Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 economic papers

 
Economic Papers ma już wieloletnią tradycję. Numer 1 tego periodyku ukazał się w 1973 r. Nakład jego wynosił 500 egzemplarzy. Publikacja zaczęła się ukazywać w Instytucie Krajów Rozwijających się SGH, zaś po zmianach strukturalnych tej uczelni w 1989 r. kolejne numery zaczęły wychodzić w Instytucie Studiów Międzynarodowych tej uczelni. Dyrektorem Instytutu oraz redaktorem pisma był prof. Bohdan Jung. EP początkowo wychodziły jako rocznik, następnie jako półrocznik i zawierały artykuły w języku angielskim badaczy pochodzących z różnych krajów
Od 2000 r. redaktorem Economic Papers jest prof. Katarzyna Żukrowska. Jeśli chodzi o tematykę artykułów, dotyczy ona na ogół kwestii gospodarczych lub politycznych, odnoszących się do sfery stosunków międzynarodowych. Warto podkreślić, że artykuły w tym periodyku są recenzowane. Obecnie jesteśmy na etapie podnoszenia rangi EP, wprowadzając międzynarodowy komitet redakcyjny i podwójne anonimowe recenzje. 
Większość autorów piszących do Economic Papers wywodzi się z SGH, kilka numerów zawiera wybrane referaty przedstawiane na konferencjach, organizowanych przez SGH, w których uczestniczyli pracownicy SGH, jeszcze inne stanowią wynik zaproszenia do publikacji. Economic Papers ma więc bogatą tradycję, szeroki krąg stałych odbiorców w kraju i za granicą, a także grupę stałych autorów, co nie oznacza jednak, że pismo to jest przygotowywane przez tych samych autorów. Periodyk jest bowiem otwarty na każdy dobry tekst z dziedziny stosunków międzynarodowych, można więc skierować propozycję artykułu do redaktora lub kogoś z członków Komitet Redakcyjnego.
Zapraszamy do współpracy!

Economic Papers has already gained several year tradition. Number 1 of the periodical was printed in 1973 in the edition of 500. First they were published in Developing Countries Institute in WSE and after structural changes of the School in 1989 they became a periodical of International Studies Institute, headed by prof. Bohdan Jung. Professor Jung was the editor of the Economic Papers at that time. At the beginning, the journal was published as a yearly periodical, what was replaced by biannual. The periodical contains articles coming from different states and is published in English.
Since 2000 the Economic Papers are edited by prof. Katarzyna Żukrowska. The topics covered in articles cover mainly issues on international economic relations. Articles are reviewed. Now we are in the stage of grading up the periodical by introducing an international editorial board and double-blind reviewing.
The Economic Papers can be considered as one of the windows through which young and rape scholars can present their ideas and results of research. Majority of the authors are scholars who work at Warsaw School of Economics, some issues present papers from conferences which were organized by WSE or with participation of WSE scholars, others come by invitation. We may say that Economic Papers have their tradition, wide range of readers in Poland and abroad. It also has a group of authors. This last information does not mean that all the volumes contain texts of a closed group of authors. The periodical is open for publishing good, interesting and inspiring texts dealing with international relations.
We invite interested authors to cooperate with us!

37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47