Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Instytucie : Historia
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - O Instytucie
 

 Z historii Instytutu

 
Instytut Studiów Międzynarodowych powstał w roku 1996 z przekształcenia istniejącego od 1962 roku i założonego przez profesora Michała Kaleckiego Zakładu Krajów Rozwijających się, a następnie Instytutu Gospodarki Krajów Rozwijających się. Instytut ten, początkowo o profilu tylko badawczym w latach 1970. i 1980. koordynował całość polskich badań nad Trzecim Światem. Nowa nazwa „Instytut Studiów Międzynarodowych” odzwierciedla zmieniające się od lat zainteresowania pracowników Instytutu, które problematykę rozwoju coraz częściej łączyły z globalizacją gospodarki światowej, jak też i z procesem reform w naszym regionie i perspektywą integracji z krajami Europy Zachodniej.

Instytut uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych. W latach 1992-96, wespół z Katedrą Socjologii Pracy i Polityki Społecznej brał on udział w badaniach ACE/PHARE ("Młodzi pracujący na własny rachunek") oraz OVERSEAS DEVELOPEMENT AGENCY ("Młodzi bezrobotni"), a w latach 2004-5 w programie UE „Action Programme to Combat Social Exclusion 2002 – 2006” (Thematic Study on Policy Measures).

W latach 1996 - 2003 działał w ramach Instytutu Polsko- Francuski Program Studiów Europejskich (PSE). Stronę francuską reprezentował założony w 1872 roku w Paryżu - Instytut Studiów Politycznych (Institut d’Etudes Politiques de Paris ”Sciences Po”), jedna z najlepszych spośród francuskich uczelni w dziedzinie nauk społecznych. Program Studiów Europejskich obejmował dwie specjalności: integrację europejską i komunikowanie. Był to dwuletni program studiów dziennych magisterskich, na który składało się 20 przedmiotów. Studia były bezpłatne, realizowane w ramach Studium Dyplomowego SGH na prawach studiów specjalnych. Absolwenci Programu uzyskiwali tytuł magistra SGH na kierunku "międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne" oraz wspólny, polsko-francuski dyplom SGH i Sciences Po. Celem PSE było wykształcenie i przygotowanie kadr dla wyższej administracji państwowej, instytucji europejskich i firm specjalizujących się w profesjonalnym komunikowaniu na rynkach europejskich. Wielu absolwentów zajmuje obecnie odpowiedzialne stanowiska w licznych instytucjach publicznych i biznesie.
Rok 1998 to początek umiędzynarodowienia Programu Studiów Europejskich i włączenia go do sieci współpracy naukowo-dydaktycznej w ramach europejskiego programu TEMPUS (partnerzy tego projektu to Sciences Po z Francji, Uniwersytet Louvain-la-Neuve z Belgii, University of Sussex z Wielkiej Brytanii, oraz University of Uppsala ze Szwecji).  W ramach programu organizowano wyjazdy studentów, wspólne konferencje i koordynowano dydaktykę.

W 2000r. powstał przy ISM projekt dydaktyczny Anima, realizowany w ramach europejskiego programu Socrates-Minerva, jako wspólne dzieło kilku międzynarodowych partnerów: Les Corsaires – belgijskiego stowarzyszenia artystów multimedialnych, Szkoły Institut des Ursulines w Brukseli, Organizacji Point Ecoute Prévention w Tuluzie, Centrum Sireas w Brukseli. Celem projektu było (w nawiązaniu do Web 2.0), by osoby korzystające z internetu stały się także twórcami. Młodzi ludzie pochodzący z różnych krajów, kultur i środowisk mieli stworzyć fresk autobiografii – swego rodzaju świadectwo współczesności, widzianej z różnych miejsc i przez pryzmat rozmaitych doświadczeń. Projekt prowadzony był w języku francuskim i angielskim i zakończył się w czerwcu 2003r.

Inne, bardziej indywidualne projekty współpracy obejmowały też ekspertyzy dla KRRiTV, oceny i recenzje unijnych projektów badawczych i dydaktycznych, działalność i piastowanie stanowisk w międzynarodowych towarzystwach naukowych i profesjonalnych, komitetach organizacji międzynarodowych, kolegiach redakcyjnych zagranicznych czasopism naukowych itp.
Prof. dr hab. Bohdan Jung uczestniczył w pracach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczących nowej ustawy o mediach elektronicznych, finansów mediów publicznych, nowych technologii w mediach, regulacji mediów.​

W październiku 2013 r. do ISM włączona została Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, przekształcając się w Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

1 stycznia 2020 r. do ISM włączona została Katedra Studiów Politycznych. Nadana została nowa struktura wewnętrzna Instytutu Studiów Międzynarodowych:

1) Katedra Studiów Politycznych;

2) Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej;

3) Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego;

4) Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej.​