Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Instytut Studiów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Skład osobowy
 

 Pracownicy Instytutu

 kko.png
dr hab. Krzysztof KOZŁOWSKI, prof. SGH
profesor uczelni
dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe: teorie polityki –​ zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier | Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne, myśl polityczna | patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji | kontakt


DSC_02801.jpg

dr hab. Agnieszka DOMAŃSKA, prof. SGH
profesor uczelni

Zainteresowania naukowe: makroekonomia gospodarki otwartej | znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa | polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych​| rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych​.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​​


kgs.png


dr hab. Katarzyna GÓRAK-SOSNOWSKA​​, prof. SGH
profesor uczelni
kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej 

doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Pracuje w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego; ​w latach 2012-2020 pełniła także funkcję prodziekana Studium Magisterskiego​ SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011)Bankowość muzułmańska (współautor, 2013). Kierownik projektu Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (ze środków NCN, OPUS). Prezes stowarzyszenia Forum Dziekanatów.
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt​​


Krzysztof Miszczak 2.jpg

​​
prof. dr hab. Krzysztof MISZCZAK
profesor uczelni
kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego


Zainteresowania naukowe
: bezpieczeństwo międzynarodowe | polityka zagraniczna | polityka bezpieczeństwa i obrony (NATO, UE, USA, Chiny Ludowe) | dorobek instytucjonalny Unii Europejskiej​ | polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i obrona Republiki Federalnej Niemiec | stosunki polsko-niemieckie
 problematyka Trójkąta Weimarskiego.


Więcej informacji
biogram | lista publikacji kontakt

jml.png
dr hab. Joanna MODRZEJEWSKA-LEŚNIEWSKA, prof. SGH
profesor uczelni

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe | bezpieczeństwo międzynarodowe​ | konflikty regionalne | Azja Środkowa | Afganistan | islam | afgańskie opium.​

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt​​dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH, prof. SGH
profesor uczelni
kierownik Katedry Studiów Politycznych​
 
Zainteresowania naukowe: komunikowanie publiczne, socjologia komunikowania | media, celebrytyzacja, mediatyzacja | grupy interesu, lobbing i rzecznictwo interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym | postpolityka i jej ponowoczesny kontekst

Więcej informacji: biogram | lista publikacji kontakt
 
​​​dr hab. Katarzyna PISARSKA, prof. SGH

profesor uczelni

Zainteresowania naukowe
: dyplomacja publiczna | polska polityka zagraniczna | polska polityka wschodnia | Partnerstwo Wschodnie | polityka zagraniczna Unii Europejskiej | relacje Unia Europejska – Rosja


Więcej informacji
biogram | lista publikacji kontakt​


​dr  hab. Anna VISVIZI, prof SGH
profesor uczelni
kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej


Zainteresowania naukowe: ekonomia międzynarodowa i stosunki międzynarodowe | nowoczesne technologie/trendy technologiczne i ich wpływ na procesy gospodarczne, polityczne i społeczne | smart cities | metody badań naukowych, w tym filozofia nauki | Unia Europejska, OECD, Belt & Road Initiative
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​

MGZ.jpg

dr hab Małgorzata ZAJACZKOWSKI, prof. SGH

profesor uczelni

 
Zainteresowania naukowe: pomoc rozwojowa | Światowa Organizacja Handlu (WTO) | Fair trade | Europejska Polityka Sąsiedztwa UE | stosunki transatlantyckie.

 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt

kz.jpg
prof. dr hab. Katarzyna ŻUKROWSKA

profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe
: gospodarka światowa | międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne | transformacja systemowa w państwach postkomunistycznych​ | 
ekonomika bezpieczeństwa międzynarodowego.


Więcej informacji: biogram | lista publikacji kontakt

​ kko.png
 
dr Piotr KOZŁOWSKI
adiunkt
 
Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej | polityka zagraniczna | gospodarka Japonii, Chin i państwa ASEAN | integracja regionalna | bezpieczeństwo międzynarodowe |  teoria stosunków międzynarodowych.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt


​​​​mkr.png

 ​dr Monika KRUKOWSKA

adiunkt
 
Zainteresowania naukowe: ekonomia rozwoju i zrównoważony rozwój | Chiny i Afryka w gospodarce i polityce światowej | międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.
  
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | kontakt​
035121_r1_300.jpg ​dr Radosław MALIK

adiunkt

Zainteresowania naukowe: offshoring i outsourcing | centra usług biznesowych (SSC, BPO, R&D) | umiędzynarodowienie przedsiębiorstw | przemiany rynku pracy | studia nad przyszłością (ang. future studies)  | megatrendy, innowacje w usługach, rozwój nowych usług.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​
dr Jan MISIUNA
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: finansowanie działalności politycznej i konsekwencje przyjętych rozwiązań | transformacje społeczeństw związane z migracjami | polityka imigracyjna | społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​

dr Marta PACHOCKA
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia europejskie | przemiany społeczno-demograficzne w Europie i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy | migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie | polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych państwach Europy | integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji | gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE | gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne | międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji | szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy | współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa
​.

Więcej informacjibiogram | lista publikacji | kontaktjoanna_stryjek.jpg
​dr Joanna STRYJEK
adiunkt
 
Zainteresowania naukowe: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie | Innowacyjność gospodarki | kierunki i czynniki rozwoju narodowych systemów innowacji | skuteczność pomocy rozwojowej.
 
Więcej informacjibiogram |​ lista publikacji kontakt​
 ​ asw.png  ​

dr  Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

adiunkt
 
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pracuje w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH na stanowisku adiunkta. Prowadzi badania w zakresie zagadnień politycznych i społecznych świata arabskiego. Odbyła pobyty badawcze w Jordanii, Maroku, Hiszpanii, Francji oraz na Malcie.
 
Więcej informacji: życiorys | lista publikacji | kontakt


​​
joanna_stryjek.jpg

dr Roman Wosiek 

adiunkt

Zainteresowania naukowe makroekonomia gospodarki otwartej, konkurencyjność technologiczna gospodarki | innowacje i polityka innowacyjna narodowe systemy innowacji usługi we współczesnej gospodarce światowej​ - czynniki, procesy i efekty ekonomiczne. 

Więcej informacjibiogram | lista pu​blikacji | kontakt​


at.png

mgr Aleksandra Tołczyk

asystent
 
​magister bezpieczeństwa wewnętrznego (WNPiSM UW). Doktorantka w Szkole Doktorskiej SGH (od 2020) i asystentka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH (od 2022). Przygotowuje rozprawę doktorską nt. przeciwdziałania radykalizacji społeczności muzułmańskich w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
 
Więcej informacji: życiorys i lista publikacji | kontakt​​
 ​ 

 
 
 

 Struktura