Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Przedmioty
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Oferta dydaktyczna
 

 Proponowane przedmioty

 
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

Tematyka badań własnych
Stosunki międzynarodowe gospodarcze i polityczne, zmiany systemowe, integracja regionalna, unia gospodarcza i walutowa, bezpieczeństwo międzynarodowe, budżet UE

Oferta dydaktyczna
222101-0676 Advanced International Economics
220060-0676 Bezpieczeństwo międzynarodowe 
130130-0676 Budżet Unii Europejskiej 
232281-0676 Contemporary Issues in Central and Eastern Europe 
222100-0676 Ekonomia międzynarodowa zaawansowana
312120-0676 Historia Unii Gospodarczej i Walutowej
239120-0676 Inteligentna gospodarka
220061-0676 International Security 
313620-0676 Modele gospodarcze w państwach Unii Europejskiej
131631-0676 System Transformation in Central and Eastern Europe
130131-0676 The European Union Budget 
220661-0182 Theories of International Relations 
131630-0676 Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej 

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
192911   Seminarium licencjackie
292911   Seminarium magisterskie

prof. dr hab. Anna Zorska

Tematyka badań własnych
Globalizacja i regionalizacja; ekspansja, struktury i strategie korporacji transnarodowych; zagraniczne inwestycje bezpośrednie; gospodarka oparta na wiedzy, innowacje, innowacyjność gospodarki, polityka innowacyjna.

Oferta dydaktyczna
221340-0670 Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych
120890-0670 Gospodarka światowa 
239110-0670 Innowacje i polityka innowacyjna
222270-0670 Korporacje transnarodowe


dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH 

Tematyka badań własnych
Mediatyzacja i celebrytyzacja życia publicznego, dyskurs ekspercki; ponowoczesność jako kontekst dla polityki, gospodarki, życia społecznego; think tanki i źródła informacji w procesie decyzyjnym; lobbing i rzecznictwo interesów (metody, modele, strategie); lobbing na forum narodowym i ponadnarodowym.
 
Oferta dydaktyczna​
239140-0379  Cyfrowa gospodarka i społeczeństwo w ponowoczesnym kontekście
233220-0217  Ekonomika mediów
224440-0379  Etyka, lobbing i grupy interesu w życiu publicznym
224460-0379  Komunikacja społeczna
131610-0379  Komunikowanie i lobbing międzynarodowy
236721-0217  Lifestyles and New Product Development
236259-0379  Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning)
233380-0379  Lobbing w Unii Europejskiej
235470-0218  Nowe technologie i społeczeństwo obywatelskie
235470-0379  Nowe technologie i społeczeństwo obywatelskie
110570-0379  Socjologia
130850-0379  Socjologia komunikowania ​


Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
194731  Seminarium licencjackie 
294731  Seminarium magisterskie


dr hab. Agnieszka Domańska

Tematyka badań własnych
Cykl koniunkturalny na świecie i w Polsce; międzynarodowe stosunki gospodarcze - teoria; międzynarodowa wymiana handlowa; dostępność jako czynnik spójności ekonomicznej.

Oferta dydaktyczna
110610-0926 Ekonomia międzynarodowa
310740-0926 Ekonomia międzynarodowa
230300-0926 Europejski system transportowy 
110461-0926 Macroeconomics I
312040-0926 Makroekonomia
312721-0926 Makroekonomia - 1 semestr
312722-0926 Makroekonomia - 2 semestr
110460-0926 Makroekonomia I
110500-0592 Mikroekonomia I
110510-0592 Mikroekonomia II
238920-0926 Modele polityki makroekonomicznej a międzynarodowe kryzysy gospodarcze

dr Anna A. Janowska

Tematyka badań własnych
Ekonomika mediów, kultury, przemysłów kreatywnych, własności intelektualnej; otwarta kultura, otwarte zasoby naukowe i edukacyjne; sztuka wystąpień publicznych; gospodarka cyfrowa; cyfrowa alfabetyzacja - kompetencje medialne i informacyjne.

Oferta dydaktyczna
239140-0379 Cyfrowa gospodarka i społeczeństwo w ponowoczesnym kontekście
233220-0217 Ekonomika mediów
238960-0217 Kultura i polityka kulturalna w erze cyfrowej
237062-0217 L'art de parler en public - atelier
236721-0217 Lifestyles and New Product Development 
137451-0217 The Art of Public Speaking Workshop
238360-0217 Trening kompetencji medialnych i informacyjnych
137450-0217 Warsztaty z komunikowania - trening prezentacji i autoprezentacji biznesowych

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
190511   Seminarium licencjackie
290511   Seminarium magisterskie


dr Joanna Stryjek

Tematyka badań własnych
Unia Gospodarcza i Walutowa; kryzys w strefie euro; innowacyjność gospodarki; kierunki i czynniki rozwoju narodowych systemów innowacji, polityka innowacyjna; polityka rozwojowa.
 
Oferta dydaktyczna
239110-0670 Innowacje i polityka innowacyjna
222240-0656 Integracja walutowa
120860-0656 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki 
222450-0656 Polska w Unii Europejskiej
233860-0656 Stosunki ekonomiczne państw Unii Europejskiej z krajami słabo rozwiniętymi
232460-0656 Systemy innowacyjne w gospodarce światowej 

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
196061   Seminarium licencjackie 
296061   Seminarium magisterskie 

dr Małgorzata Zajaczkowski

Tematyka badań własnych
Stosunki transatlantyckie USA - UE; Światowa organizacja Handlu; systemy bezpieczeństwa zbiorowego; międzynarodowy system handlowy, UE i USA w WTO; polityka rozwojowa państw i organizacji międzynarodowych; międzynarodowa pomoc rozwojowa; Fair Trade.
 
Oferta dydaktyczna
132060-0182 Bezpieczeństwo i współpraca w Europie
238290-0182 Fair Trade a rozwój krajów Południa
238291-0182 Fair Trade and Development of Global South
132100-0182 Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych
235620-0182 Polska w organizacjach międzynarodowych
220660-0182 Teorie stosunków międzynarodowych 
137111-0182 The European Union and the United States in the WTO
220661-0182 Theories of International Relations 
137110-0182 Unia Europejska i Stany Zjednoczone w WTO


Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
196981   Seminarium licencjackie
296981   Seminarium magisterskie 

dr Roman Wosiek

Oferta dydaktyczna
110610-1362 Ekonomia międzynarodowa
221340-0670 Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych 
239110-0670 Innowacje i polityka innowacyjna
239150-1362 Konkurencyjność technologiczna
110460-1362 Makroekonomia I
110500-1362 Mikroekonomia I

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
190001   Seminarium licencjackie
290001   Seminarium magisterskie