Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

XV SEMINARIUM EUROPEJSKIE „EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD"

2021-10-05 kategoria: informacja konferencja warsztat panel wykład 

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) wraz z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Katedrą Studiów Politycznych (KES SGH), Centrum Doskonałości Jeana Monneta (CEWSE), Instytutem Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Katedrą Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytety Gdańskiego (UG) oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) zapraszają na XV Seminarium Europejskie pt.: „Europejski Zielony Ład. Możliwości, szanse i wzywania zielonej transformacji”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 13.00 w dniu 12.10.2021 r. na platformie MS TEAMS.  Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i transmitowane na żywo na YouTubie (szczegóły poniżej). Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowy program znajduje się w załączeniu.

Link do wydarzenia w platformie MS TEAMS: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M2MDA5NzItOGJhMC00NGFkLWJmNjQtZWI4Y2JjYWNjOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2282de4862-0a66-495e-bcea-2be3fa7f5e4b%22%7d​


Link do transmisji na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jCgOaDQ9bZE

Kontakt z Organizatorami: awojtow@sgh.waw.pl.

 

Z wyrazami szacunku

Biuro Zarządu PECSA​ 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia