusen C., Solidarity as a Public Virtue? Law and Public Policies in the European Union NOMOS (2018).

2017

M. Theiss, A. Kurowska, J. Petelczyc, Whose Rights, Which Duties? Political Claims in the Sphere of Labor Policy in the Times of Crisis: The Social Citizenship Perspective Politics & Policy, 3/44, 2017.

M. Theiss, A. Kurowska, J. Petelczyc, B. Lewenstein, Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego, IFiS PAN, 2017.

2016

J. Petelczyc, Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa 2016.

2015

J. Petelczyc, P. Roicka, Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym, Instytut Spraw Publicznych, Obserwatorium Równośc, Warszawa 2015.

J. Petelczyc, Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Polsce - zachęty i bariery, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 2015, nr 3 (126), 2015.

2013

J. Petelczyc, Pozycja Brazylii w kontekście ewentualnych zmian w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Pisma Humanistyczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, nr X/2013.

J. Petelczyc, Rozwój pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w latach 1999-2011, Ubezpieczenia Społeczne, nr 4/2013.

J. Petelczyc, Brazylia jako lider pomocy na linii południe-południe. Casus Afryki, w red. M. Gawrycki, Brazylia jako wschodzące mocarstwo, Biblioteka Iberyjska,, Warszawa 2013.

G. Uścińska, J. Petelczyc, P. Roicka, Łączenie ról zawodowych z rodzinnymi w wybranych państwach Europy. Rekomendacje dla Polski. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, marzec 2013.

2012

J. Petelczyc, System emerytalny w Szwecji, Analizy Fundacji Naukowej Norden Centrum, nr 2(7)/2012.

J. Petelczyc, Podwyższanie wieku emerytalnego w krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego, nr 1/2012.

J. Petelczyc, P. Roicka, Reforma systemów emerytalnych w Europie centralnej i wschodniej, Polityka Społeczna, nr 3/2012.

Good governance for Pension Schemes, P. Thornton, D. Fleming, Cambridge University Press, 2011, recenzja, Problemy Polityki Społecznej, PAN, IPS UW, 2012

G. Uścińska, J. Petelczyc, P. Roicka, The coordination of benefits with activation measures, Training and reporting on social security in European Union, lipiec 2012, 

2011

J. Petelczyc, Na drodze społecznego rozwoju. Współczesna polityka społeczno-gospodarcza w Brazylii, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 2011 nr 16.

J. Petelczyc, O. Kamińska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Zmiany w Unijnych przepisach koordynacyjnych, Polityka społeczna, nr 11-12 2011.

G. Uścińska, J. Petelczyc, P. Roicka, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce iw wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych. Aspekt prawny, IPISS, Warszawa 2011.

2010

J. Petelczyc, Dialog z przeszkodami - wokół reformy francuskiego systemu emerytalnego, Dialog Społeczny, nr 3/2010 (26).