Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 

 
 

 cel konferencji

 
 • ​​wymiana wyników badań, opinii i doświadczeń na temat podnoszenia innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw we współczesnych uwarunkowaniach technologicznych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych tych procesów, w toku przemian działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz kształtowania się nowego, zorientowanego strategicznie podejścia do roli państwa w stymulowaniu innowacyjności oraz konkurencyjności
 • dyskusja na wskazane tematy z udziałem przedstawicieli różnych środowisk – akademickiego i biznesowego (zagranicznego, krajowego), różnych pokoleń – doświadczonych badaczy i studentów, osób o różnym pochodzeniu oraz uwarunkowaniach kulturowych, instytucjonalnych, politycznych;
 • wzajemne inspirowanie się i wspólne tworzenie nowych koncepcji oraz sposobów aktywizacji zaangażowania państwa w zakresie kształtowania polityki innowacyjnej (strategia, polityka, instrumenty, ewaluacja efektów), w realiach ostrej rywalizacji różnych podmiotów na rynku globalnym.  

 

 tematyka konferencji

 
Przedmiotem dyskusji w poszczególnych blokach tematycznych mogą być następujące (przykładowe) tematy:

I. Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej
 • Zróżnicowanie innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności różnych gospodarek krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec
 • Uwarunkowania, czynniki, mechanizmy, systemy innowacyjności oraz rozwój narodowych systemów innowacji (NIS)
 • Jednostki i instytucje zaangażowane w procesy innowacyjne w otwartej gospodarce
 • Przepływy i powiązania międzynarodowe a rozwój innowacyjności
 • Wsparcie innowacyjności przez instytucje międzynarodowe

II. Interakcje pomiędzy innowacyjnością i konkurencyjnością międzynarodową w przedsiębiorstwach i poszczególnych gospodarkach
 • Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw: procesy, modele, podmioty
 • Tworzenie, wdrażanie i transfer wiedzy, technologii, innowacji a konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Różnorodność, złożoność i przebieg procesów innowacyjnych w różnych grupach przedsiębiorstw
 • Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) firm i jej umiędzynarodowienie
 • Współpraca naukowo-badawcza przedsiębiorstw i uczelni wyższych
 • Otwarte innowacje i inne modele działalności, współpraca, sieci innowacyjnych podmiotów
 • Przykłady działalności innowacyjnej zagranicznych firm (KTN) oraz dyfuzji innowacji w goszczącej je gospodarce
 • Przykłady działalności innowacyjnej polskich firm – sukcesy i trudności  

III. Polityka innowacyjna wobec wyzwań konkurencyjności międzynarodowej
 • Rola rynku i państwa w stymulowaniu innowacyjności w gospodarce
 • Państwo przedsiębiorcze oraz jego zadania w dziedzinie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
 • Tendencje zmian i różnorodność polityki innowacyjnej w wybranych krajach: strategie, instrumenty, rezultaty działań państwa
 • Polityka innowacyjna Unii Europejskiej: metody, programy, instrumenty
 • Polityka innowacyjna w Polsce wobec wyzwań globalnej konkurencji
 • Przykłady polityki innowacyjnej w wybranych gałęziach przemysłu i usług

IV. w razie przyjęcia referatów wykraczających poza powyżej opisane obszary - utworzony zostanie IV panel

 
 

 publikacja

 
Wszystkie nadesłane prace (referaty) zostaną poddane zrecenzowaniu oraz kwalifikacji do wygłoszenia i/lub publikacji.
Wymogi edytorskie:
od 0,5 do 1, 0 arkusza wydawniczego (10-22 znormalizowane strony), przygotowanych zgodnie z wymaganiami Oficyny Wydawniczej SGH


Najlepsze artykuły po przejściu procedury recenzyjnej zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym "Ekonomista" wydawanym przez PTE (14 punktów na liście MNiSW.): http://www.pte.pl/7_ekonomista.html.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w Monografii,   
Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno - Społecznego. Studia i prace - 9 pkt oraz ​Biuletynie PTE (4 punkty na liście MNiSW): http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html.
 

 sponsor

 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

FWPN_rgb.jpg 
 
 
 

 partner

 
​Partnerem konferencji jest Kiel Institute
 
 
 
 

 PATRONAT

 
patronem konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 
 
 
 
 
 
 
 

 data

 
​​17 października 2016​
 

 Miejsce

 

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C, Al. Niepodległości 128, aula I i II

 

 opłata i rejestracja

 
​Opłata za konferencję obejmuje udział w konferencji oraz publikację referatu
Wynosi:
400 zł - przy wpłacie do 31.08.
500 zł - przy wpłacie do 30.09.
200 zł - udział bez referatu; opłata dla doktorantów
0 zł - dla pracowników, studentów i doktorantów SGH

Formularz rejestracji​ - rejestracja zakończona

Abstrakt:
 • Tytuł referatu
 • 5 słów kluczowych
 • Krótkie streszczenie – 400-600 słów

 

 ważne terminy

 
​24.07.2016 r.przesyłanie zgłoszeń na konferencję, obejmujących abstrakt oraz formularz rejestracyjny

31.07.2016 r. - informacja zwrotna o przyjęciu zgłoszeń

30.09.2016 r. - przesyłanie gotowych artykułów

31.08.2016 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej ze zniżką

30.09.2016 r. - wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej

 
 

 kontakt

 
Sekretarz konferencji
Katarzyna Michalik-Jaworska
ism[małpa]sgh.waw.pl

mail konferencji:
konferencja-ikm[małpa]sgh.waw.pl​
 

 numer konta

 
Właściciel konta:
Szkoła Główna Handlowa,
al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa

Płatność w PLN: 95 1240 1040 1111 0010 5574 7272
Płatność w EUR: PL 03 1240 1040 1978 0010 5571 0234

tytułem: IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA + NAZWA KONFERENCJI Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa - ISM
 

 komitet organizacyjny

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

 

 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska - przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji

 

prof. dr hab. Anna Zorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  
 

dr hab., prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

dr hab., prof. SGH Izabela Zawiślińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Prof. Dr. Frank Hälsig, University of Applied Sciences in Saarbrücken, NIEMCY,

Prof. dr. Doris Kiendl-Wendner, Institute of International Marketing, AUSTRIA,
 
Prof.  Dr. Juan J. Jiménez Moreno, Castilla-La Mancha University,  HISZPANIA,
 
Prof. dr hab. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Marketing, SLOVAKIA,
 

Prof. UK dr hab. Anna Pilková, Comenius University of Bratislava, Bratislava, SŁOWACJA,

Dr hab. Josef Taušer, University of Economics in Prague, Department of Internatinal Trade, CZECH REPUBLIC,
 
Prof. UZ dr hab. Blaženka Knežević, University of Zagreb, Faculty of Economics, Department of Trade, CROATIA,


 

RADA ORGANIZACYJNA KONFERENCJI

koordynatorzy:

 • dr hab. Agnieszka Domańska
 • dr A.Anetta Janowska
 • dr Roman Wosiek

 

dr Joanna Stryjek

dr Radosław Malik

dr Marta Pachocka

 

 • mgr Katarzyna Michalik-Jaworska - Sekretarz Konferencji