Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Instytut Studiów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Skład osobowy
 

 Pracownicy Instytutu

 kko.png
prof. SGH dr hab. Krzysztof KOZŁOWSKI
profesor nadzwyczajny
dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych

Zainteresowania naukowe: teorie polityki – zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier | Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne, myśl polityczna | patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji | kontakt

​​​kz.jpg

prof. dr hab. Katarzyna ŻUKROWSKA

profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe
: gospodarka światowa | międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne | transformacja systemowa w państwach postkomunistycznych​ | 
ekonomika bezpieczeństwa międzynarodowego.


Więcej informacji: biogram | lista publikacji kontakt


DSC_02801.jpg ​prof. SGH dr hab. Agnieszka DOMAŃSKA
profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe: makroekonomia gospodarki otwartej | znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa | polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych​ | rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych​.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​​

kgs.png


prof. SGH dr hab. Katarzyna GÓRAK-SOSNOWSKA​
profesor nadzwyczajny 
kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej 

doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Pracuje w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego; jest także prodziekanem Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011)Bankowość muzułmańska (współautor, 2013). Kierownik projektu Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (ze środków NCN, OPUS). Prezes stowarzyszenia Forum Dziekanatów.
 
Więcej informacji: życiorys | lista publikacji | kontakt​​


Krzysztof Miszczak 2.jpg​​
prof. SGH dr hab. Krzysztof MISZCZAK
profesor nadzwyczajny 
kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego


Zainteresowania naukowe
: bezpieczeństwo międzynarodowe | polityka zagraniczna | polityka bezpieczeństwa i obrony (NATO, UE, USA, Chiny Ludowe) | dorobek instytucjonalny Unii Europejskiej​ | polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i obrona Republiki Federalnej Niemiec | stosunki polsko-niemieckie
 problematyka Trójkąta Weimarskiego.


Więcej informacji
biogram | lista publikacji kontakt

jml.png prof. SGH dr hab. Joanna MODRZEJEWSKA-LEŚNIEWSKA
profesor nadzwyczajny

absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przedmiotem jej badań jest przeszłość i teraźniejszość stosunków międzynarodowej, a szczególnie państw szeroko pojętej Azji Środkowej – od Indii po Iran i Pakistan. Autorka publikacji, m.in. Talibowie (2001) i Afganistan w XX wieku (2010).

Więcej informacji: życiorys | lista publikacji | kontakt​​prof. SGH dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
profesor nadzwyczajny
kierownik Katedry Studiów Politycznych​
 
Zainteresowania naukowe: komunikowanie publiczne, socjologia komunikowania | media, celebrytyzacja, mediatyzacja | grupy interesu, lobbing i rzecznictwo interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym | postpolityka i jej ponowoczesny kontekst

Więcej informacji: biogram | lista publikacji kontakt
 
​​​


prof. SGH dr hab. Katarzyna PISARSKA

profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe
: dyplomacja publiczna | polska polityka zagraniczna | polska polityka wschodnia | Partnerstwo Wschodnie | polityka zagraniczna Unii Europejskiej | relacje Unia Europejska – Rosja


Więcej informacji
biogram | lista publikacji kontakt


MGZ.jpg

dr hab Małgorzata ZAJACZKOWSKI

adiunkt


Zainteresowania naukowe: pomoc rozwojowa| Światowa Organizacja Handlu (WTO) | Fair trade | Europejska Polityka Sąsiedztwa UE | stosunki transatlantyckie.

 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt


dr Piotr KOZŁOWSKI
adiunkt

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej | polityka zagraniczna | gospodarka Japonii, Chin i państwa ASEAN | integracja regionalna | bezpieczeństwo międzynarodowe |  teoria stosunków międzynarodowych.

Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt

mkr.png

 ​dr Monika KRUKOWSKA

adiunkt
 
doktor nauk ekonomicznych, pracuje w SGH na stanowisku adiunkta. Jej badania koncentrują się na interesach gospodarczych, politycznych i bezpieczeństwa Chin, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z państwami Afryki.
  
Więcej informacji: życiorys | lista publikacji | kontakt​
035121_r1_300.jpg ​dr Radosław MALIK

adiunkt

Zainteresowania naukowe: offshoring i outsourcing | centra usług biznesowych (SSC, BPO, R&D) | umiędzynarodowienie przedsiębiorstw | przemiany rynku pracy | studia nad przyszłością (ang. future studies)  | megatrendy, innowacje w usługach, rozwój nowych usług.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​
dr Jan MISIUNA
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: finansowanie działalności politycznej i konsekwencje przyjętych rozwiązań | transformacje społeczeństw związane z migracjami | polityka imigracyjna | społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​

dr Marta PACHOCKA
adiunkt

Zainteresowania naukowe
: integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia europejskie | przemiany społeczno-demograficzne w Europie i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy | migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie | polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych państwach Europy | integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji | gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE | gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne | międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji | szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy | współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa
​.

Więcej informacjibiogram | lista publikacji | kontaktjoanna_stryjek.jpg
​dr Joanna STRYJEK
adiunkt
 
Zainteresowania naukowe: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie | Innowacyjność gospodarki | kierunki i czynniki rozwoju narodowych systemów innowacji | skuteczność pomocy rozwojowej.
 

Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​
​​
prof.  SGH dr  hab. Anna VISVIZI 
profesor nadzwyczajny 
 


Zainteresowania naukowe: ekonomia międzynarodowa i stosunki międzynarodowe | nowoczesne technologie/trendy technologiczne i ich wpływ na procesy gospodarczne, polityczne i społeczne | smart cities | metody badań naukowych, w tym filozofia nauki | Unia Europejska, OECD, Belt & Road Initiative
 
Więcej informacjibiogram | lista publikacji kontakt​

​​

dr Roman Wosiek 

adiunkt

Więcej informacjibiogram | lista publikacji | kontakt

 ​ 

 
 
 

 Struktura