Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Studiów Międzynarodowych : Akademia lobbingu
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych
 

 akademia lobbingu

 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczno proponuje Państwu możliwość poszerzenia swojej wiedzy na Studiach Podyplomowych „Akademia Lobbingu”.  Propozycję tę kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej i specjalistycznej przedsiębiorstw.

Zarządzanie procesami w działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców umiejętności prowadzenia działań lobbingowych w skali lokalnej i ponadlokalnej.  Naszym głównym  celem jest poprawa świadomości przedsiębiorców dotyczącej  możliwości kształtowania prawa poprzez lobbing (prawidłowo rozumiany jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, za: Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 7 lipca 2005).  U podstaw pomysłu Studiów znajduje się dążenie do pobudzenia aktywności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach dotyczącej optymalizacji tworzonego prawa i regulacji. Dzięki uczestnictwu w Studiach, słuchacze poznają mechanizmy i zasady prowadzenia skutecznych działań lobbingowych na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym, poznają głównych aktorów prowadzących takie działania.

Wykładowcami na Studiach będą wykładowcy SGH, autorzy publikacji naukowych o tematyce lobbingu oraz praktycy w zakresie lobbingu: zawodowi, zarejestrowani lobbyści, lobbyści organizacji gospodarczych, organizacje branżowe, związków zawodowych; przedstawiciele administracji publicznej think tanków, jak i organizacji pozarządowych. 

Program Studiów będzie realizowany w ciągu dwóch semestrów  oraz obrony prac, łącznie 170 godziny zajęć (14 zjazdów merytorycznych, 15 zjazd – obrony prac, weekendowych, realizowanych co 2 tygodnie: sobota, niedziela w godz. 9.00 - 16.30). Zajęcia będą się odbywały w budynku SGH. Studia obejmować będą wykłady monograficzne oraz zajęcia warsztatowe. Konsultacje: w formie tradycyjnej i on-line. Zajęcia dydaktyczne będą wykorzystywać metody interaktywne (analizy studiów przypadków, gier symulacyjnych, ćwiczenia i zadania do pracy w grupach). Czesne płatne jednorazowo wynosi 6900 pln. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania Studiów w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 30 słuchaczy. W takim przypadku, wniesione przez zgłoszonych uczestników opłaty zostaną im zwrócone na podane przez nich konto w banku.

Kierownikiem  Studiów  Podyplomowych „Akademia Lobbingu” jest  dr Małgorzata Molęda-Zdziech, ISM KES SGH,  e-mail: mmoled@sgh.waw.pl. Dr Małgorzata Molęda-Zdziech jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących lobbingu a także mediów,  m.in. wraz z K. Jasieckim, U. Kurczewską „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, OE, Kraków 2006; z U. Kurczewską „Lobbing w Unii Europejskiej”, ISP Warszawa 2002, redaktorem naukowym „Sekrety lobbingu” (M. Clamen, tłum. A. Janowska, A. Kuhn-Kinel).  Ostatnio opublikowała „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, Warszawa 2013. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Od 2006 roku jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji eksperckiej Stowarzyszenia Europa (Association Europa), od 2009 roku uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego. 

Sekretarzem studiów jest pani Małgorzata Madej, e-mail: mmadej@sgh.waw.pl tel. 22 564 91 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, programu Studiów, warunków zaliczenia znajdują się pod linkiem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=13&ST=podyplomowe

Zapraszamy !