Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Współpraca : Współpraca – Katedra Ubezpieczenia Społecznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Ubezpieczenia Społecznego - Współpraca
 

 Studenckie Koło Naukowe Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem

 

O nas
 
SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem działa przy Katedrze Ubezpieczenia Społecznego, która wchodzi w skład Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Naszym celem jest::

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem
  • zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem
  • prowadzenie badań naukowych
  • integrowanie studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy przystąpili do SKN
  • nawiązywanie i poszerzanie współpracy krajowej i międzynarodowej zwłaszcza między kołami naukowymi o zbliżonym profilu działania, uczelniami i instytucjami oraz organizacjami związanymi z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem

Cele realizujemy przez:

  • organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, wykładów, seminariów, warsztatów oraz innych spotkań o charakterze merytorycznym z zakresu celów SKN
  • prowadzenie własnych badań naukowych oraz współpracę z innymi kołami naukowymi w celu przeprowadzania badań naukowych
  • współpracę z instytucjami związanymi z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem
  • inne działania pokrywające się z celami SKN
Kontakt: kus@sgh.waw.pl​