Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 BADANIA NAUKOWE

 

2019 - 2022
 
Projekt QUARSU​ "Qualifications recognition support for Ukrainian universities" realizowany w ramach programu Erasmus+ w okresie od 15 listopada 2019 r. do 14 listopada 2022 r. jest projektem strukturalnym, mającym na celu wsparcie realizacji polityki edukacyjnej Ukrainy w obszarze uznawalności efektów uczenia się w ramach systemu szkolnictwa wyższego (walidacja i uznawanie efektów uczenia się, obejmujące zarówno kompetencje uzyskane w kraju, jak i za granicą). W ramach projektu zostanie  opracowany i wdrożony system uznawania kompetencji (metodologia i uczelniane centra uznawalności), system szkoleń doradców i ekspertów w zakresie uznawalności, a także opracowane zostaną rekomendacje dla władz Ukrainy dotyczące regulacji w zakresie uznawalności efektów uczenia się.

Partnerzy projektu:
 • Uniwersytet Jagielloński (koordynator projektu), 
 • National University Odessa Maritime Academy (koordynator ukraiński), 
 • Kherson National Technical University, 
 • Sumy State University,Ukrainian National Forestry University, 
 • Donetsk State University of Management
 • Federation of Employers of Ukraine, 
 • Ministry of Education and Science of Ukraine, 
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
 • Instituto Politecnico de Coimbra, 
 • University College Cork, 
 • Estonian Qualifications Authority, 
 • Tallinna Tehnikakorgkool.

Szkołę Główną Handlową w Warszawie reprezentuje w projekcie Zespół w składzie:

 • dr hab. Ewa Chmielecka, prof. em. SGH,
 • dr Izabela Buchowicz,
 • mgr Katarzyna Trawińska-Konador.

Strona projektu.

2017 - 2020

Projekt DASCHE​ "Development, assessment and validation of social competences in higher education" realizowany w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Projekt dotyczy problematyki kształtowania, weryfikowania i walidowania kompetencji społecznych w szkolnictwie wyższym. W ramach projektu przeprowadzone będą m.in. analizy rozwiązań w wybranych krajach europejskich, a następnie opracowane modele formułowania i weryfikowania tych kompetencji w ramach programów kształcenia wraz zestawami dobrych praktyk służących jako inspiracja lub wskazówki zarówno na poziomie instytucji edukacyjnych, jak i dla decydentów na poziomach krajów i UE. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest liderem projektu, który jest realizowany w Zakładzie Polityki Edukacyjnej i Naukowej Instytutu Gospodarstwa Społecznego​. Natomiast partnerami SGH w tym projekcie są: 
 • Uniwersytet w Bremie (Niemcy), 
 • Academic Information Centre (Łotwa), 
 • Centre for Higher Education Studies (Czechy), 
 • Uniwersytet w Durham (Wielka Brytania), 
 • Uniwersytet w Twente (Holandia). 
Zespół projektu SGH tworzą: 
 • dr hab. Ewa Chmielecka, prof. em. SGH (lider projektu)
 • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH,
 • dr Jacek Lewicki,
 • mgr Katarzyna Matuszczak,
 • mgr Horacy Dębowski (zastępca lidera projektu),
 • mgr Wojciech Stęchły.

2017 - 2020
 
Projekt TRACK-VET "Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET" realizowany w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwa Strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt dotyczy problematyki kształtowania, weryfikowania i walidowania  kluczowych kompetencji tranzytywnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W ramach projektu przeprowadzone będą m.in. analizy rozwiązań w wybranych krajach europejskich, a następnie opracowane modele formułowania i weryfikowania tych kompetencji w ramach programów kształcenia wraz zestawami dobrych praktyk służących jako inspiracja lub wskazówki zarówno na poziomie instytucji edukacyjnych, jak i dla decydentów na poziomach krajów i UE
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest liderem projektu, który jest realizowany w Zakładzie Polityki Edukacyjnej i Naukowej Instytutu Gospodarstwa Społecznego​. Natomiast partnerami SGH w tym projekcie są: ​
 • The Austrian Institute for Research on Vocational Training öibf (Austria), 
 • Research Foundation FAFO (Norwegia), 
 • French Centre for Research on Education, Training and Employment Céreq (Francja), National Institute for Certified Educational Measurements NÚCEM (Słowacja), 
 • Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).
Zespół projektu SGH tworzą: 
 • dr hab. Ewa Chmielecka, prof. em. SGH (zastępca lidera projektu),
 • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH,
 • dr Jacek Lewicki,
 • mgr Katarzyna Matuszczak,
 • mgr Horacy Dębowski (lider projektu),
 • mgr Wojciech Stęchły.
Strona projektu.​

 
 
 

 Wydarzenia