Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Romuald Holly, prof. SGH

 

2013 

 1. Planowanie strategii ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej w województwie łódzkim na lata 2014-2020. Konceptualizacja, metodologia badań, ocena dostępnych danych źródłowych, (red.), KIU, przeddruk, Warszawa-Łódź 2013.
 2. Parametry dostępności świadczeń zdrowotnych jako kryteria efektywności zarządzania ochroną zdrowia (na przykładzie wybranych chorób nowotworowych), (wspólnie z: Chruściel M.), [w:] Holly R. (red.), Planowanie strategii ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej w województwie łódzkim na lata 2014-2020. Konceptualizacja, metodologia badań, ocena dostępnych danych źródłowych, KIU, przeddruk, Warszawa-Łódź 2013.
 3. Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce, KIU, Warszawa 2013.
 4. Zarządzanie ryzykiem – czyli czym? (przyjęte do druku w monografii pod red. W. Sułkowskiej, Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, wyd. Difin, Kraków 2013)
2012 
 1. O zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia i o ubezpieczeniu zdrowotnym – w świetle doktryny zdrowego rozsądku, referat w książce konferencyjnej wydanej z okazji seminarium nt. „Kierunki zmian w polskim systemie ochrony zdrowia – pożądane i realnie możliwe”, organizowanego przez NIZP-PZH i KIU, Warszawa, 27 lutego 2012 r.
 2. Wprowadzenie, Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy Insurance and Management, tom X, marzec 2012, s. 5-6.
 3. Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia, Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy Insurance and Management, tom X, marzec 2012, s. 7-26.
 4. Kształtowanie się rynkowej oferty prywatnych usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w latach 2005-2010,(wspólnie z Magdaleną Szczepaniak) Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy Insurance and Management, tom X, marzec 2012, s. 57-69, (rozszerzona, polskojęzyczna wersja artykułu z t. I/VIII, s. 111-120).
 5. O ubezpieczeniu i polityce zdrowotnej w zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 15(678), kwiecień 2012.
 6. Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management, redakcja naukowa i redakcja tomu X (2012).
 7. Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management, redakcja naukowa i redakcja tomu XI (2012).
 8. Produkt ubezpieczenia zdrowotnego jako instrument zarządzania efektywnością realizacji celów przedsiębiorstw rynku ochrony zdrowia, (wspólnie z Chudzik K., Skibińska E.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wyd. SAN, Tom XIII, Zeszyt 15, 2012, s. 289-302.
 9. Parametry dostępności świadczeń zdrowotnych jako kryteria efektywności zarządzania ochroną zdrowia (na przykładzie wybranych chorób nowotworowych), (wspólnie z: Matusiak M.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wyd. SAN, Tom XIII, Zeszyt 15, 2012, s. 303-319.
 10. Parametry dostępności świadczeń zdrowotnych jako kryteria efektywności zarządzania ochroną zdrowia (na przykładzie wybranych chorób nowotworowych) (wspólnie z Magdaleną Matusiak), [w:] Holly R. (red.), Strategia ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w województwie łódzkim na lata 2014-2020, Ekspertyza dla wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź 2012, s. 173-188.
 11. Produkt ubezpieczenia zdrowotnego jako instrument zarządzania efektywnością realizacji celów przedsiębiorstw rynku ochrony zdrowia (wspólnie z Chudzik K. i Skibińską E.), [w:] Holly R. (red.), Strategia ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w województwie łódzkim na lata 2014-2020, Ekspertyza dla wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź 2012, s. 189-217.
 12. Świadczenia zdrowotne w ramach produktowej oferty rynkowej działających w Polsce zakładów ubezpieczeń „ na życie” (wspólnie z Chruściel M.), [w:] Holly R. (red.), Strategia ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w województwie łódzkim na lata 2014-2020, Ekspertyza dla wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź 2012, s. 218-245.
 13. Redakcja naukowa ekspertyzy dla wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Strategia ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w województwie łódzkim na lata 2014-2020, Łódź 2012, s. 301.
 14. Ubezpieczenia zdrowotne na polskim rynku ubezpieczeniowym, (red.), KIU, e-monografia, Warszawa 2012.
2011
 1. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa), (wspólnie z Agnieszką Chmielewską), [w:] J. Lisowski (red.), Studia Ubezpieczeniowe. Zarządzanie rykiem i finansami, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 35-49.
 2. Risk Adjustment as a principle and a tool of the social change in Health Care System: from “passive” to “active” adjustment, (wspólnie z Kai Michelsenem), Journal of Health Policy Insurance and Management – Polityka Zdrowotna, tom I/VIII, May 2011, p. 7-21.
 3. The development of the private health insurance and medical services market in Poland in the years 2005-2010, Journal of Health Policy Insurance and Management – Polityka Zdrowotna, tom I/VIII, maj 2011, s. 111-120.
 4. Foreword, (wspólnie z J. Scheresem, Y. Jorensem) Journal of Health Policy Insurance and Management – Polityka Zdrowotna, tom I/VIII, maj 2011, s. 5-6.
 5. Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management, redakcja naukowa i redakcja tomu I/VIII (2011).
 6. Wprowadzenie, Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy Insurance and Management, tom IX, grudzień 2011, s. 7-9.
 7. O zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia i o ubezpieczeniu zdrowotnym – w świetle doktryny zdrowego rozsądku, Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy Insurance and Management, tom IX, grudzień 2011, s. 17-33.
 8. Risk Adjustment jako zasada i narzędzie zmiany społecznej w systemie ochrony zdrowia – od „pasywnej” do „aktywnej” korekty ryzyka, (wspólnie z Kai Michelsenem), – polskojęzyczne omówienie artykułu z t. I/VIII s. 7-21 – D. Cichońskiej, Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy Insurance and Management, tom IX, grudzień 2011, s. 103-111.
 9. Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management, redakcja naukowa i redakcja tomu IX (2011).
 10. III filar to proteza, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 44(655), listopad 2011.
2010
 1. O polskim rynku usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w okresie „preindustrialnym”, [w:] Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 69-90.
 2. O doktrynalnych założeniach produktu ubezpieczeniowego i algorytmu likwidacji szkody, [w:] Ludwichowska K., (red), Kompensacja szkód, Poltext, Warszawa 2010, s. 233-246.
 3. Ubezpieczenia zdrowotne na polskim rynku ubezpieczeniowym na przełomie roku 2010 i 2011, KIU, Warszawa 2011.
 4. Cтрахование в системах здравоохранения cтран Центральной и Восточной Европы, Финансовые Yслуги, 1-2(2010), c. 10-14.
 
2009
 1. Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, (wspólnie z Suchecką J. red.), Uniwersytet Medyczny w Łodzi – KIU, Łódź-Warszawa 2009, s. 368.
 2. Słowo wstępne o kształtowaniu się nowej tożsamości polskich szpitali publicznych, [w:] Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – KIU, Łódź-Warszawa 2009, s. 7-11.
 3. Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia, [w:] Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – KIU, Łódź-Warszawa 2009, s. 13-34.
 4. Ogólnopolskie badanie szpitali publicznych w latach 2005-2006 – wybrane statystyki, (wspólnie z Dominiką Cichońska, Edwardem Gabrysiem, Zbigniewem Marcinkiewiczem), [w:] Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – KIU, Łódź-Warszawa 2009, s. 269-292.
 5. Znaczenie kluczowych terminów i pojęć, (wspólnie z Dominiką Cichońska, Edwardem Gabrysiem, Zbigniewem Marcinkiewiczem, Jadwigą Suchecką i Sylwią Nieszporską) [w:] Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – KIU, Łódź-Warszawa 2009, s. 293-316.
 6. Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce – perspektywy i kierunki rozwoju, (red.), KIU, e-monografia (CD-R),Warszawa 2009.
 7. Esej o przywództwie Profesora Romana Głowackiego, [w:] Karasiewicz G. (red.), Ekonomia – Etyka – Organizacja, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 24-29.
 8. Największa ubezpieczeniowa „wpadka” roku 2008 i największe wyzwanie polskiego systemu ubezpieczeń, Gazeta Ubezpieczeniowa, luty 2009.
   
2008
 1. Poszukiwanie wyznaczników cen ubezpieczeń komunikacyjnych, [w:] Ortyński K. (red.), Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie, Biblioteka Ubezpieczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2008, s. 7-14.
 2. Warunki konieczne wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, [w:] Szumlicz T. (red.), Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, Biblioteka Ubezpieczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2008, s. 69-71.
 3. Strategia ekspansji komercyjnego zakładu ubezpieczeń. na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, KIU, Warszawa 2008.
 4. Zmiana społeczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli o reformie jakiej potrzebujemy, Rozprawy Ubezpieczeniowe, 5(2008), s. 55-68.
 5. Ubezpieczenie według potrzeb, Med-info, nr 11/2008, listopad 2008.
 6. Diagnostyczne badania laboratoryjne w polskim systemie ochrony zdrowia, Polityka Zdrowotna, Tom VII, 2008/09, s. 7-8.
 7. Polityka Zdrowotna, redakcja naukowa i redakcja tomu VII (2008/09).
   
2007
 1. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, cz. I, KIU, Warszawa 2007.
 2. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w połowie roku 2007, cz. II, (Ocena oferty produktowej. Suplement), KIU, Warszawa 2007.
 3. Charakterystyka polskiego rynku gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń kredytu kupieckiego (wyniki analiz z objaśnieniami i komentarzem), (red.) (wspólnie z: Lenart T. P., Marczak M.), KIU, Warszawa 2007/2008.
 4. Potencjalny rynek, Dziennik Ubezpieczeniowy z 3 stycznia 2007, s. 7-9.
 5. Warunki powodzenia reformy, Dziennik Ubezpieczeniowy z 17 stycznia 2007, s. 8-10.
 6. Zagrożenia dla systemu, Dziennik Ubezpieczeniowy z 10 stycznia 2007, s. 9-11.
 7. Ryzyko na sprzedaż, Menadżer Zdrowia, nr 7, 2007, s. 38–39.
 8. Ubezpieczmy się od porażki, Rynek Zdrowia, nr 1, 2007, s. 44–47.
 9. Rynek świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce – diagnoza stanu w połowie roku 2007 oraz perspektywy i kierunki rozwoju, opracowanie niepublikowane, przygotowane zgodnie z zamówieniem TUiR "CIGNA STU" S.A., KIU, Warszawa, 2007.
 
2006
 1. Komercyjne ubezpieczenia dodatkowe w reformowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Samoliński B. (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne – DUZ 2006, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Warszawie, SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 119-130.
 2. Experiences from a new EU member state, [w:] Mutual insurers – continuing in strength, Association Internationale des Sociétés d` Assurance Mutuelle, Brussels 2006, p 69-75.
 3. Erfahrungen aus einem neuen EU – Mitgliedstaat, [w:] Mutual insurers – continuing in strength, Association Internationale des Sociétés d` Assurance Mutuelle, Brussels 2006, p 319-325.   
 4. L` expérience d` un nouvel état membre de l`Union Europérn, [w:] Mutual insurers – continuing in strength, Association Internationale des Sociétés d` Assurance Mutuelle, Brussels 2006, p 150-157.
 5. Experiencias de un nuevo pais miembro de la Uniõn Europea, [w:] Mutual insurers – continuing in strength, Association Internationale des Sociétés d` Assurance Mutuelle Brussels 2006, p 232-239.
 6. Rola prywatnych ubezpieczeń dodatkowych w reformowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce, skrypt dla Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, 2006.
 7. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne we współczesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym systemie ochrony zdrowia, KIU, Warszawa 2006.
 8. Ubezpieczenia w ochronie zdrowia, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 6/7, czerwiec/lipiec 2006.
 9. Słowo wstępne – Polski system ochrony zdrowia w połowie 2006 r. – zmiany potrzebne, konieczne i możliwe, wspólnie z: Lewiński A., Polityka Zdrowotna, Tom V, kwiecień 2006, s. 7-8.
 10. Polityka Zdrowotna, redakcja naukowa i redakcja tomu V (2006).
 11. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne we współczesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym systemie ochrony zdrowia, Polityka Zdrowotna, Tom VI, październik 2006. 
 12. Polityka Zdrowotna, redakcja naukowa i redakcja tomu VI (2006).   
 13. Ubezpieczenia komercyjne muszą stać się częścią rynku, Med-Info, Nr 6/2006, lipiec 2006.
 
2005
 1. Wspólny europejski rynek świadczeń i usług medycznych, [w:] Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 236-239.   
 2. System ubezpieczeniowy Turkmenistanu, (wspólnie z R. Pukałą), [w:] Bodio T. (red.), Turkenistan, UW – Elipsa, Warszawa 2005, s. 577-584.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych – błądzenie po manowcach rynku ubezpieczeniowego, [w:] Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty ubezpieczeń, Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 271-275.
 4. O paradoksie jednostek ochrony zdrowia, wspólnie z: Lewiński A., Polityka Zdrowotna, Tom III, luty 2005, s. 7-9.
 5. Polityka Zdrowotna, redakcja naukowa i redakcja tomu t. III (2005).
 6. Racjonalne gospodarowanie lekami – komu wadzi?, wspólnie z: Orszulak-Michalak D., Polityka Zdrowotna, Tom IV, czerwiec 2005, s. 99-101.
 7. Polityka Zdrowotna, redakcja naukowa i redakcja tomu IV (2005).
 8. Poszukiwanie remedium dla chorego systemu ochrony zdrowia, Monitor Ubezpieczeniowy, nr 23, marzec 2005, s. 3-5.
 9. W poszukiwaniu prawdy o menedżerach kierujących naszymi szpitalami, Rynek Zdrowia, listopad/grudzień 2005.
 10. Recenzja wydawnicza (dla PWN) pracy habilitacyjnej Małgorzaty Rutkowskiej, Finansowanie świadczeń medycznych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, sierpień 2005.
 11. Niepewna przyszłość prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, Puls Medycyny, październik 2005, s. 12-15.
 12. Ciągle brak koszyka świadczeń medycznych, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 15 (314), kwiecień 2005.
 
2004
 1. Rynek ubezpieczeniowy (wspólnie z R. Pukałą), [w:] Bodio T. (red.), Kirgistan – historia – społeczeństwo – polityka, UW – Elipsa, Warszawa 2004, s. 694-705.
 2. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, [w:] Węgrzyn M., Wasilewski D. (red.), Koncepcje zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – doświadczenia i propozycje na przyszłość, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 11-20.
 3. UNIQAlne nisze polskiego rynku ubezpieczeniowego, [w:] Gotfalski Z., Zawadzka L. (red.), Spółdzielczy zasób mieszkaniowy jako pole działalności ubezpieczeniowej, Ośrodek Informacji KU FILAR S.A., Warszawa 2004, s. 115-128.
 4. Polish Assurance Market – the Time of the Truth, the Time of the Test, [w:] Holly R., Nowak A. (red.), Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004, Warsaw, May 2004, p. 103-121.
 5. Reflection Over the Polish Insurance Market on Break-Trough of the Centuries[w:] Holly R., Nowak A. (red.), Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004, Warsaw, May 2004, p. 26-32.
 6.  Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004(red. wspólnie z Alojzym Nowakiem), Oficyna Wydawnicza Branta, Warsaw, May 2004.
 7.  Polski rynek ubezpieczeń na życie w latach 2000-2003 – czas prawdy, czas próby, KIU, Warszawa 2004.
 8.  Меандры или новые правила развития региональных рынков  страхования жизни - пример Польши – напоминание (предостережение) для Украины, Страховые справы, Kiev, 2004.
 9. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych, Polski rynek ubezpieczeń – czas prawdy, czas próby, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Zeszyt 1/2004 Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, s. 85-108.
 10. Rynek ubezpieczeniowy a makroekonomia, (wspólnie z E. Jankowską), Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 8 (92), sierpień 2004, s. 103-107.
 11. Racjonalna polityka zdrowotna a procedury i standardy medyczne w systemie ochrony zdrowia, Polityka Zdrowotna, Tom I, wrzesień 2004, s. 9-14.
 12. Polityka Zdrowotna, redakcja naukowa i redakcja tomu I (2004).
 13. Ubezpieczenia w polityce zdrowotnej i systemie ochrony zdrowia, Polityka Zdrowotna, Tom II, grudzień 2004, s. 9-11.
 14. Model dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w polskim systemie ochrony zdrowia, Polityka Zdrowotna, Tom II, grudzień 2004, s. 101-103.
 15. Polityka Zdrowotna, redakcja naukowa i redakcja tomu II (2004).
 16. Polski rynek ubezpieczeń na życie – czas prawdy, czas próby, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych KNUiFE, Wyd. KNUiFE, Zeszyt 1/2004, s. 85-108.
 17. Wpływ rynku ubezpieczeniowego na sytuację gospodarki narodowej (przyczynek do założeń polityki państwa wobec sektora ubezpieczeń), (wspólnie z E. Jankowską), Ekonomiczno-inforamtyczny kwartalnik teoretyczny Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej Nr 2/2004, październik/grudzień 2004, s. 75-86.
 18. O dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, Businessman Magazine, nr 1/154/2004.
 19. Rola ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw średnich, małych i mikro, Businessman Magazine, nr 1/154/2004, s. 72-74.
 20. Przyszłość ubezpieczeń polskich przedsiębiorstw, Businessman Magazine, nr 1/154/2004, s. 79-80.
 21. Zdrowie jest apolityczne – Trzy pytania do Romualda Holly, Gazeta Prawna, nr 39(1148), 25 lutego 2004.
 22. Gra o milion – rozmowa z Romualdem Holly, Menadżer Zdrowia, marzec/kwiecień 2004, s. 22-23.
 23. Słowo wstępne – o potrzebie racjonalnej polityki zdrowotnej, (red.) wspólnie z: Lewiński A., Polityka Zdrowotna, Tom I, wrzesień 2004, s. 7-8.
 24. Słowo wstępne – o potrzebie ubezpieczeń zdrowotnych w polskim systemie ochrony zdrowia, (wspólnie z: Lewiński A.), Polityka Zdrowotna, Tom II, grudzień 2004, s. 7-8.
 
2003
 1. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji, (red.), wspólnie z: Szumlicz T., Fulneczek R., Kocjan K., Daszkowski P., Wydanie II, KIU, Warszawa 2003, s. 19-35, 201-327.
 2. Ubezpieczenie w strategii bezpieczeństwa i zarządzania ryzykami banku, (rozdział XVIII), [w:] Polityka bezpieczeństwa banku – zagadnienia podstawowe, Wydanie II, Związek Banków Polskich, Warszawa 2003, s. 1-20.
 3. Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, (red.), wspólnie z: Błoszczyńska M., Gawroński R., Lenart T. P., Marczyk A., Maszybrocki M., Poltext, Warszawa 2003.
 4. Problemy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego w pierwszej dekadzie XXI w. [w:] Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2003, s. 229-238.
 5. Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykami banku komercyjnego, Zeszyty Naukowe WSUiB, nr 5, WSUiB-LAM, Warszawa 2003, s. 25-32.
 6. List otwarty do „nabranych na polisy”, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 13(655), załącznik, 20 stycznia 2003, s.1- 4.
 7. Co się dzieje z naszymi ubezpieczeniami?, Dziennik Ubezpieczeniowy nr 18(660), 27 stycznia 2003, przedruk w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 5(200) (dodatek specjalny), 28 stycznia 2003, s. 1-6.
 8. Rynek jest chory, Gazeta Wyborcza, nr 28, 3 lutego 2003.
 9. Markowanie problemów, Gazeta Ubezpieczeniowa, (wspólnie z: Wałcerz D., Wieczorek A., Stanek V., Dąbrowska A., Lenart T., Sosnowski B., Figlarz-Głuszczyńska A., Broda M., Podlewski S., Nowak S. (opracowała M. Dygas), nr 6(201), 4 lutego 2003.
 10. Jaki będzie polski rynek ubezpieczeń?, Gazeta Wyborcza, 19 lutego 2003.
 11. Polski rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Asekuracja&Finanse, nr 1(1), maj/czerwiec 2003, s. 5.
 12. Ubezpieczenia eksportowe, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 6/7 (78/79) czerwiec/lipiec 2003, s. 5-6.
 13. Dlaczego polisy nadal upadają?, Przegląd, nr 34(191), 24 sierpnia 2003, s. 50-51.
 14. Dodatkowe ubezpieczenia i chory system, Gazeta Prawna, nr 193(1049), 3-5 października 2003.
 15. Polisa podwyższonego ryzyka, Przegląd, nr 47(204), 23 listopada 2003, s. 54-55.

 2002

 1. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych, Holly R., Szumlicz T., Fulneczek R., Kocjan K., Więckowska B., Daszkowski P., Hanecka E., Jakubowska M. (red.), Część I, KIU, Warszawa 2002.
 2. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych, Holly R., Szumlicz T., Fulneczek R., Kocjan K., Więckowska B., Daszkowski P., Hanecka E., Jakubowska M. (red.), Część II, KIU, Warszawa 2002.
 3. Instrumenty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa, (red.), KIU, Warszawa 2002.
 4. Rynek finansowo-ubezpieczeniowy Europy Środkowej i Wschodniej wobec wyzwań globalizacji, Zeszyty Naukowe WSUiB, nr 9, WSUiB-LAM, Warszawa 2002., s. 35-42 oraz przedruk w: Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 1(61), styczeń 2002, s. 79-85.
 5. Strategie zarządzania ryzykiem – postawy wobec ryzyka, Zeszyty Naukowe WSUiB, nr 11, WSUiB-LAM, Warszawa 2002., s. 23-31.
 6. Holly R., Szumlicz T., Masny M., Ubezpieczenia potrzebują wizji, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 10 (70), październik 2002, s. 45-50.
 7. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych – cz. I, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 248 (dodatek specjalny), 2002.
 8. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych – cz. II, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 248 (dodatek specjalny), 2002.
 
2001
 1. Ubezpieczenia transportowe, [w:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, Tom II, Poltext, Warszawa 2001, s.387-412.
 2. Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej – początek drogi, (red.), KIU, Warszawa 2001.
 3. Uzbecki rynek ubezpieczeniowy (wspólnie z R. Pukałą), [w:] Bodio T., (red.), Uzbekistan – społeczeństwo – gospodarka – polityka, UW – Elipsa, Warszawa 2001, s. 351-362.
 4. Dylematy rynku ubezpieczeniowego Europy Środkowo-Wschodniej – autarkiczna hermetyzacja, regionalna konsolidacja czy paneuropejska integracja?, [w:] Perspektywy rozwoju krajowych rynków ubezpieczeniowych w okresie globalizacji, PTR, Zakopane 2001.
 5. Dilemmas of Insurance Markets in Central and Eastern Europe – Economic Selfsufficiency, Hermetic Sealing, Regional Consolidation or pan-European Integration?, Perspectives in the development of the domestic insurance markets in these days of globalization, PTR, Zakopane 2001.
 6. Дилеммы страхового рынка Центральной и Восточной Европы – автаркическая герметизация, региональная консолидация или панъевропейская интеграция?, Финансовые Yслуги, № 5-6 2001.
 7. Страховые рынки Центра и Востока Европы должны определить путь развития, Финансовые Услуги, № 5-6, 2001, c. 18-25.
2000
 
 1. Kazachski rynek finansowo ubezpieczeniowy, (wspólnie z Tatianą Szafran) [w:] Bodio T., (red.), Kazachstan - społeczeństwo - gospodarka - polityka, UW – Elipsa, Warszawa 2000, s. 335-346.
 2. Przywództwo,[w:] Encyklopedia Socjologii, Tom III, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 244-252.
 3. Sytuacja PZU S.A. w połowie roku 2000, KIU, Warszawa 2000.
 4. Ryzyka polskiego rynku ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe WSUiB, nr 18, WSUiB – LAM, Warszawa 2000.
 5. Health Insurance in Poland and other Central and Eastern European Countries, (wspólnie z J. Wechowskim), [w:] On the Risk, Journal of the Academy of Life Underwriting, vol. 16, Nr 2, June 2000, p. 40-43.
 6. Gra sprzecznych interesów, Rzeczpospolita, Warszawa 4 maja 2000, s. 16.
 7. Perspektywy polskiego rynku ubezpieczeń. Historia z happy end’em, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 12(60), Warszawa 24 maja 2000, s. 14.
1999
 
 1. The Role of Insurance in Health Care System, (red.), WSE-I – KIU, Warszawa 1999, pp. 7-9, 16-24.
 2. Ubezpieczenia w ochronie zdrowia, (red.), WSE-I – KIU, Warszawa 1999.
 3. Ubezpieczenia. Główne zagadnienia i tematyka przedmiotów podstawowych i wybranych specjalistycznych. Przewodnik dla studentów, (red.), KIU, Warszawa 1999, s. 8-17, 25-29, 41-43, 62-68.
 4. Первый международный конгресс – объявление, Финансовые услуги, № 5-66 1999.
 5. II i III Filar Ubezpieczeń Emerytalnych, (Od recenzenta), [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999, s. 7-8.
 6. Źródło pochodzenia kapitału a standing finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, wspólnie z: Błaszczuk D.J., Dowgiało R., Informator PTU, WSUiB-LAM, Warszawa 2000, s. 25.
 7. Варшава запрошує страховикiв на дуже актуальну зустрiч, Украина Business, nr 25, 23 lipca 1999.
 8. Węzeł gordyjski w systemie finansowania świadczeń medycznych, BOSS – Gospodarka, nr 50-52, Warszawa 1999.
1998

 

 1. Założenia formalnoprawne, finansowe i organizacyjne utworzenia instytucji (samo) ubezpieczeniowych na rzecz Polskich Kolei Państwowych, Holly R., Czerniawski C. (red.), KIU, Warszawa 1998.

1997

 1. Ocena standingu ubezpieczyciela, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, 10 (97) 1997, s 18-23.
 2. Малые фирмы чувствуют себя увереннее, Финансовые Услуги№ 2/1997, с. 54-55.
 3. Опыт страховых посредников во время создания свободного рынка, Финансовые Услуги, № 3/1997, с. 49-50.
1996
 1. Kryteria wyboru ubezpieczyciela, [w:] Rynek usług finansowych w Polsce, Merkuriusz Polski, Warszawa 1996, s. 69-75.
 2. Условия развития страхового рынка в пост коммунистических странах в переходный период, [w:] Европейский опыт страховой деятельности и совершенствование её кадрового обеспечения, Киев, 1996, c. 61-64.
 3. Conditions of the insurance market development in post - communist conntries during the transition, period, [w:] European insurance experience and staff improvement, Kiev 1996.
 4. Europejskie standardy finansowe, celno-podatkowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym, Dokumenty źródłowe i materiały szkoleniowe, KIU, Warszawa 1996.
 5. Podstawy formalno - prawne a praktyka działalności ubezpieczeniowej, Holly R., Laskowski N., Tomaszewicz J., Wojciechowski A. (red.), Dokumenty źródłowe i materiały szkoleniowe, KIU, Warszawa, 1996.
 6. Ubezpieczenia, prewencja i likwidacja szkód w międzynarodowym transporcie kombinowanym (lądowym / śródlądowym / morskim / lotniczym, Holly R., Wojciechowski A., Mrówczyńska-Kozerska A. (red.), Dokumenty źródłowe i materiały, KIU, Warszawa 1996.